Thumbnail of post #11090

Inburgering

Inburgering is een specifieke en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van allochtonen, immigranten, expats als ook asielzoekers en gezinsherenigers. Schulinck helpt gemeenten in dit complexe traject d.m.v. opleidingen, een online kennisbank en inhoudelijke informatie.

Actuele opinies Inburgering

Aanpassing overgangsrecht Wet inburgering 2021

27 april 2022

Op 15 april 2022 is het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht1 gepubliceerd. Het overgangsrecht wordt daarmee uitgebreid. In...

De Stichting Blik op Werk en haar keurmerk inburgeren

30 maart 2022

Blik op Werk en haar keurmerk-beslissingen Onder de Wet inburgering 2021 is het bestuur van de stichting BoW bestuursorgaan en zijn diens beslissingen over het...

Het aanpassen van de leerroute in een inburgeringstraject

16 maart 2022

Ander taalniveau De B1-route is bedoeld voor alle inburgeraars die taalniveau B1 kunnen halen. Het kan voorkomen dat tijdens het inburgeringstraject toch blijkt dat de...

Een zorgvuldige overheid let op belangen van betrokkenen bij delen persoonsgegevens

23 februari 2022

Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht dat o.a. wordt beschermd door artikel 8 EVRM (eerbiediging van privé, familie- en gezinsleven). Een uitwerking van dit beschermingsbeginsel...

Duale inburgeringstrajecten aanbieden

26 januari 2022

Duale inburgeringstrajecten In de Memorie van Toelichting (MvT) zijn twee paragrafen gewijd aan dualiteit. De eerste (paragraaf 1.3.5) heet ‘Dualiteit: combineren van taal leren en...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.