Nieuws

Thumbnail of post #303696

Emissiefactoren fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd

28 maart 2023

Op de website van de Rijksoverheid is op 15 maart 2023 de geactualiseerde lijst met emissiefactoren voor fijnstof voor de veehouderij gepubliceerd. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303684

Lozing van brijn onder de Omgevingswet

27 maart 2023

Brijn is een restproduct als grondwater bereid wordt voor bepaalde toepassingen. Het wordt ook brijnwater genoemd en heeft een relatief …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303665

Wetsvoorstel gemeentelijke taak asielopvang naar Tweede Kamer

27 maart 2023

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #303661

Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen

27 maart 2023

Hoe zorg je dat gebouwen en hun omgeving bestand zijn tegen overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit en bodemdaling? Met de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303623

ProRail: op 40 locaties dassen bij en onder spoor, meer in opkomst

23 maart 2023

Volgens spoorbeheerder ProRail zitten er op veertig locaties in met name het oostelijk deel van het land dassen bij en …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303620

Vrees voor groei files door stikstofbeleid

23 maart 2023

De automobilist staat over een paar jaar nog vaker in de file op onder meer de A1, A4, A7, A12 …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303610

Negen gemeenten krijgen 18 miljoen euro voor aanpak winkelgebieden

23 maart 2023

De detailhandel staat door online winkelen onder druk, terwijl mkb’ers een dorpskern of binnenstad leefbaar, schoon en aantrekkelijk houden. Negen …

Omgevingsrecht, Omgevingswet

Lees meer
Thumbnail of post #303605

Wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen in Eerste Kamer

23 maart 2023

Dinsdag 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Het wetsvoorstel geeft gemeenten meer mogelijkheden om …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303602

Eerste Kamer neemt Wet digitale overheid aan

23 maart 2023

Waarom is de wet nodig? Nederland digitaliseert. Er zijn steeds meer digitale transacties, ook met de overheid. Het is belangrijk …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #303559

IPCC: 1,5 graad opwarming waarschijnlijk, maar we hebben kansen

21 maart 2023

Zelfs als de uitstoot van broeikasgassen drastisch vermindert in de komende jaren, is het "waarschijnlijker" dat de opwarming van de aarde in de nabije toekomst boven …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303551

Kabinet neemt besluit over CO2-plafond voor luchthavens

21 maart 2023

Er komt een plafond voor de hoeveelheid CO2 die de luchtvaart, vertrekkend vanuit Nederland, mag uitstoten. Dat heeft het kabinet …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303548

VNG-inbreng over isolatieaanpak en handhaving warmtepomp

21 maart 2023

Een herhaalde oproep om € 300 miljoen extra beschikbaar te stellen voor isolatie. En de waarschuwing dat gemeenten niet kunnen …

Omgevingsrecht

Lees meer