Nieuws

Thumbnail of post #301768

D66: mensen binnen 3 jaar verlossen van problematische schulden

28 november 2022

Mensen met problematische schulden moeten binnen drie jaar verlost zijn van hun schulden. Dat plan dient D66 dinsdag in bij de begrotingsbehandeling van …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #301766

Leger des Heils: steeds meer jongeren worden dakloos

28 november 2022

Steeds meer mensen worden dakloos, en vooral jongeren verliezen vaker het dak boven hun hoofd. Het Leger des Heils spreekt …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301764

Voorlopige versie van rekentool Wmo 2023 beschikbaar

28 november 2022

Berenschot ontwikkelde een voorlopige versie van de rekentool Wmo 2023 (huishoudelijke hulp en individuele begeleiding). Hierin zijn alle op dit moment …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301762

VNG-inbreng: visie nodig op onderwijs aan vluchtelingen

28 november 2022

Gemeenten hebben een visie nodig op onderwijs aan vluchtelingen en taalonderwijs aan Oekraïense volwassenen waarbij integratie bovenaan staat. Verder zouden …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #301760

Samen werken aan een vitaal en gezond landelijk gebied

28 november 2022

Een rijke en veerkrachtige natuur, robuust watersysteem, vitaal platteland en ruimte voor een duurzame en sterke landbouw. Dat is waar …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301757

Stikstofuitspraak dreigt (groene) ambities kabinet te dwarsbomen

28 november 2022

De zogeheten Porthos-uitspraak van de Raad van State heeft grote gevolgen voor onder meer de economie en de landbouw en vooral …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301755

Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes

28 november 2022

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Het is van groot belang voor iedereen in ons land. Daarom wil …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301743

Kabinet: brede aanpak piekbelasters voor natuurherstel, PAS-melders en economische ontwikkeling

28 november 2022

Met een eenmalige vrijwillige regeling voor ondernemers die piekbelaster zijn, wil het kabinet op korte termijn een forse reductie van …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301734

Nieuwe vergunningchecks voor natuur toegevoegd aan het Omgevingsloket

24 november 2022

Om nu te oefenen in de oefenomgeving en later voor gebruik in de productieomgeving zijn 2 nieuwe vergunningchecks toegevoegd aan het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301731

Aangifte tegen Limburgs vliegveld om ontbrekende vergunning

24 november 2022

Een samenwerkingsverband van vijftien milieugroepen en omwonenden heeft donderdag aangifte gedaan tegen Maastricht Aachen Airport (MAA), vanwege het overtreden van …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301723

Meer inzet op schuldhulpverlening en het voorkomen van geldzorgen

24 november 2022

Het kabinet trekt de komende jaren structureel 120 miljoen euro uit voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Het …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #301718

Evaluatie experimenten Participatiewet: effecten op brede baten

24 november 2022

Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de ‘bijstandsexperimenten’ op het gebruik van voorzieningen uit de Wet …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Wmo

Lees meer