Nieuws

Thumbnail of post #299686

Privacywaakhond wil meer grenzen in wet aan delen persoonsgegevens

11 augustus 2022

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert het kabinet om meer grenzen te stellen aan het delen van persoonsgegevens in de voorgestelde …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299676

Stappen om asielcrisis op korte en langere termijn het hoofd te bieden

11 augustus 2022

De asielcrisis, het meest zichtbaar op het aanmeldcentrum in Ter Apel, vraagt om extra stappen – op korte, middellange en …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299670

Een Wmo-voorziening herzien, intrekken en/of terugvorderen. Wil jij ook weten wanneer dat kan? Volg het gratis webinar

11 augustus 2022

Meer informatie over herzien, intrekken en terugvorderen is van harte welkom. Dat blijkt uit het feit dat maar liefst 41% …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299652

Aanvragen Woningbouwimpuls en RHA

9 augustus 2022

Op 19 augustus opent de RVO het loket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Daarnaast start de derde tranche …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299649

Geconsolideerde versie Besluit bodemkwaliteit na inwerkingtreding Omgevingswet

9 augustus 2022

De regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan straks deels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en deels …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299646

Eén uitkering voor gezondheid, sport en sociale basis

9 augustus 2022

VWS gaat een aantal uitkeringen bedoeld voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299637

Wijkverpleging doet Wmo-indicaties voor de gemeente in Enschede-Zuid

8 augustus 2022

In de wijk Enschede Zuid doen wijkverpleegkundigen de indicaties voor de gemeente voor zorg en ondersteuning aan ouderen. In de …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299634

TAM-IMRO voor gemeenten

8 augustus 2022

TAM-IMRO is een van de tijdelijke alternatieve maatregelen voor organisaties die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299622

Gemeente Nijmegen sluit studenten onterecht uit voor eenmalige energietoeslag

8 augustus 2022

De rechtbank oordeelt dat de beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen onterecht studenten uitsluit …

Participatiewet, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #299615

Steeds meer ouderen gaan naar voedselbank

8 augustus 2022

Steeds meer ouderen met een AOW-uitkering maken gebruik van de voedselbank, stelt voorzitter Leo Wijnbelt van koepelorganisatie Voedselbanken Nederland (VBNL) vrijdag. Door …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299612

Rapport: aanbod nieuwbouwwoningen terug bij af

8 augustus 2022

Het aanbod van nieuwbouwwoningen blijft flink achter op de woningmarkt en de problemen lijken toe te nemen. Het aantal aangeboden …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299603

Gratis webinar: Snellere behandeling van aanvragen omgevingsvergunning

8 augustus 2022

Snellere behandeling van aanvragen omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan onder de Omgevingswet: kan dat ook anders?  Onder de …

Omgevingsrecht, Omgevingswet

Lees meer