Nieuws

Thumbnail of post #297813

Vanaf 2026 minstens hybride warmtepomp verplicht bij vervanging cv

17 mei 2022

Vanaf 2026 worden huiseigenaren verplicht om bij vervanging van hun cv-installatie een hybride warmtepomp te laten installeren of een duurzaam …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297808

Kabinet zet in op sterke regio’s aan de grens

17 mei 2022

Iedere regio in Nederland heeft haar eigen cultuur, ligging en unieke karakter. De nabijheid van de buurlanden geeft de regio’s …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297784

Provincie Overijssel moet opnieuw kijken naar ‘stikstofbesluiten’

16 mei 2022

De bestuursrechter van de rechtbank Overijssel verklaart 29 beroepen in de zogenaamde ‘stikstofzaken’ van Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297781

Sa­men­vat­ting ad­vies wij­zi­ging Ac­ti­vi­tei­ten­be­sluit mi­li­eu­be­heer wind­tur­bi­ne­be­pa­lin­gen

16 mei 2022

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297778

Handreiking kostenverhaal en financiële bijdragen Omgevingswet beschikbaar

16 mei 2022

Wie een woning of ander gebouw bouwt of verbouwt, moet hiervoor in veel gevallen een bijdrage betalen aan het bevoegd …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297696

Interbestuurlijk programma ‘Een thuis voor iedereen’ gestart

12 mei 2022

In het programma ‘Een thuis voor iedereen’ slaan overheden en andere partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297688

Route 2022 voor bedrijven gepubliceerd

12 mei 2022

Naast een Gezamenlijke Route 2022 voor de invoering van de Omgevingswet en een Gezamenlijke Hoofdroute 2022 is er nu ook …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297668

Gemeenten verplicht tot woonplannen voor daklozen en ex-patiënten

12 mei 2022

Gemeenten worden verplicht een urgentieplan te maken om bij woningtoewijzing voorrang te kunnen geven aan bepaalde doelgroepen zoals dak- en …

Wmo, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297636

Start Indringend Keten Testen

10 mei 2022

In februari 2022 heeft het Adviescollege ICT-toetsing aangeraden om de DSO-keten indringend te gaan testen om zo grootschalig oefenen te …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297625

Financiële ondersteuning herstructurering winkelgebieden

10 mei 2022

Van 9 mei tot en met 30 mei 2022 kunnen Nederlandse gemeenten financiële ondersteuning aanvragen om winkelgebieden weer aantrekkelijk te …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297616

Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 gepubliceerd in Staatsblad

9 mei 2022

Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2022 is op 5 mei 2022 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit eerste Verzamelbesluit bevat onder andere juridisch-technische …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #297612

Minister De Jonge beantwoordt vragen Eerste Kamer over inwerkingtreding Omgevingswet

9 mei 2022

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft antwoord gegeven op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de …

Omgevingsrecht

Lees meer