Thumbnail of post #10966

Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht verandert rigoureus. De Omgevingswet heeft een enorme impact op uw gemeente, de manier van werken en samenwerken. Schulinck ondersteunt het Omgevingsrecht met inhoudelijke opinies, opleidingen en een online kennisbank. Zo zijn gemeenten altijd up to date. 

Actuele opinies Omgevingsrecht

Evenwichtige vakantieparken

26 september 2023

Evenwichtige functietoedeling Onder de Omgevingswet leidt de weloverwogen keuze tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het realiseren van de evenwichtige functietoedeling binnen de...

Choose your battles wisely: besluitvorming en het vertrouwensbeginsel

4 september 2023

Bij de beoordeling van een beroep op het vertrouwensbeginsel moeten drie stappen worden doorlopen (ECLI:NL:RVS:2019:1694). Gaat het om een toezegging? Een toezegging kan een uitlating...

Vleermuizen in isolatie!

14 augustus 2023

Wat was er aan de hand? Een isolatiebedrijf onderzoekt of een spouwmuur geschikt is voor isolatie. Alleen schone spouwmuren kunnen worden geïsoleerd. Schone spouwmuren zijn...

Het omgevingsplan en de gemeentelijke monumenten

24 juli 2023

Één van de minimale eisen vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet is dat het bevoegd gezag (in dit geval het college voor aanvragen op grond van...

Hoe ‘regel’ je biodiversiteit?

3 juli 2023

Internationale ambities: verhaal van de EU-Natuurherstelwet “In Nederland werken we toe naar een natuurinclusieve samenleving. Daarin staat natuur weer vooraan in ons denken en handelen....

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.