Opleiding Het indiceren van hulp bij het huishouden

Het indiceren van hulp bij het huishouden

Utrecht

650,– per deelnemer excl. BTW

Logo ter indicatie van Cedeo erkenning

Alle opleidingen van Schulinck zijn Cedeo-erkend met een klant-tevredenheid van 9,5.

Bepalen wanneer compensatie vanuit de Wmo, bij huishoudelijke taken wel of niet noodzakelijk is.


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Hanneke van Bemmel
Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor

Wmo consulenten
Wijkteam medewerker
Sociaal domein medewerkers op uitvoerend niveau

Opleiding Het indiceren van hulp bij het huishouden

Bij de opleiding ‘Het indiceren van hulp bij het huishouden’ besteden we aandacht aan de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoner. Door uitleg te geven over de Wmo en door een concreet onderzoeksverslag te schrijven, zal de inwoner de uitkomst van het onderzoek begrijpen. Dit oefenen we tijdens de training. 

Inhoud

 • Wat zijn de huishoudelijke werkzaamheden die niet meer zelf uitgevoerd kunnen worden? We bespreken met elkaar wanneer van de inwoner eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid verwacht mag worden bij het vinden van een oplossing. Door ons onderzoek wordt duidelijk wie in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.
 • Wanneer is er sprake van een probleem gericht op de zelfredzaamheid?
 • Kaders van de wet en recente jurisprudentie, als het gaat om hulp bij het huishouden.

Door het volgen van deze training, krijgt u handvatten om de indicaties concreet te onderbouwen; zowel bij een toekenning als bij een afwijzing, zowel bij zorg in natura als bij PGB.

Wilt u als deelnemer 2 onderzoeksverslagen meenemen naar de training, die gaan wij dan gebruiken tijdens deze lesdag. 

Programma

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Ochtend:

 • Inleiding 
  • Wet en regelgeving
  • Stappenplan CRvB over zorgvuldig onderzoek doen 
  • Recente jurisprudentie
  • Bezwaar voorkomen
 • Keukentafelgesprek: managen van de verwachtingen van de inwoner. Vanuit de Wmo eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid, uitleggen in begrijpelijke taal.

Middag:

 • Verslaglegging
  • Het verslag is een directe weergave van het gehouden gesprek en onderzoek.
  • Welke leefgebieden worden uitgevraagd en beschreven? Waarom wel, waarom niet? 
  • Hoe beschrijven we de feiten, de voorbeelden en de quotes? 
 • Indicatiestellen
  • Er komt geen aanvraag: wat is de conclusie na onderzoek van de melding? 
  • Wel een aanvraag: motivatie schrijven voor een toekenning of afwijzing.
  • Bij toekennen bepalen duur indicatie, aantal uren conform normenkader HHM
  • Voorwaarden PGB

Aan de deelnemers wordt gevraagd om 2 eigen onderzoeksverslagen mee te nemen naar de training. Zo mogelijk is dit een verslag van een onderzoek n.a.v. melding huishoudelijke hulp. Als dat niet mogelijk is dan graag een verslag meenemen over een andere voorziening. Verslagen zijn voor persoonlijk gebruik tijdens de training. 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Leerdoelen

Na het volgen van deze training: 

 • kent u de kaders van de wet en de recente jurisprudentie, als het gaat om hulp bij het huishouden
 • bent u in staat om de 4 stappen van de CRvB toe te passen en een zorgvuldig verslag te schrijven
 • bent u in staat om de lichamelijke en psychische beperkingen en mogelijkheden concreet uit te vragen
 • kunt u, met gebruikmaking van het HHM normenkader een indicatie zorgvuldig onderbouwen in minuten/uren en opplussen en aftrekken van tijd

Docent(en)

Hanneke van Bemmel

Hanneke is als ergotherapeute al ruim 30 jaar werkzaam binnen het Sociaal Domein en de gezondheidszorg (Zvw en Wlz). Ze heeft ruime ervaring met het indiceren van de Wmo maatwerkvoorzieningen. Ze is werkzaam geweest bij meerdere gemeentes, zowel in dienstverband en als extern adviseur. Ze begrijpt wat er speelt op de werkvloer, ze kent de processen van binnenuit. Ze weet dat een ‘eenvoudig’ melding soms heel complex kan worden. Vooral ook als er meerdere partijen bij betrokken zijn met ieder weer eigen verwachtingen en belangen.

Door haar jaren lange ervaring met lesgeven en het bieden van ‘coaching on the job’ aan Sociaal Domein medewerkers, heeft ze een eigen werkwijze bedacht om kennis over te dragen; de deelnemers krijgen praktische handvatten die de volgende dag tijdens een eigen huisbezoek toegepast kunnen worden. Hanneke laat in de trainingen ook zien hoe de verslagen concreter en korter kunnen worden! 

Tijdens haar trainingsdagen wordt met humor, met respect en met empathie voor de inwoners, besproken wanneer wel of geen compensatie vanuit de Wmo nodig is.

Hanneke neemt ruim de tijd voor de inbreng van casuïstiek door de deelnemers. Deelnemers kunnen rekenen op een actieve, praktische dag. 

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). 
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Wmo? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Wmo.