Infographics

Thumbnail of post #311387

Welke activiteiten vóór het PIP tellen mee?

16 juli 2024

Thumbnail of post #308755

Duale trajecten binnen de Wet inburgering 2021

8 februari 2024

Thumbnail of post #307984

Ontheffing inburgeringsplicht volgens de Wet Inburgering 2007 en naturalisatie

30 januari 2024

Thumbnail of post #304912

Verschillen asielstatushouders en gezins- en overige migranten

7 juni 2023

Thumbnail of post #296350

Inburgering Informatie-uitwisseling

2 maart 2022

Thumbnail of post #248681

Inhoud inburgeringsplicht en start inburgeringstermijn

16 januari 2022

Thumbnail of post #4287

Maatschappelijke begeleiding

10 januari 2022

Thumbnail of post #4285

Het verplichte participatieverklaringstraject

1 januari 2022

Thumbnail of post #288376

Vanuit AZC gehuisvest in gemeente: Wat betekent dat voor inburgering?

30 maart 2021

Thumbnail of post #16436

Geavanceerd zoeken binnen een kennisbank

11 februari 2020

Thumbnail of post #16757

Voorinburgering en brede intake

4 november 2019

Thumbnail of post #4281

Participatie van statushouders in een AZC

13 februari 2018