Inhoud inburgeringsplicht en start inburgeringstermijn

16 januari 2022 Inburgering

Wat de inburgeringsplicht inhoudt, is in artikel 6 van de Wet inburgering 2021 bepaald. De inburgeringsplichtige moet binnen drie jaar aan zijn inburgeringsplicht hebben voldaan. Deze termijn wordt de inburgeringstermijn genoemd. Wanneer de inburgeringstermijn begint, is in artikel 11 van de Wet inburgering 2021 bepaald.

Bekijk de mogelijke leerroutes in deze infographic.

Klik op de afbeelding om de infographic te downloaden en deze op te slaan.

Thumbnail of post #248681