Opinies

Thumbnail of post #309866

Participatie: communicatie is key!

22 april 2024

Sinds afgelopen februari heb ik het genoegen om kennis te maken met de wereld van het omgevingsrecht. Er valt veel …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #309792

Het regent wetsvoorstellen in de Participatiewet

17 april 2024

De Participatiewet is in beweging! Dat kunnen we wel stellen met maar liefst 7 verschillende (concept)wetsvoorstellen die allemaal de Participatiewet …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #309646

De rol van een schuldhulpverlener: het belang van de cliënt voorop

10 april 2024

Laten we het hebben over het misverstand over de rol van een schuldhulpverlener. Regelmatig denken mensen dat een schuldhulpverlener ook …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #309498

Open normen in het omgevingsplan

4 april 2024

Het onderwerp open normen heeft altijd mijn interesse gehad. Toen ik mijn scriptie over de Omgevingswet in 2015 voltooide, lag …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #309493

Geen juridische grond en ook geen reden voor beschikkingsarm werken in de Jeugdwet

3 april 2024

Verschillende gemeenten werken beschikkingsarm. Volgens deze werkwijze blijft een beschikking achterwege na toekennen of afwijzen van het verzoek om jeugdhulp. …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309402

Daar gaan we weer: Over het rechtskarakter van de ‘DUO-kennisgeving inburgeringsplicht’

27 maart 2024

Ik verschil wel eens van mening met DUO. Een van die meningsverschillen gaat over het karakter van de zogeheten ‘DUO-kennisgeving …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #309306

Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne; invoering kan niet snel genoeg

20 maart 2024

Op 24 februari 2024 was het 2 jaar geleden dat de invasie door Rusland in Oekraïne begon. Een grote toestroom …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #309213

Gemeenten en taalaanbieders, maak alsnog duidelijke afspraken met elkaar over de bekostiging van extra taallessen wegens verzuim

13 maart 2024

Inburgeraars die wegblijven van de taallessen. Het was eigenlijk te voorzien. Maar sommige gemeenten en taalaanbieders hebben er bij het …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #309177

Aanvraag OPA verandert in aanvraag BOPA: handig of niet?

11 maart 2024

Stel, een aanvrager dient een aanvraag in voor een omgevingsplanactiviteit (OPA). Deze past helaas niet binnen de regels van het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #309075

Bezwaar te laat. Dat kan toch geen kwaad?

6 maart 2024

Een bezwaar- of beroepschrift moet binnen een termijn van 6 weken worden ingediend. Als het bezwaar of beroep te laat …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #308991

Uit elkaar, maar nog gehuwd voor de Participatiewet. Hoe zit dat?

28 februari 2024

Noor en Olivier zijn getrouwd en ontvangen een bijstandsuitkering. Na een tijd dooft het liefdesvuur. Samen besluiten ze uit elkaar …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #308911

Minnelijke regeling niet haalbaar? Doe een direct Wsnp-verzoek

21 februari 2024

Eerst een minnelijk schuldregeling proberen en daarna pas naar de Wsnp. Dit is de standaard route die wordt voorgeschreven in …

Schuldhulpverlening

Lees meer