Opinies

Thumbnail of post #305446

Overgangsrecht inburgering – Waarover Schulinck en DUO van mening verschillen

19 juli 2023

De kwestie van het overgangsrecht houdt de gemoederen bezig. Wanneer is de Wi2013 van toepassing en wanneer de Wi2021? DUO …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #304094

Vroege start: Goed voor inburgeringsplichtigen en gemeenten!

19 april 2023

Een vroege start. De tijd in het AZC niet verspillen. Dat was de slogan voor het nieuwe inburgeren. Toch hadden …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #303390

Taallessen voor inburgeringsplichtigen tijdens de brede intake

15 maart 2023

We zien ook dat veel gemeenten tijdens de brede intake de expertise van taalscholen gebruiken. Het betrekken van de taalschool …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #302899

AVG en privacy in het sociaal domein ojee….

7 februari 2023

Eigenlijk valt dat wel mee. En er kan en mag al best veel. Ook is het goed dat er zorgvuldig …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #300772

Veranderingen in de inburgering per 2023

12 oktober 2022

De Wet inburgering 2021 trad op 1 januari 2022 inwerking. Een jaar later komen er veranderingen. Over de belangrijkste leest …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299079

Oude of nieuwe Wet inburgering?

10 augustus 2022

DUO stelt vast of iemand inburgeringsplichtig is onder de nieuwe Wet inburgering 2021. Daarbij moet DUO het overgangsrecht respecteren. Maar …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #297468

Aanpassing overgangsrecht Wet inburgering 2021

27 april 2022

In een eerdere opinie besprak ik al dat de Wet inburgering 2021 van toepassing is op personen die op of …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #296913

De Stichting Blik op Werk en haar keurmerk inburgeren

30 maart 2022

Blik op Werk (BoW) is een stichting die een keurmerk afgeeft aan aanbieders van onderwijs, gericht op het voldoen aan …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #296589

Het aanpassen van de leerroute in een inburgeringstraject

16 maart 2022

In het nieuwe inburgeringsstelsel stelt de gemeente een leerroute vast, maar soms is die niet (helemaal) de juiste en is …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #295439

Duale inburgeringstrajecten aanbieden

26 januari 2022

Dualiteit, het combineren van het leren van de taal en participeren, is een belangrijk subdoel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Hoe …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #294615

Samenloop tussen de nieuwe Wet inburgering en de Participatiewet

1 december 2021

De nieuwe Wet inburgering 2021 treedt op 1 januari 2022 in werking.[1] Deze wet introduceert het persoonlijk plan inburgering en …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #294383

Inburgeringsplichtig onder het oude of het nieuwe inburgeringsstelsel?

17 november 2021

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking. De huidige (hierna: oude) Wet inburgering komt dan …

Inburgering

Lees meer