Opinies

Thumbnail of post #300772

Veranderingen in de inburgering per 2023

12 oktober 2022

De Wet inburgering 2021 trad op 1 januari 2022 inwerking. Een jaar later komen er veranderingen. Over de belangrijkste leest …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299079

Oude of nieuwe Wet inburgering?

10 augustus 2022

DUO stelt vast of iemand inburgeringsplichtig is onder de nieuwe Wet inburgering 2021. Daarbij moet DUO het overgangsrecht respecteren. Maar …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #297468

Aanpassing overgangsrecht Wet inburgering 2021

27 april 2022

In een eerdere opinie besprak ik al dat de Wet inburgering 2021 van toepassing is op personen die op of …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #296913

De Stichting Blik op Werk en haar keurmerk inburgeren

30 maart 2022

Blik op Werk (BoW) is een stichting die een keurmerk afgeeft aan aanbieders van onderwijs, gericht op het voldoen aan …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #296589

Het aanpassen van de leerroute in een inburgeringstraject

16 maart 2022

In het nieuwe inburgeringsstelsel stelt de gemeente een leerroute vast, maar soms is die niet (helemaal) de juiste en is …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #295439

Duale inburgeringstrajecten aanbieden

26 januari 2022

Dualiteit, het combineren van het leren van de taal en participeren, is een belangrijk subdoel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Hoe …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #294615

Samenloop tussen de nieuwe Wet inburgering en de Participatiewet

1 december 2021

De nieuwe Wet inburgering 2021 treedt op 1 januari 2022 in werking.[1] Deze wet introduceert het persoonlijk plan inburgering en …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #294383

Inburgeringsplichtig onder het oude of het nieuwe inburgeringsstelsel?

17 november 2021

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking. De huidige (hierna: oude) Wet inburgering komt dan …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #292695

Het taalschakeltraject in combinatie met de ISK of de entreeopleiding

1 september 2021

De onderwijsroute, ofwel: het taalschakeltraject, is een van de drie leerroutes onder de nieuwe Wet inburgering 2021. De internationale schakelklas …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #291609

Gefixeerde inburgeringsboete en de Algemene wet bestuursrecht

21 juli 2021

Een paar wetten binnen het ‘Schulinck sociaal domein’ verplichten gemeenten om boetes op te leggen als inwoners zich niet houden …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #291111

De nieuwe Wet inburgering 2021

23 juni 2021

Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten zijn op dit moment druk in de weer …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #287034

Het nieuwe inburgeringsstelsel

3 februari 2021

In eerdere opinies schreven wij al over de betekenis van de veranderopgave inburgering voor de uitvoering van de Participatiewet. In …

Inburgering

Lees meer