Terugwerkende kracht

28 augustus 2023 Wmo

Soms koopt of realiseert de cliënt een voorziening. Het kan dat cliënt wil dat de gemeente die voorziening met terugwerkende kracht toekent. Of je een voorziening met terugwerkende kracht moet toekennen, hangt af van het lokale beleid. Ook is het van belang wanneer de cliënt de voorziening kocht of realiseerde.

Deze infographic laat zien wanneer een voorziening met terugwerkende kracht toegekend moet worden.

 

Thumbnail of post #306071