Nieuws

Thumbnail of post #304868

Zicht op veiligheid kinderen die wachten op raadsonderzoek moet beter

6 juni 2023

Het zicht op de veiligheidssituatie van kinderen die wachten op een beschermingsonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) moet …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #304855

Eén op de zes Nederlanders kampt met stapeling van problemen

5 juni 2023

Eén op de zes volwassenen in ons land heeft te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek van het …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304852

Terugkeer inkomensafhankelijke bijdrage voor alle Wmo-voorzieningen onverwachts

5 juni 2023

Het kabinet wil per 1 januari 2026 weer een inkomensafhankelijke bijdrage invoeren voor alle voorzieningen die volgen uit de Wet …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304849

Technische Verzamelwet Omgevingswet ingediend

5 juni 2023

Op 24 mei 2023 heeft de regering de Technische Verzamelwet Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze verzamelwet bevat een …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304847

Alzheimer Nederland brengt dementiebeleid gemeenten in beeld

5 juni 2023

Alzheimer Nederland maakt met een online landkaart inzichtelijk in hoeverre thema's die belangrijk zijn voor mensen met dementie en mantelzorgers …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304844

Per 1 juli: budget voor regiosamenwerking warmtetransitie

5 juni 2023

Regio’s kunnen vanaf 1 juli financiële ondersteuning aanvragen om regionale samenwerking bij de uitvoering van de warmtetransitie te organiseren. Inkoop …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304837

Aanvullende maatregelen om hersteloperatie te versnellen

5 juni 2023

Het kabinet wil met een aanvullend pakket maatregelen zorgen voor een verdere versnelling en verbetering van het herstel voor ouders …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #304833

Gemeenten springen bij voor hulp gezinnen die toeslagen mislopen

5 juni 2023

Mensen die financieel in de knel zitten als gevolg van tegenstrijdige overheidsregelingen, krijgen voorlopig hulp via de bijzondere bijstand die door …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #304802

Tilburgse bijstandsgezinnen krijgen ‘gewoon geld’ als experiment

31 mei 2023

Een groep van 150 Tilburgse gezinnen met een bijstandsuitkering krijgt twee jaar lang maandelijks 150 euro extra bijgeschreven. Aan het …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #304789

Waar en hoe kan nog worden gebouwd?

30 mei 2023

Het kabinet geeft provincies een hulpmiddel voor hoe ze bij nieuwbouw rekening kunnen houden met de toekomst. Waar kan beter …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #304763

De verkorting van de Wsnp van 36 naar 18 maanden gaat in per 1 juli 2023

30 mei 2023

Het is officieel: op 1 juli 2023 wordt de looptijd van de wettelijke schuldsanering (Wsnp) gehalveerd van drie naar anderhalf …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #304758

Besluitvorming Interbestuurlijk Programma VTH-stelsel

30 mei 2023

Het Interbestuurlijk Programma versterking van het VTH-stelsel geeft uitvoering aan de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen voor een sterker en …

Omgevingsrecht

Lees meer