Opinies

Thumbnail of post #309402

Daar gaan we weer: Over het rechtskarakter van de ‘DUO-kennisgeving inburgeringsplicht’

27 maart 2024

Ik verschil wel eens van mening met DUO. Een van die meningsverschillen gaat over het karakter van de zogeheten ‘DUO-kennisgeving …

Thumbnail of post #309213

Gemeenten en taalaanbieders, maak alsnog duidelijke afspraken met elkaar over de bekostiging van extra taallessen wegens verzuim

13 maart 2024

Inburgeraars die wegblijven van de taallessen. Het was eigenlijk te voorzien. Maar sommige gemeenten en taalaanbieders hebben er bij het …

Thumbnail of post #309075

Bezwaar te laat. Dat kan toch geen kwaad?

6 maart 2024

Een bezwaar- of beroepschrift moet binnen een termijn van 6 weken worden ingediend. Als het bezwaar of beroep te laat …

Thumbnail of post #308379

Werken naast het inburgeringstraject

24 januari 2024

Soms werkt een inburgeringsplichtige en is het inburgeringstraject daarmee lastig te combineren. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een inburgeringsplichtige …

Thumbnail of post #306801

Bezwaar en beroep tegen een bestuurlijk rechtsoordeel

18 oktober 2023

Wanneer is iets een bestuurlijk rechtsoordeel? En staat daartegen bezwaar en beroep open? Deze vraag is relevant voor zowel het …

Thumbnail of post #306689

Het aanpassen van het PIP tijdens het inburgeringstraject

11 oktober 2023

De gemeente is verplicht om voor iedere inburgeringsplichtige een persoonlijk plan inburgering en participatie (hierna: PIP) op te stellen. Hierin …

Thumbnail of post #305446

Overgangsrecht inburgering – Waarover Schulinck en DUO van mening verschillen

19 juli 2023

De kwestie van het overgangsrecht houdt de gemoederen bezig. Wanneer is de Wi2013 van toepassing en wanneer de Wi2021? DUO …

Thumbnail of post #304094

Vroege start: Goed voor inburgeringsplichtigen en gemeenten!

19 april 2023

Een vroege start. De tijd in het AZC niet verspillen. Dat was de slogan voor het nieuwe inburgeren. Toch hadden …

Thumbnail of post #303390

Taallessen voor inburgeringsplichtigen tijdens de brede intake

15 maart 2023

We zien ook dat veel gemeenten tijdens de brede intake de expertise van taalscholen gebruiken. Het betrekken van de taalschool …

Thumbnail of post #302899

AVG en privacy in het sociaal domein ojee….

7 februari 2023

Eigenlijk valt dat wel mee. En er kan en mag al best veel. Ook is het goed dat er zorgvuldig …

Thumbnail of post #300772

Veranderingen in de inburgering per 2023

12 oktober 2022

De Wet inburgering 2021 trad op 1 januari 2022 inwerking. Een jaar later komen er veranderingen. Over de belangrijkste leest …

Thumbnail of post #299079

Oude of nieuwe Wet inburgering?

10 augustus 2022

DUO stelt vast of iemand inburgeringsplichtig is onder de nieuwe Wet inburgering 2021. Daarbij moet DUO het overgangsrecht respecteren. Maar …