Opinies

Thumbnail of post #299710

Security: beginnen bij de bron

17 augustus 2022

Het internet bestaat al enige tientallen jaren en vanaf het begin zijn er mensen geweest die misbruik willen maken van …

In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #299190

Starten met het bouwrijp maken van de grond: kan dat zomaar?

15 augustus 2022

Na een lange zoektocht, heeft Peter eindelijk een locatie gevonden om zijn droomhuis te bouwen. Bij de gemeente heeft hij …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299079

Oude of nieuwe Wet inburgering?

10 augustus 2022

DUO stelt vast of iemand inburgeringsplichtig is onder de nieuwe Wet inburgering 2021. Daarbij moet DUO het overgangsrecht respecteren. Maar …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299531

Schuldhulp versterken via het Plan van Aanpak

3 augustus 2022

Het Plan van Aanpak schuldhulp komt in de praktijk in vele vormen voorbij. Van een plan op hoofdlijnen tot hele …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #299028

Hulpmiddelen voor alle Wlz-gerechtigden onder de Wlz; schrap artikel 8.6a Wmo 2015

27 juli 2022

Enkele weken geleden zei minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) toe dat Wlz-gerechtigden die naar een Wlz-instelling verhuizen, hulpmiddelen thuis …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299148

Voldoende parkeergelegenheid bij wijziging van ‘passend’ gebruik

26 juli 2022

De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast, waarbij ten behoeve van een …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299041

Dyslexie: nieuwe uitspraak en nieuw protocol

20 juli 2022

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de diagnose en behandeling van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie). Na een uitspraak van de CRvB in …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #298916

Beslag op artikel 12 Participatiewet

13 juli 2022

Bijzondere bijstand voor levensonderhoud. Kan dat wel? Dit lijkt tegenstrijdig. Kosten voor levensonderhoud zijn algemene kosten. Bijzondere bijstand wordt verstrekt …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #298687

Ben je al klaar voor toenemende vraag naar schuldhulpverlening?

6 juli 2022

Veel schuldeisers worden actiever met het incasseren van vorderingen door de coronaversoepelingen. Dat zet druk op mensen met schulden, waardoor …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #298749

Adviesrecht gemeenteraad bij afwijking van het omgevingsplan: bezint eer ge begint!

5 juli 2022

Evenals onder de Wabo is het college van burgemeester en wethouders onder de Omgevingswet het bevoegd gezag voor een aanvraag …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #298538

Wmo-woonvoorzieningen in doelgroepgebouwen

29 juni 2022

Herinner je jezelf de WK finale van Nederland? Of Sven Kramers beruchte wissel op de Olympische spelen? Beide momenten komen …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #298484

Gemeenten kunnen studenten met een hoge energierekening wel helpen

22 juni 2022

De enorme stijging van de energierekening baart veel mensen zorgen. Iedereen wordt erdoor geraakt. Voor sommige is dat ongemakkelijk, maar …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer