Thumbnail of post #10966

Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht verandert rigoureus. De Omgevingswet heeft een enorme impact op uw gemeente, de manier van werken en samenwerken. Schulinck ondersteunt het Omgevingsrecht met inhoudelijke opinies, opleidingen en een online kennisbank. Zo zijn gemeenten altijd up to date. 

Actuele opinies Omgevingsrecht

Open normen in het omgevingsplan

4 april 2024

Wat is een open norm? Bij een open norm is bewust open gelaten hoe precies aan de verplichtingen van die regel moet worden voldaan. Door...

Aanvraag OPA verandert in aanvraag BOPA: handig of niet?

11 maart 2024

De aanvraag OPA wordt dus vanzelf een aanvraag BOPA als het niet past binnen de decentrale beoordelingsregels. Dit staat op de website van IPLO maar...

Moeten alle BOPA’s na 5 jaar verwerkt worden in het omgevingsplan?

19 februari 2024

Stel je voor: een gemeente wil meer inzetten op kamerverhuur om zo tegemoet te komen aan het woningtekort. Daarvoor zijn bijvoorbeeld bouwactiviteiten aan bestaande bouwwerken...

Testing… ‘oude’ wijzigingsbevoegdheid als proef voor ‘nieuwe’ open normen?

29 januari 2024

Er was eens… de wijzigingsbevoegdheid  De wijzigingsbevoegdheid bestaat al heel lang. Laatst, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet was de juridische basis te vinden in...

De verhouding Huisvestingsverordening en omgevingsplan in het kader van kamerverhuur

8 januari 2024

De bestaande mogelijkheden uit de Huisvestingswet zijn vooralsnog niet opgenomen in de Omgevingswet. Wanneer de gemeente gebruik wil maken van een Huisvestingsverordening op basis van...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.