Het indiceren van de juiste jeugdhulp maar vooral ook het onderbouwen daarvan, is een hele opgave. Het vereist niet alleen deskundigheid van de problematiek, maar ook kennis over de eisen die aan zo’n indicatie worden gesteld en de relevante toetsingskaders (beleid).

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Elske van Dalen
Bestemd voor
 • (Jeugd)consulenten
 • Toegangsmedewerkers en maatwerkers Jeugd
 • Wijkteam medewerkers
 • Expertiseteam medewerkers

Tijdens de cursus Indiceren in de Jeugdwet bespreken we handvatten om te komen tot een zorgvuldige onderbouwing van de jeugdhulp-voorziening. U bent daarna beter in staat een goed onderbouwde indicatie te stellen en weet wat de relevante kaders zijn waarlangs deze getoetst worden.

Dit is een praktijkgerichte training en geen juridische training. Wij gaan er bij deze training vanuit dat u bekend bent met de Jeugdwet, vanzelfsprekend maken wij de verbinding naar de Jeugdwet gedurende de trainingsdag.

De cursus is geschikt voor professionals werkzaam bij de gemeentelijke toegang of bij een organisatie waarbij de toegang vanuit de gemeente belegd is en jeugdhulpvoorzieningen indiceren. 

SKJ erkend opleidingsaanbod
De cursus Indiceren in de Jeugdwet is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ202863) en levert 6 PE punten op.


Indiceren kun je leren!  

Opleiding: Indiceren in de Jeugdwet | Mevr. W. Sloven | Jeugdconsulent, gemeente Dongen| Opleiding afgerond op: 12-10-2021| Beoordeling: 9

Ik vond het meest leerzaam: Uniformiteit in het oppakken en beoordelen van een aanvraag. Hierbij vond ik een opfrissing van de wet en regelgeving erg verhelderend.

Incompany opleiding Indiceren in de Jeugdwet | Mevr. M. Zandstra | Opleiding afgerond op 5-3-2020 | Beoordeling:

Veel informatie in kort tijdsbestek. Zou wel langer bij zaken willen stil staan. Ik miste alleen het stukje hoe te onderbouwen. Waar moet dit aan voldoen? Maar een zeer waardevolle training. Werd enthousiast van de cursusleider.

Opleiding Indiceren in de Jeugdwet | Mevr. E. Hoogsteder | Wijkteammedewerker | Opleiding afgerond op 12-12-2019 | Beoordeling: 8

Ik vond het heel leerzaam, gezien ik in februari ga starten als jeugdconsulent. Deze ervaring heb ik dus nog niet, dus voor mij was alles nieuw. Maar merkte wel dat een aantal jeugdconsulenten al veel wisten van de inhoud. Wat betreft, de verdieping omtrent een casus, dat was voor mij wel bekend. De docent heeft het echter heel helder en duidelijk uitgelegd. Fijn!

Opleiding Indiceren in de Jeugdwet | Mevr. M. Saaidi | Jeugdconsulent | Opleiding afgerond op 12-12-2019 | Beoordeling: 7
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Toegang Jeugd:

 • Hoe ziet deze eruit? (praktijkvoorbeelden)
 • Wat is de rol van de jeugdconsulent?
 • Wat zijn de taken van de jeugdconsulent?
 • Deskundigheidseisen 
 • Registratie professionals (BIG-SKJ)
Toegang tot jeugdhulp (op hoofdlijnen):
 • Algemene/voorliggende/vrij toegankelijke voorzieningen
 • Individuele voorzieningen (verschillende soorten)
 • Wie kan jeugdhulp krijgen?
Aan de hand van casussen, praktijkvoorbeelden en oefeningen doorlopen we de stappen binnen het onderzoek, het opstellen van rapportage en een beschikking/besluit.

Onderzoek/beeldvorming:
 • De stappen binnen een onderzoek aanvraag jeugdhulp:
              - Hoe stel je een hulpvraag vast?
              - Woonplaatsbeginsel (op hoofdlijnen)
              - Is de Jeugdwet van toepassing? (op hoofdlijnen)
              - In kaart brengen van beperkingen en problematiek
              - Bepalen welke hulp nodig is
              - Onderzoeken eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen
                (eigen kracht)
              - Aanspraak op algemene of voorliggende voorziening (op hoofdlijnen)
              - Zorg in Natura of PGB (op hoofdlijnen)

Werken met de richtlijnen binnen je onderzoek (korte introductie van de richtlijnen)

Rapportage
 • Wat hoort in een rapportage te staan? 
 • Hoe kun je concrete doelen formuleren
Beschikking/besluit
 • Onderbouwen van het besluit
 • Vaststellen duur en omvang
Relevantie van wet en regelgeving (incl. gemeentelijk beleid)

Dit is een praktijkgerichte training en geen juridische training. Wij gaan er bij deze training vanuit dat u bekend bent met de Jeugdwet, vanzelfsprekend maken wij de verbinding naar de Jeugdwet gedurende de trainingsdag.

Tijdens de dag komen voldoende praktijkvoorbeelden, casussen en opdrachten aan bod om zoveel mogelijk de link met de praktijk te leggen en te oefenen met de diverse onderdelen.
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma
Na het volgen van deze cursus:
 • bent u staat om de stappen van een onderzoek te doorlopen met als doel het komen tot een besluit
 • kunt u relevante doelen formuleren en aan de hand daarvan tot een indicatie te komen
 • kunt u een indicatie goed onderbouwen
 • heeft u kennis over wat je wel en niet moet rapporteren
Elske van Dalen

Elske van Dalen

Elske van Dalen is opgeleid als pedagoog en heeft ruim twintig jaar ervaring in de uitvoering van de jeugdzorg en volwassenzorg.
Vanaf de transitie in 2015 werkt zij op het snijvlak van beleid en uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015 bij gemeenten, als teamleider en kwaliteitsmedewerker. Zij houdt zich bezig met het vertalen van beleid naar praktijk, van wetgeving naar uitvoering (en vice versa) en alle vraagstukken en problemen die zij hierbij tegenkomt.
Elske heeft veel kennis van en affiniteit met het systemisch en oplossingsgericht werken. Elske past dit toe in de huidige vraagstukken in de samenleving.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag.