Opinies

Thumbnail of post #297822

Goede motivatie is de basis voor succesvolle schuldhulp

18 mei 2022

Hoe gemotiveerder een cliënt is, hoe groter de kans dat een schuldenvrije toekomst in zicht is. Toch ligt het soms …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #297651

Nog steeds keuzevrijheid voor gemeenten bij BKR registratie schuldhulp

11 mei 2022

De BKR registratie schuldhulp is een onderwerp waar wij heel vaak vragen over krijgen. Vanaf 2022 moeten gemeenten aan o.a. …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #296156

Een zorgvuldige overheid let op belangen van betrokkenen bij delen persoonsgegevens

23 februari 2022

In december 2021 heeft de Hoge Raad zich gebogen over een aantal prejudiciële vragen m.b.t. het delen van persoonsgegevens. De …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #295945

Schrap dubbel werk in je schuldhulpdossiers met beschermingsbewind

16 februari 2022

Schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders hebben hetzelfde doel: de cliënt duurzaam schuldenvrij. Toch zien we in de praktijk nog vaak dat er …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #294622

Schuldhulp: aan de slag met de hardheidsclausule voor een hogere beslagvrije voet

8 december 2021

Als schuldhulpverlener controleer je bij de intake de beslagvrije voet. Soms is de beslagvrije voet wel goed vastgesteld, maar toch …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #293412

Gegevens opvragen tijdens de intakefase schuldhulp

6 oktober 2021

Vanaf 1 januari mogen schuldhulpverleners van de gemeente zelf gegevens opvragen over hun cliënt. Doel is om de cliënt te …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #292811

Immateriële schade bij te lang bewaren persoonsgegevens

8 september 2021

Iedereen die materiële of immateriële schade lijdt door een schending van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), heeft recht op schadevergoeding. …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #292174

Maatwerk aanbrengen in een minnelijke schuldregeling

11 augustus 2021

In het minnelijk traject is veel maatwerk mogelijk. Toch zien we dat er nog maar mondjesmaat gebruik van wordt gemaakt, …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #289849

Schuldregeling zonder afloscapaciteit: het kan!

19 mei 2021

Bij schuldhulpverlening doen gemeenten namens de cliënten een aanbod aan de schuldeisers. Als het inkomen lager is dan het zogeheten …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #287711

De nieuwe kaders van het intakeproces voor schuldhulpverlening

3 maart 2021

We zien op onze helpdesk dat meerdere gemeenten met vragen rondlopen over hun inrichting van de vroegsignalerings- en intakefase schuldhulpverlening. …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #286728

Schuldhulp: tips voor een praktisch plan van aanpak

20 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 moet het plan van aanpak onderdeel uitmaken van de toelatingsbeschikking bij schuldhulpverlening. Wat zijn de wettelijke …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #286437

Bijstandsgerechtigden niet langer veilig voor beslag

6 januari 2021

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: een grote groep schuldenaren met beslag op een bijstandsuitkering gaat …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer