Opleidingen ›
Wmo

Thumbnail of post #308601

Specialist Wmo

& 28 mei 2024 Regardz La Vie UTRECHT

Om mensen optimaal te kunnen ondersteunen in de Wmo, is een...

Thumbnail of post #307376

6 punten

Het sociaal domein in vogelvlucht

& BCN CS UTRECHT

In deze cursus worden de basisbeginselen van de verschillende wetten uitgelegd,...

Thumbnail of post #307433

Het indiceren van hulp bij het huishouden

Utrecht

Bepalen wanneer compensatie vanuit de Wmo, bij huishoudelijke taken wel of...

Thumbnail of post #309608

Wmo: kennismaken met theorie en praktijk

& 20 juni 2024 Regardz La Vie UTRECHT

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 heeft als doel burgers te...

Thumbnail of post #308303

6 punten

Privacy/AVG in het sociaal domein

Utrecht

Geheel vernieuwd programma. Aan de hand van de theorie en praktijkvoorbeelden wordt...

Thumbnail of post #309484

Beschermd Wonen

Utrecht

Het streven is om per 1 januari 2026 een woonplaatsbeginsel voor...

Thumbnail of post #306702

Vervoersvoorzieningen en de gemeente

Utrecht

Met aandacht voor vervoer binnen de Jeugdwet, Wmo, leerlingenvervoer, Zvw en...

Thumbnail of post #309373

Wonen en verhuizen in de Wmo

Utrecht

Maak als Wmo-professional de juiste afwegingen bij aanvragen voor woonvoorzieningen.

Thumbnail of post #308369

Zorgvuldig onderzoek doen in het kader van de Wmo

Utrecht

Behandeld worden o.a. de 4 stappen van zorgvuldig onderzoek, zoals benoemd...

Thumbnail of post #309019

6 punten

Toezicht en handhaving in de Wmo en de Jeugdwet

Regardz La Vie UTRECHT

Tijdens deze trainingsdag gaan wij nader in op toezicht en handhaving...

Thumbnail of post #308191

Actualiteitendag Wmo 2015

BCN CS UTRECHT

Tijdens de opleiding Actualiteitendag Wmo 2015 bespreken we de belangrijkste uitspraken...

Thumbnail of post #309326

Ontwikkelingen in het sociaal domein

Utrecht

Wat gaat goed en wat kan beter? De opleiding Ontwikkelingen in...