Opinies

Thumbnail of post #297790

De rumoerige woonomgeving aangepakt

16 mei 2022

Wie wil er nu niet in een rustige omgeving wonen? Inderdaad, je mag aannemen dat vrijwel iedereen daar de voorkeur …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297456

Snellere behandeling aanvragen omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan onder de Omgevingswet?

2 mei 2022

Onder de Wabo moet een groot gedeelte van de aanvragen omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan behandeld worden met …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297202

Gelijkwaardige oplossing: wanneer is sprake van ‘hetzelfde resultaat’?

13 april 2022

Als iemand een huis wil bouwen of een bedrijf wil starten, dan moet hij voldoen aan allerlei eisen. Denk bijvoorbeeld …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #296714

De opvang van vluchtelingen en participatie

21 maart 2022

Gemeenten zijn voorbereidingen aan het treffen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen¹. Zo heeft Breda² een crisisopvang voor tweehonderd vluchtelingen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #296283

Postzegel-omgevingsplan en lokale verordeningen in de transitieperiode

28 februari 2022

Zodra de Omgevingswet in werking treedt, ontstaat er een omgevingsplan van rechtswege. Het omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #296156

Een zorgvuldige overheid let op belangen van betrokkenen bij delen persoonsgegevens

23 februari 2022

In december 2021 heeft de Hoge Raad zich gebogen over een aantal prejudiciële vragen m.b.t. het delen van persoonsgegevens. De …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #295779

Regelmatig actualiseren, voorkomt onnodig procederen!

8 februari 2022

Regelmatig actualiseren van een bevoegdhedenregister kan ‘bedrijfsongevallen’ voorkomen. Minstens zo belangrijk is dat zo’n register bijdraagt aan een transparante en …

Omgevingsrecht, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #295400

Snelle invoering kwaliteitsborging in de bouw in zicht

24 januari 2022

Op 23 november 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ontwerp van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #295261

Normaal maatschappelijk risico nu en onder de Omgevingswet

18 januari 2022

De Afdeling heeft onlangs (ECLI:NL:RVS:2021:2402) een ladder voor het bepalen van het normale maatschappelijk risico bij indirecte planschade geïntroduceerd die …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #294983

Zijn er grenzen aan de welstandsbeoordeling?

20 december 2021

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (kortweg: Wabo) bepaalt wanneer een omgevingsvergunning nodig is voor het bouwen van een bouwwerk. Ook …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #294724

Het bouwproces staat voor een totale verbouwing

6 december 2021

Zorgen over klimaat en milieu beheersen al wat langer het maatschappelijke debat. Meer recent is de schaarste aan materialen een …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #294600

Samengevatte zienswijzen als deugdelijke motivering bij het vaststellen van een bestemmingsplan

1 december 2021

Als de gemeenteraad een bestemmingsplan voorbereid dan zal niet altijd iedereen blij zijn met de inhoud het bestemmingsplan. De ene …

Omgevingsrecht

Lees meer