Thumbnail of post #10966

Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht verandert rigoureus. De Omgevingswet heeft een enorme impact op uw gemeente, de manier van werken en samenwerken. Schulinck ondersteunt het Omgevingsrecht met inhoudelijke opinies, opleidingen en een online kennisbank. Zo zijn gemeenten altijd up to date. 

Actuele opinies Omgevingsrecht

De rol van de plantoelichting

7 november 2022

Toelichting bij het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure Op grond van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening gaat een bestemmingsplan (en een ontwerp-bestemmingsplan) vergezeld van een toelichting....

De vaste gedragslijn als motivering van een besluit

2 november 2022

Beleidsregel In artikel 1:3 lid 4 Awb is uitgelegd wat een beleidsregel is. Dat is: “een bij besluit vastgestelde regel, niet zijnde een algemeen verbindend...

5 voordelen voor planvergelijking van indirecte planschade onder de Omgevingswet

17 oktober 2022

Jan woont tegenover het weiland. Hij bezit een vrijstaande woning van € 340.000, –. Jan dient een verzoek om nadeelcompensatie in bij het college. Hoe...

Parkeren bij inbreidingslocaties

27 september 2022

Voldoende parkeergelegenheid bij inbreidingslocaties

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van het bestemmingsplan; hoe werkt dat onder de Omgevingswet?

1 september 2022

Huidig vergunningstelsel Op dit moment regelt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in welke gevallen er een omgevingsvergunningplicht geldt (artikel 2.1 Wabo). In artikel 2.1...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.