Nieuws

Thumbnail of post #310961

Onderzoek VNG en VBWT naar andere financiering VTH-stelsel

13 juni 2024

In het gemeentelijk domein leven al geruime tijd zorgen over de financieringsvorm van het VTH-apparaat - grotendeels door leges. De …

Thumbnail of post #310956

Besluit verbouw onder kwaliteitsborging uitgesteld

13 juni 2024

Tijdens het debat met de Eerste Kamer over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft de minister …

Thumbnail of post #310951

Advies Raad van State over wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk

13 juni 2024

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 5 juni 2024 het advies vastgesteld over het wetsvoorstel Van …

Thumbnail of post #310946

Gratis Webinar: Vervoer voor de jeugdige: raak de weg niet kwijt!

13 juni 2024

Op donderdag 20 juni geven wij een gratis live webinar. Een onderwerp waar vaak vragen over worden gesteld is vervoer …

Thumbnail of post #310940

Onderzoek BBW: secundaire route bereikt meer mensen met ernstige schulden

13 juni 2024

Een nieuw onderzoek toont aan dat schuldhulpverlening meer mensen kan bereiken als verschillende beroepsgroepen de handen ineenslaan. Dat blijkt uit …

Thumbnail of post #310936

Beroep op vangnetconstructie energietoeslag 2023 in mei en juni 2024, via de VNG

13 juni 2024

SZW heeft een vangnetconstructie ingericht voor gemeenten die ondanks de aangepaste verdeelsystematiek een hoger bereik realiseren dan op grond van …

Thumbnail of post #310903

Provincie Noord-Holland gaat straatverlichting vroeger dimmen

11 juni 2024

De openbare straatverlichting langs provinciale wegen in Noord-Holland is volgend jaar volledig voorzien van ledlampen. Om energie te besparen worden …

Thumbnail of post #310899

Expertpool helpt bij inpassing energie-infrastructuur

11 juni 2024

Gemeenten en provincies kunnen hulp krijgen van een nieuwe expertpool bij ruimtelijke procedures van grote energie-infrastructuurprojecten. Deze ondersteuning met kennis …

Thumbnail of post #310892

Tool verrekening Tozo Beeld van de Uitvoering 2023 – informatie voor gemeenten

11 juni 2024

Op basis van de voorlopige gegevens die gemeenten via het Beeld van de Uitvoering over 2023 hebben verstrekt, vindt een …

Thumbnail of post #310877

Ruim € 1,5 miljard beschikbaar voor boeren en natuur in provincies

10 juni 2024

Het kabinet wil € 1,54 miljard beschikbaar stellen voor zogenoemde koplopersmaatregelen in de regio. Het gaat om maatregelen voor bijvoorbeeld verduurzaming …

Thumbnail of post #310874

Na 1 juli 2024 indienen aanvullingen niet meer mogelijk via Omgevingsloket online (OLO)

10 juni 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar. Na deze datum …

Thumbnail of post #310871

Rechtbank laat Wijzigingsbesluit minister over habitatrichtlijngebieden in stand

10 juni 2024

Het Wijzigingsbesluit van de minister voor Natuur en Stikstof om de bescherming van habitattypen en -soorten in bestaande Natura-2000-gebieden te …