Juridisch advies Wmo

Juridisch advies Wmo

Ruim 40 procent van de rechtszaken over de Wmo wordt gewonnen door burgers! Wij kunnen u helpen om dit te voorkomen door te adviseren over goed Wmo-beleid, advies op casusniveau te geven, te adviseren over besluiten en door te ondersteunen bij bezwaar- en beroepszaken.

Hieronder vindt u een beschrijving van onze diensten.

Advies over bezwaar- en beroepszaken

U kunt uw bezwaar- en beroepszaken uitbesteden aan Wolters Kluwer. Dit kan op verschillende manieren:

  • We kunnen ondersteunen bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep
  • U kunt het verweerschrift door ons laten schrijven
  • We kunnen u vertegenwoordigen bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter
  • We kunnen de beslissing op bezwaar voor u schrijven of u daarbij ondersteunen. Verzoekschrift gesloten jeugdhulp – opstellen en advies

Onze experts zijn zeer ervaren in het voeren van Wmo-procedures. U kunt alle werkzaamheden in deze procedure aan ons uitbesteden, maar u kunt er ook voor kiezen om slechts een deel door ons te laten uitvoeren. Zo is het ook mogelijk om alleen het verweerschrift door ons te laten beoordelen.

Beleid – opstellen en toetsing

Wij kunnen u helpen uw gemeentelijk Wmo-beleid verder te ontwikkelen. Natuurlijk geheel conform de Wmo 2015 en aanverwante regelgeving. Onze juristen hebben ruime ervaring met het vakkundig schrijven van gemeentelijke verordeningen, beleidsregels en nadere regels in het kader van de Wmo 2015. Wij kunnen uw gemeente extra ondersteuning bieden door:

  • Beleid op te stellen
  • Beleid te harmoniseren door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen om gemeenten op één lijn te brengen
  • Gemeentelijk beleid te toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten

Beschikkingen – advies en maatwerk

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Aan dit document ontleent de burger zijn rechten en plichten, zoals waar de cliënt aanspraak op heeft. Bijvoorbeeld een maatwerkvoorziening of pgb met daaraan gekoppelde voorwaarden. Beschikkingen moeten dus zowel communicatief als juridisch duidelijk en correct zijn. Wolters Kluwer kan u bijstaan bij het juridisch juist en begrijpelijk formuleren van beschikkingen.

Juridische ondersteuning op casusniveau

Wij kunnen u ondersteunen bij deze complexe casussen in het kader van de Wmo 2015. Na bestudering van het dossier en een gesprek over de casus adviseren wij u over de aan te bevelen vervolgstappen. Dit advies is in overeenstemming met de verschillende wetgeving, het gemeentelijke beleid en de jurisprudentie.

Door onze juridische expertise al in de toegangsfase in te schakelen kunnen eventuele bezwaar- en beroepsprocedures mogelijk worden voorkomen.

Online casusbespreking

Worstelt u met lastige casussen? Bijvoorbeeld over eigen kracht in de Wmo? Schulinck kan hierbij ondersteunen. Lever 2 á 3 casussen bij ons aan. Wij plannen dan een online bespreking met u en uw collega’s. Tijdens deze bespreking geeft Schulinck praktische handvatten voor de uitwerking van de casussen waarbij alle relevante wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid en praktische aspecten verdiepend worden toegelicht. Zo weet u meteen hoe u met deze casussen verder kan en weet u voor de toekomst ook meer over het betreffende onderwerp.

Meer weten?

Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met Erik Boersma. Stuur een e-mail of bel met (077) 390 2644.

Als u abonnee bent

Heeft u een abonnement op Schulinck Wmo en wilt u een juridische vraag bespreken? Bel dan de juridische helpdesk op: (077) 476 2167

mr. Erik Boersma

Manager Content

E-mail 077 390 26 44