Opinies

Thumbnail of post #309493

Geen juridische grond en ook geen reden voor beschikkingsarm werken in de Jeugdwet

3 april 2024

Verschillende gemeenten werken beschikkingsarm. Volgens deze werkwijze blijft een beschikking achterwege na toekennen of afwijzen van het verzoek om jeugdhulp. …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309075

Bezwaar te laat. Dat kan toch geen kwaad?

6 maart 2024

Een bezwaar- of beroepschrift moet binnen een termijn van 6 weken worden ingediend. Als het bezwaar of beroep te laat …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #308809

Bezuinigingen in de Jeugdhulp: nodig of onverantwoord?

14 februari 2024

In 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd vastgesteld. De Hervormingsagenda is een meerjarige agenda die loopt van 2023 tot 2028. Het …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #308629

Gemeenten en persoonsgegevens: drie aandachtspunten

7 februari 2024

Op 28 januari was het voor de 18e keer Europese Dag van de Privacy. Een goed moment om bij privacy …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, AVG

Lees meer
Thumbnail of post #307239

Jeugdhulp en leerlingenvervoer uit verschillende gemeenten?

15 november 2023

Martijn (10) staat onder toezicht van de jeugdbescherming. Tot kortgeleden woonde hij in gemeente A. De jeugdbescherming plaatst hem in …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #306611

De zorgplicht van scholen en gemeenten

4 oktober 2023

Op mijn laatste opinie van 16 augustus heb ik veel reacties mogen ontvangen. In het stuk ging het over Milan …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #305776

Milan gaat niet meer naar school. Wie regelt en betaalt een passende daginvulling?

16 augustus 2023

Soms kan een leerling de school tijdelijk of zelfs helemaal niet meer bezoeken. Blijft de school dan verantwoordelijk voor de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #305416

Hervorming jeugdzorg mag niet vertragen door val kabinet

12 juli 2023

Na bijna twee jaar onderhandelen is vorige maand eindelijk de Hervormingsagenda Jeugd definitief vastgesteld. Dat nu een akkoord is bereikt …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #305091

Maak een toekomstplan voor de jeugdige met begeleiding die 18 jaar wordt

21 juni 2023

Begeleiding op grond van de Jeugdwet stopt bij 18 jaar. Het is niet mogelijk om dit als verlengde jeugdhulp in …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #303760

Crisis in de jeugdbescherming verhoogt druk op ‘drangtrajecten’ bij gemeenten

5 april 2023

De druk op de jeugdbescherming neemt steeds meer toe. Berichten over crisis in de jeugdbescherming en stakende jeugdbeschermers zien we …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #303699

Leg wettelijk vast dat gemeenten Veilig Thuis inrichten als bestuursorgaan

29 maart 2023

Onlangs hebben twee rechtbanken uitspraken gedaan over de vraag of Veilig Thuis (VT) een bestuursorgaan is. De rechtbank Amsterdam zei …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #303323

De Wams: de heilige graal voor integrale hulp binnen het sociaal domein?

8 maart 2023

Gemeenten hebben de opdracht om binnen het sociaal domein ‘integrale hulp’ te bieden.¹ Dat betekent dat de hulpverlening voor een …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer