Nieuws

Thumbnail of post #311439

CRvB: een elektrische fiets is niet algemeen gebruikelijk

16 juli 2024

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft 2 uitspraken gepubliceerd over het begrip algemeen gebruikelijke voorziening als bedoeld in artikel 2.3.5 …

Thumbnail of post #311343

Nieuwe cijfers over het sociaal domein in de GMSD

11 juli 2024

De cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op Waarstaatjegemeente.nl zijn geactualiseerd. Zo zien we in de cijfers, die betrekking …

Thumbnail of post #311340

AMvB reële prijzen Jeugdwet sinds 1 juli van kracht

11 juli 2024

De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) reële prijzen Jeugdwet helpt gemeenten en aanbieders om bij het opstellen van een contract tot …

Thumbnail of post #311288

Interview met Jamilla Gourari, juridisch vakredacteur Jeugd en Wmo

9 juli 2024

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Na 9 jaar in de advocatuur vond ik het tijd voor wat …

Thumbnail of post #311250

Langdurige zorg aan ouderen thuis vaak nog onder de maat

3 juli 2024

De langdurige zorg aan ouderen die thuis 24 uur per dag zorg beschikbaar moeten hebben, is vaak nog onder de …

Thumbnail of post #311186

Dienst Toeslagen attendeert 150.000 huishoudens op mogelijk recht op zorgtoeslag

1 juli 2024

Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen de toeslagen krijgen waar zij recht op hebben. Toeslagen zijn voor veel mensen …

Thumbnail of post #311129

Kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik

26 juni 2024

  Rechters en bezwaarcommissies moeten scherp zijn op besluiten van de overheid waarbij algoritmes een rol hebben gespeeld. En de …

Thumbnail of post #311056

Onderzoek: alle gevangenen moeten hulp bij re-integratie krijgen

20 juni 2024

Iedereen in de gevangenis moet hulp krijgen om weer terug de samenleving in te gaan, schrijven onderzoekers van de Universiteit …

Thumbnail of post #311042

Eerste Kamer akkoord met Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

20 juni 2024

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wgs). Deze wet maakt duidelijk onder welke strikte …

Thumbnail of post #311024

Grote behoefte aan huisvesting voor mensen met een specifieke woonvraag

18 juni 2024

Er is een grote behoefte aan woningen voor mensen met een specifieke woonvraag en mensen die in een kwetsbare fase …

Thumbnail of post #311004

SCP: Omslag bij gemeenten nodig om deel inwoners écht te bereiken

17 juni 2024

Gemeenten weten mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit het sociaal domein niet altijd goed te bereiken. Daardoor kan …

Thumbnail of post #310979

Wetsvoorstel voor werknemersverzekeringen en overige rechten pgb-zorgverleners in internetconsultatie

17 juni 2024

Pgb-zorgverleners met een arbeidsovereenkomst voor minder dan 4 dagen per week krijgen ook wettelijk recht op WW, Ziektewet en WIA. …