De regie op de uitvoering van de inburgering ligt bij de gemeenten. 

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Stef Tils
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers
 • Kwaliteitsmedewerkers Sociaal Domein
 • Consulenten re-integratie
 • Consulenten inburgering
 • Consulenten Inkomen

Opleiding De nieuwe Wet Inburgering: theorie en praktijk

De Wet inburgering 2021 is vanaf 1 januari 2022 van kracht. De kern van de nieuwe aanpak voor inburgeren is dat de regie (weer) is teruggebracht bij de gemeente.
De overheid wil graag een nadrukkelijker verband met de uitvoering van de Participatiewet. Met deze opzet krijgt inburgering een positie binnen het brede gemeentelijke sociale domein.

Inhoud

Tijdens de opleiding De nieuwe Wet Inburgering: theorie en praktijk verkennen wij het recente verleden en heden van de inburgeringspraktijk en staan wij stil bij o.a. de volgende punten:

 • Wat zijn de taken van de gemeenten?
 • Wat zijn de consequenties in de praktijk?
 • Wat kunnen we leren van het verleden? En wat nemen we mee naar de toekomst?
 • Welke rol ziet onze overheid voor de gemeente bij het inburgeren, en welke uitdagingen horen daarbij?

Nieuw zijn de leerroutes. Gemeenten beoordelen via welke leerroute  de inburgeringsplichtige het beste kan inburgeren. Om hen een passend aanbod te doen, neemt de gemeente een brede intake af die inzicht geeft in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden. De brede intake resulteert in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hier staan wij uitgebreid bij stil tijdens deze trainingsdag.

Deel vooraf uw casuïstiek over de Wet Inburgering 2021

U kunt voor de opleiding De nieuwe Wet Inburgering: theorie en praktijk zelf casuïstiek inbrengen. Deze kunt u tot 10 werkdagen voor de actualiteitendag start, mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt aan de orde tijdens de dag.

Bekijk ook onze infographics over inburgering:

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan Inburgering? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze Opleidingen Sociaal Domein.

Goede inhoud van de opleiding, en zeer goede organisatie. De koppeling naar de praktijk, en ervaringen van andere aanwezigen was erg leerzaam.

Opleiding De nieuwe Wet Inburgering: theorie en praktijk | mevr. Spahic | Casemanager | Opleiding afgerond op 15-12-2022 | Beoordeling: 10

Ik vond het een supergoede cursus. Het was zowel theoretisch als praktisch met een goede reader welke ik zeker altijd bij de hand zal hebben in de uitvoering. Zo praktisch, je kunt er gelijk mee aan de slag!

Opleiding: Actualiteitendag Wet inburgering | Mevr. Fokkens-Özdemir | Klantmanager, gemeente Brummen | Opleiding afgerond op: 7-10-2021 | Beoordeling: 10

Leerzaam is de combinatie van feitelijke informatie met het doorspreken over verschillende thema's met andere cursisten.

Opleiding Actualiteitendag Inburgering | Mevr. A. van Middelkoop | Opleiding afgerond op 17-6-2021 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

We zoomen in op het wetsvoorstel dat op 1 januari 2022 is ingegaan. 
Hieruit blijkt dat de rol van gemeenten bij de uitvoering van de Wet Inburgering drastisch wijzigt. Zo heeft de gemeente haar regierol bij de Wet Inburgering terug en is de relatie met de Participatiewet aangehaald.

Nieuw zijn de leerroutes. Gemeenten beoordelen via welke leerroute de inburgeringsplichtige het beste kan inburgeren. Om hen een passend aanbod te doen, neemt de gemeente een brede intake af die inzicht geeft in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden. De brede intake resulteert in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP).

Op deze cursusdag komt onder meer aan bod:
 • Inburgeringstaken van de gemeente in perspectief: verleden, heden en de toekomst
 • Vrijstellingen en ontheffingen t.a.v. inburgering, de huidige situatie en de toekomst
 • Inventarisatie van gemeentelijke taken per januari 2022, bijvoorbeeld:
         - De brede intake
         - Opstellen Plan Inburgering en Participatie (PIP)
         - Aanbieden inburgeringsvoorzieningen, het hoe en het wat
         - Maatschappelijke begeleiding en het Participatieverklaringstraject
 • Leerroutes
 • Examinering nieuwe stijl
 • Ontzorgen van inburgeraars, de relatie met de Participatiewet
 • De relatie van de Wet Inburgering met de Wet Taaleis
 • Handhaving van de voortgang inburgering, maatregel of boete
 • De rol van DUO per 2022
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de nieuwe Wet Inburgering: theorie en praktijk bent u op de hoogte van de beoogde werkwijze inzake inburgering en bent u in staat om een bijdrage te leveren aan de vormgeving hiervan binnen uw gemeente.

Stef Tils

Drs. Stef Tils is uw docent. Hij is een expert en praktijkman in het Sociaal Domein. Sinds 1995 is hij werkzaam in de operationele uitvoering. Vanaf 2003 werkt hij als adviseur en docent. Op dit moment is hij onder meer werkzaam als juridisch adviseur bij gemeenten en vanuit die hoedanigheid nauw betrokken bij de Participatiewet. Dankzij zijn praktijkervaring heeft hij een groot inlevingsvermogen. Hij spreekt de taal van de cursisten én van de klant. Zijn inzicht en kennis weet hij op een constructieve manier over te brengen, die ook nog eens beklijft.

 

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.