Thumbnail of post #10678

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning, met als doel burgers te helpen, zodat zij deel kunnen (blijven) nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Schulinck biedt u actuele kennis en helder inzicht binnen het Sociaal Domein.

Actuele opinies Wmo

Een reële pgb-vergoeding voor het sociale netwerk

6 september 2023

Waarom heeft de CRvB dit geoordeeld? De CRvB heeft aan de uitspraken ten grondslag gelegd dat gemeenten bij de hoogte van het pgb ervoor moeten...

Betaalde mantelzorg kan niet

9 augustus 2023

Onbetaalde of betaalde mantelzorg Mantelzorg is vrijwillige, onbetaalde zorg. Bij mantelzorg gaat het om meer hulp of zwaardere hulp dan bij gebruikelijke hulp. Het kan...

Ik ga op vakantie en neem mee…. mijn Wmo-maatwerkvoorziening?

28 juni 2023

Met de rolstoel en aangepaste auto op reis Pepijn wil een paar dagen naar het strand in Zandvoort. Hij heeft zijn rolstoel daar ook nodig....

Maak een toekomstplan voor de jeugdige met begeleiding die 18 jaar wordt

21 juni 2023

Waarom kan begeleiding niet als verlengde jeugdhulp worden ingezet? Uit artikel 1.2 lid 1 onderdeel b Jeugdwet zou je kunnen afleiden dat begeleiding wel als...

Vergeet het voorstel voor eenvoudigere geschilbeslechting in de Wmo niet

7 juni 2023

Nut en noodzaak eenvoudigere geschilbeslechting Wmo Gemeenten zijn in de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de besluitvorming, maar laten de uitvoering van de ondersteuning aan cliënten...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.