Opinies

Thumbnail of post #303518

De betekenis van de vergunningcheck

20 maart 2023

Groene vink! “U hebt de vergunningcheck gedaan voor Zonnepaneel of -collector plaatsen. De uitkomst hiervan is: Bouwen: geen omgevingsvergunning nodig. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #302757

Alternatieve oplossing voor snellere woningbouw?

2 februari 2023

Onlangs heeft Minister De Jonge zijn voorstel gedeeld om procedures rond woningbouw te versnellen. Een van de speerpunten is het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #302763

Naast Omgevingswet ook invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 1 januari 2024

30 januari 2023

Op 26 januari 2023 heeft minister De Jonge de Eerste Kamer en de Tweede Kamer verzocht om in te stemmen …

Omgevingsrecht, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #302472

Is het college altijd gebonden aan beleidsregels die door de gemeenteraad zijn vastgesteld?

16 januari 2023

Bestuursorganen kunnen eigen beleidsregels vaststellen. Deze beleidsregels binden slechts het bestuursorgaan dat de beleidsregels heeft vastgesteld. Onder omstandigheden kunnen beleidsregels …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #302371

Circulaire bouweconomie: vanaf 2023 uitvragen van de overheid circulair

5 januari 2023

Zoals ieder jaar verandert er weer van alles per 1 januari. Zo is in 2023 het prijsplafond voor energie ingegaan, …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #302181

Hoe ‘regel’ je biodiversiteit?

19 december 2022

Van 7 tot en met 19 december 2022 vond de UN Biodiversity Conference (COP15) plaats in Montreal, Canada. Doel: een …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301771

Wanneer is een airco omgevingsvergunningvrij?

30 november 2022

Dat een airco verkoeling kan brengen in warme dagen is bekend. Dat het beantwoorden van de vraag of het realiseren …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301186

De rol van de plantoelichting

7 november 2022

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is weer even uitgesteld. Dus we mogen ons nog enkele maanden laven aan de huidige …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301165

De vaste gedragslijn als motivering van een besluit

2 november 2022

Stel: je hebt een mooi stuk grond gekocht in het buitengebied. Je wil daar je droomwoning realiseren. Vol goede moed …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #300829

5 voordelen voor planvergelijking van indirecte planschade onder de Omgevingswet

17 oktober 2022

De gemeenteraad heeft in het omgevingsplan een onbebouwd stuk weiland de bestemming ‘Wonen’ gegeven. Op deze bestemming kunnen 30 woningen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #300313

Parkeren bij inbreidingslocaties

27 september 2022

Voldoende parkeergelegenheid bij inbreidingslocaties

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299997

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan; hoe werkt dat onder de Omgevingswet?

1 september 2022

Onder de Omgevingswet verandert er veel binnen het vergunningstelsel zoals we dat nu kennen. Zo spreken we straks over binnenplanse …

Omgevingsrecht, Omgevingswet

Lees meer