Juridisch advies Inburgering

Naast de online kennisbanken biedt Wolters Kluwer ook juridisch advies op het gebied van Inburgering. Onze vakredacteuren hebben ruime ervaring met het vakkundig opstellen en beoordelen van uw beleidsregels en besluiten op het gebied van Inburgering.

Uw beleid vakkundig opgesteld

Het is belangrijk dat de beschikkingen Inburgering (PIP, boete) juridisch gezien volledig en correct zijn. Om er zeker van te zijn dat uw burger de inhoud van de beschikkingen begrijpt is het ook belangrijk om deze beschikkingen toegankelijk te schrijven.

Wolters Kluwer biedt gemeenten extra ondersteuning door:

  • Modelbeschikkingen te maken
  • Beleid en beleidsregels op te stellen
  • Gemeentelijk beleid te toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten

Advies over bezwaar en beroep

U kunt uw bezwaar- en beroepszaken aan ons uitbesteden, waarbij gedegen informatie en onafhankelijk advies wordt geboden door onze juridische experts.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Hulp bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep, bijvoorbeeld een laatste toets van het verweerschrift
  • U kunt het verweerschrift door ons laten schrijven
  • De procesvertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter

Wij kunnen individuele zaken aangaande bezwaar behandelen en adviseren bij beroepsprocedures. De ondersteuning kan zich beperken tot onderzoek, analyse en voorstellen aan het college. U kunt ook de gehele afhandeling tot en met de procesvertegenwoordiging aan ons overlaten.

Advies op maat over beschikkingen

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Op grond van deze beschikking kan een burger ook bezwaar of beroep indienen. De beschikkingen moeten dus zowel toegankelijk geschreven als juridisch duidelijk en correct zijn. Wij kunnen u adviseren over uw huidige beschikking en deze ook inhoudelijk toetsen of deze juridisch correct zijn. Aan u de keus om ze vervolgens door ons te laten herschrijven of dat u dat liever zelf doet.

Meer weten?

Neem contact op met Nicole Jacobs via e-mail nicole.jacobs@wolterskluwer.com of telefonisch 06 15177347.

mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders

Hoofdredacteur Participatiewet, Schuldhulpverlening en Inburgering

E-mail 06 15177347