Het huidige omgevingsrecht is verdeeld over tientallen wetten, AMvB’s en ministeriële wetten. Het maakt de uitvoering ervan voor u als gemeente complex. Of het nu gaat om het opstellen van beleid, het wel of niet verlenen van een vergunning om een monumentaal pand te mogen opknappen, of het controleren van een bedrijf dat een milieuvergunning hoort na te leven: van ieder juridisch detail moet u op de hoogte zijn om goed te kunnen adviseren en de juiste beslissingen te kunnen nemen. Niet iedere gemeente heeft hier voldoende mankracht en expertise voor. Laat onze juristen u daarom ondersteunen met juridisch advies.

Wat kunt u van ons verwachten?

De juristen van Wolters Kluwer houden zich dagelijks bezig met het omgevingsrecht. Zij kennen de wet- en regelgeving en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en relevante jurisprudentie. Zij kunnen u juridisch ondersteunen op de volgende gebieden:

1. Beleid: opstellen en toetsen

Het omgevingsrecht laat ruimte over voor gemeenten om beleid op te stellen. Een doordacht en helder beleid helpt bij het maken van een goede beoordeling en het opstellen van zorgvuldige beschikkingen. Wij kunnen u helpen bij het (verder) ontwikkelen van dit beleid als ook bij het toetsen van het beleid aan de huidige wet- en regelgeving, jurisprudentie en uw gemeentelijke uitgangspunten. Daarnaast kunnen onze juristen u helpen bij het harmoniseren van uw beleid door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen.

2. Beschikkingen: adviseren en opstellen

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen de gemeente en burger. Of het nu gaat om een vergunning voor het bouwen of slopen van een bouwwerk of het kappen van een boom: de burger ontleent zijn rechten en plichten aan de afgegeven beschikking. Het is daarom belangrijk dat uw beschikkingen zowel goed te begrijpen als juridisch juist zijn. Wij kunnen u hierin adviseren, maar kunnen uw beschikkingen ook opstellen. Wij zorgen er dan voor dat deze helder en conform de wet zijn. Het bespaart u tijd.

3. Bezwaar- en beroepsschriften: adviseren en behandelen

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van het verweerschrift of dit verweerschrift voor u schrijven. Ook kunnen wij uw gemeente vertegenwoordigen bij de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift bij de bezwaarschriftencommissie, de rechtbank of ABRvS. Zelfs bij incidentele kwesties – bijvoorbeeld de aanvraag van een evenementenvergunning – kunnen wij u begeleiden. Dit kan gaan om ondersteuning bij het onderzoek, de analyse en voorstellen aan het college, maar ook om ondersteuning bij het behandelen van ingediende bezwaren.

4. Juridisch advies en begeleiding op casusniveau

Er zijn aparte wetten voor bouwen, bodem, geluid, infrastructuur, milieu, monumentenzorg, natuur, ruimtelijke ordening, waterbeheer en mijnbouw. Wat de casus ook is en ongeacht welke wet van toepassing is, wij kunnen u juridisch adviseren en begeleiden. Hierbij wordt rekening gehouden met het gemeentelijk beleid en de jurisprudentie. En natuurlijk houden wij de ontwikkelingen wat betreft de Omgevingswet in de gaten, zodat u hier – waar nodig – al op kan inspelen.

Meer weten?

Wilt u er zeker van zijn dat de uitvoering van het omgevingsrecht binnen uw gemeente volgens de wet gebeurt? Kan uw gemeente juridische ondersteuning op dit vlak gebruiken?

Neem vrijblijvend contact op met Josan van Hoof via 077-390 2619 of via email.