Opinies

Thumbnail of post #301507

Aanvraagproces anders inrichten wenselijk?

16 november 2022

Bij de Schulinck helpdesk krijgen we vaak de vraag of een gemeente een aanvraag voor jeugdhulp zonder handtekening in behandeling …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #300624

In het vizier: de reikwijdte van de jeugdhulpplicht

5 oktober 2022

De Miljoenennota voor 2023 is net gepubliceerd. In de Memorie van Toelichting bij de vaststelling van de begrotingsstaten van VWS …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #300175

Mag een gemeente vragen om een kopie van je identiteitsbewijs?

14 september 2022

Het zal niemand ontgaan zijn: vanwege de hoge energieprijzen kunnen mensen met een laag inkomen een energietoeslag krijgen. Al googlend …

AVG, Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299899

Privacyrechten van een 16-plusser binnen de Jeugdwet

31 augustus 2022

Van alle vragen die wij dagelijks ontvangen gaat een groot deel over privacy. Niet gek, want het blijft een ingewikkeld …

AVG, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #299041

Dyslexie: nieuwe uitspraak en nieuw protocol

20 juli 2022

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie). Na een uitspraak van de CRvB in …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #298297

Een eigen bijdrage in de Jeugdwet

15 juni 2022

Is het invoeren van een eigen bijdrage in de Jeugdwet een goed idee? Het kabinet zoekt naar manieren om geld …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #297288

Ondersteuning aan vluchtelingen uit Oekraïne

20 april 2022

We kennen allemaal de verschrikkelijke beelden uit Oekraïne. Voor ons niet voor te stellen dat je land in oorlog is …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #297059

Geldt de Jeugdwet standaard tot 23 jaar?

6 april 2022

De afgelopen tijd verschenen er berichten op social media dat gemeenten de Jeugdwet massaal verkeerd zouden uitleggen. Volgens die berichten …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #296241

De hulphond en andere niet effectief bewezen hulpvormen: uitgesloten of niet?

2 maart 2022

Begin dit jaar heeft de Centrale Raad van Beroep (Raad) meerdere uitspraken gedaan over de hulphond. In de uitspraken speelt …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #296156

Een zorgvuldige overheid let op belangen van betrokkenen bij delen persoonsgegevens

23 februari 2022

In december 2021 heeft de Hoge Raad zich gebogen over een aantal prejudiciële vragen m.b.t. het delen van persoonsgegevens. De …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #295332

Een jeugdige in een jeugdhulpinstelling heeft geen geld voor kleding. Moet de gemeente deze jeugdige kleedgeld geven?

19 januari 2022

Vorige maand bracht de Kinderombudsman een rapport uit. Zij schreef dit rapport in reactie op de klacht van jeugdige Marleen. …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #294155

Het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet: de verantwoordelijke gemeente kan wijzigen

10 november 2021

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gaat wijzigen. Om gemeenten te informeren over de wijzigingen verschijnen de nodige schema’s en stappenplannen. …

Jeugd

Lees meer