Opinies

Thumbnail of post #307630

Toetsing van beleidsregels aan het evenredigheidsbeginsel

6 december 2023

Colleges nemen dagelijks besluiten met grote impact. Van het toekennen van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, het terugvorderen van onverschuldigd betaalde …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #307393

Verlies je cliënt niet uit het oog bij inzet saneringskrediet

29 november 2023

Niet iedereen wil een saneringskrediet. Waarom niet? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld vanwege de bijbehorende BKR-notering die na …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #307472

Warmtepompen (en airco’s) vanaf 1 januari 2024

27 november 2023

Warmtepompen en airco’s zijn nodig om comfortabel te kunnen wonen. Een goed binnenklimaat is niet alleen gezonder, maar verbetert ook …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #307309

Wmo-hulpmiddelen blijven thuis bij verhuizing naar Wlz-instelling

22 november 2023

Maarten (27 jaar) woont bij zijn ouders in gemeente A. Binnenkort verhuist hij naar een instelling voor gehandicaptenzorg in gemeente …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #307239

Jeugdhulp en leerlingenvervoer uit verschillende gemeenten?

15 november 2023

Martijn (10) staat onder toezicht van de jeugdbescherming. Tot kortgeleden woonde hij in gemeente A. De jeugdbescherming plaatst hem in …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307141

Trouwen in Nederland of in het buitenland. Maakt dat uit voor de Participatiewet?

8 november 2023

Trouwen, huwelijk, echtgenoten. Termen die we allemaal kennen en gebruiken. Maar gebruiken we het allemaal met dezelfde betekenis? En welke …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #307060

Regels over standplaatsen van APV naar omgevingsplan: mag dat?

6 november 2023

In het omgevingsplan moeten onder andere regels komen te staan die de fysieke leefomgeving wijzigen. Welke reeds bestaande regels in …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306921

Kan kortdurende hulp bij huishouden uit de Wmo algemeen gebruikelijk zijn?

1 november 2023

Het kan ons allemaal overkomen. Hartstikke gezond, maar met de fiets gevallen. 6 weken in het gips. Of een geplande …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #306894

Wanneer is een schuldsituatie problematisch genoeg voor Msnp en Wsnp

25 oktober 2023

Wanneer is een schuldsituatie zo problematisch, dat je aan een schuldeiser mag vragen of hij afstand wil doen van zijn …

Schuldhulpverlening, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #306801

Bezwaar en beroep tegen een bestuurlijk rechtsoordeel

18 oktober 2023

Wanneer is iets een bestuurlijk rechtsoordeel? En staat daartegen bezwaar en beroep open? Deze vraag is relevant voor zowel het …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #306761

Hoe houdt de gemeenteraad grip op de BOPA?

12 oktober 2023

“Wij gaan zoveel mogelijk doen met een BOPA.” Dit is een veel gehoorde uitspraak van medewerkers uit het fysiek domein. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #306689

Het aanpassen van het PIP tijdens het inburgeringstraject

11 oktober 2023

De gemeente is verplicht om voor iedere inburgeringsplichtige een persoonlijk plan inburgering en participatie (hierna: PIP) op te stellen. Hierin …

Inburgering

Lees meer