Nieuws

Gratis webinar: Het Plan van Aanpak schuldhulp: Zet jij het al optimaal in?

27 januari 2022

Op donderdag 10 februari om 13.00 uur geeft onze specialist schuldhulp Patricia Eickmans, een gratis (online) webinar over het Plan …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen vanaf 1 april open voor private verhuurders

27 januari 2022

Private verhuurders moeten de komende jaren fors investeren in woningverduurzaming, maar hun investeringsruimte is ingeperkt door de huurbevriezing van gereguleerde …

Omgevingsrecht

Lees meer

Raad van State keurt gaswinningsplan in het noorden goed

27 januari 2022

Het winningsplan waarmee de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas wint uit elf gasvelden in Drenthe, Friesland en Groningen is goedgekeurd …

Omgevingsrecht

Lees meer

Wethouder: Rotterdam op koers voor halen klimaatdoelen

27 januari 2022

Rotterdam is goed op weg om in 2030 minimaal 55 en mogelijk 60 procent minder broeikasgassen uit te stoten dan …

Omgevingsrecht

Lees meer

Nieuwe aanpak toezicht inspectie bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

27 januari 2022

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat zich in het toezicht op een veilige zorgrelatie meer richten op bewustwording en preventie …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Minister Schouten spreekt met Koningin Máxima en SchuldenlabNL over aanpak schuldenproblematiek

27 januari 2022

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdag 25 januari op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag gesproken …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Meer zeggenschap voor mensen met een LVB: handreiking

27 januari 2022

Hoe zorg je dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) meer kunnen participeren in politiek en beleid? Over die …

Wmo

Lees meer

Deel uw ideeën voor het Europese plattelandspact

25 januari 2022

De Europese Commissie heeft met het Comité van de Regio’s het plattelandspact gelanceerd. Het doel daarvan is om overheden en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Divosa publiceert eerste rapportage Monitor Vroegsignalering Schulden

24 januari 2022

Sinds 1 juli 2021 monitort Divosa de vroegsignalering van schulden bij deelnemende gemeenten in de Monitor Vroegsignalering Schulden. De eerste …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Onderzoek SZW: Wie uitkering heeft, kent regels over algemeen goed

24 januari 2022

Wie een WW-, ZW-, Wajong-, WIA-, WAO-, AOW-, Anw-, AIO- of bijstandsuitkering ontvangt, weet over het algemeen goed welke plichten …

Participatiewet

Lees meer

Maatschappelijke afweging nodig bij schaarste op elektranet

24 januari 2022

De schaarse capaciteit op het elektriciteitsnet bedreigt op steeds meer plekken de voortgang van onder andere de energietransitie en de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gemeenten en provincie willen uitstoot Tata beter in kaart brengen

24 januari 2022

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen de uitstoot van staalfabriek Tata Steel beter in kaart …

Omgevingsrecht

Lees meer