Juridisch advies Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht raakt veel onderwerpen en is ingewikkeld. Daarnaast is de wet- en regelgeving sterk veranderd met de komst van de Omgevingswet. Dit maakt het voor gemeenten uitdagend om het omgevingsrecht uit te voeren. Om goed te adviseren en de juiste beslissing te nemen, moet u van ieder juridisch detail op de hoogte zijn. Dit geldt bijvoorbeeld als u:
• beleid opstelt
• een vergunning verleent om een monumentaal pand op te knappen
• een bedrijf controleert dat de eisen uit een milieuvergunning moet naleven

Heeft u hiervoor onvoldoende personeel of expertise in huis? Onze juristen geven u graag juridisch advies over de uitvoering van de Omgevingswet.

Wat doen wij voor u?

De juristen van Wolters Kluwer houden zich dagelijks bezig met juridisch advies over omgevingsrecht. Zij kennen de wet- en regelgeving en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en relevante jurisprudentie. U bent bij hen aan het juiste adres voor ondersteuning op de volgende gebieden:

1. Beleid: opstellen en toetsen

Een doordacht en helder beleid helpt bij een goede uitvoering. Wij ondersteunen u bij de (verdere) ontwikkeling van dit beleid. Daarnaast toetsen we uw beleid aan de huidige wet- en regelgeving, jurisprudentie en uw gemeentelijke uitgangspunten. Verder helpen onze juristen u om uw beleid te harmoniseren. Bijvoorbeeld door overeenkomsten en verschillen tussen het beleid van verschillende gemeenten te analyseren en voorstellen te doen om gemeenten op 1 lijn te brengen.

2. Beschikkingen: adviseren en opstellen

Een beschikking is een belangrijk communicatiemiddel voor gemeente en burgers. Of het nu gaat om een vergunning voor het bouwen of slopen van een bouwwerk of de kap van een boom: burgers ontlenen hun rechten en plichten aan de afgegeven beschikking. Daarom is het belangrijk dat uw beschikkingen begrijpelijk zijn én juridisch kloppen. Wij geven u graag advies of stellen uw beschikkingen voor u op. Daardoor weet u zeker dat uw beschikkingen duidelijk zijn en voldoen aan de wet. Zo bespaart u tijd.

3. Zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften: adviseren en behandelen

Heeft u hulp nodig bij het opstellen of schrijven van een verweerschrift? Dan staan onze juristen voor u klaar. Ook vertegenwoordigen wij uw gemeente bij de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift bij de bezwaarschriftencommissie, de rechtbank of ABRvS. U kunt zelfs bij ons terecht voor zaken die niet zo vaak voorkomen. Denk aan de aanvraag van een evenementenvergunning. Wij ondersteunen u bij het onderzoek, de analyse, voorstellen aan het college en de behandeling van ingediende bezwaren.

4. Juridisch advies over omgevingsrecht en begeleiding op casusniveau

Onder het omgevingsrecht vallen verschillende onderwerpen. Er gelden regels voor bouwen, bodem, geluid, infrastructuur, milieu, monumentenzorg, natuur, waterbeheer, mijnbouw en ruimtelijke ordening. Over al die onderwerpen geven wij juridisch advies. Daarbij maakt het niet uit om wat voor casus het gaat. Natuurlijk houden we rekening met het beleid van uw gemeente en de jurisprudentie.

Meer weten?

Heeft uw gemeente behoefte aan juridisch advies over omgevingsrecht of het omgevingsplan? En wilt u zeker weten dat de uitvoering van het omgevingsrecht binnen uw gemeente volgens de wet gebeurt? Neem dan vrijblijvend contact op met Erik Boersma. Bel 077 390 26 44 of stuur een e-mail. Erik Boersma helpt u graag verder.

mr. Erik Boersma

Manager Content

E-mail 077 390 26 44