Nieuws

Thumbnail of post #306456

Nibud: check of je recht hebt op zorgtoeslag voor verzekering

26 september 2023

Nu de premies voor de zorgverzekering voor volgend jaar verder omhooggaan, adviseert het Nibud verzekerden goed te checken of ze …

Participatiewet, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306355

Wmo: begroting VWS 2024 – Inkomensafhankelijke eigen bijdrage en woonplaatsbeginsel beschermd wonen

19 september 2023

Vandaag is het Prinsjesdag. De Miljoenennota en de Rijksbegroting voor het Ministerie van VWS 2024 werden bekendgemaakt. Hieronder staan de Wmo (gerelateerde) onderwerpen waar …

Wmo, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #306335

Wijzigingen eigen bijdrage Wmo gaan vooralsnog door

19 september 2023

De invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen per 2026 staat op dit moment niet op de Tweede Kamerlijst …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306305

Nieuw hulpmiddel beschikbaar voor Wlz Ggz

18 september 2023

Er is een nieuw hulpmiddel beschikbaar voor toegangsmedewerkers bij gemeenten. Hiermee kunnen zij beter beoordelen of iemand in aanmerking komt …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306285

Subsidie voor zorggeschikte woningen opengesteld

18 september 2023

Vanaf 15 september kunnen corporaties en zorgaanbieders subsidie aanvragen voor nieuwbouwwoningen en transformatie van bestaande woningen die geschikt zijn voor …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306195

VNG roept op wet sociaal domein niet controversieel te verklaren

8 september 2023

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de Tweede Kamer op om de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306166

Kamer wil bezuinigingsplannen ouderenzorg niet meer behandelen

6 september 2023

De bezuinigingen op de ouderenzorg en de plannen voor de acute zorg zijn door een Kamermeerderheid controversieel verklaard. Die onderwerpen …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306141

Accountantsbureau: financiële toestand ouderenzorg ‘alarmerend’

4 september 2023

De financiële problemen waarmee de ouderenzorg te maken heeft, zijn "ronduit alarmerend", waarschuwt BDO maandag. Het accountantsbureau analyseerde de jaarverslagen …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306104

Geen minimumloon als pgb-tarief voor hulp sociale netwerk

30 augustus 2023

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft zich op 16 augustus tweemaal uitgesproken over de informele pgb-tarieven in het sociale …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306100

Nederlanders jaarlijks ruim 360 miljoen uur actief voor eigen leefomgeving

29 augustus 2023

Ruim 4,2 miljoen Nederlanders steken jaarlijks meer dan 360 miljoen uur in het verbeteren van hun eigen leefomgeving. Dat gaat …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #305713

Ketenaanpak Valpreventie: jaarlijkse monitor

31 juli 2023

Om het valrisico bij ouderen te verminderen wordt er door de overheid vanaf 2023 ingezet op valpreventie waarbij gebruik gemaakt …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #305623

Mantelzorgers geven overheid een onvoldoende voor ondersteuning

24 juli 2023

Het Nationaal Mantelzorgonderzoek, uitgevoerd door Senior Service en Hello 24/7 in samenwerking met de Haagse Hogeschool, werpt een verontrustend licht …

Wmo

Lees meer