Nieuws

Thumbnail of post #309932

Geen vermindering in wacht- en doorstroomlijsten jeugdbescherming

23 april 2024

In januari 2024 waren er nog altijd 1.500 kinderen zonder vaste jeugdbeschermer. Dit terwijl er minder maatregelen door de rechter …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309925

Startfoto’s en metarapportage Hervormingsagenda Jeugd

23 april 2024

Om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te houden, hebben de betrokken partijen in de Hervormingsagenda Jeugd een uitgebreid …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309905

Nieuwe versie basisnormbedragen leerlingenvervoer schooljaar 2024/2025

22 april 2024

De normbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024-2025 zijn sinds maart 2024 bekend. De VNG meldt nu dat in …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #309832

Gemeenten bezorgd over invoeren eigen bijdrage jeugdhulp

18 april 2024

In de Voorjaarsnota kondigt het kabinet aan een eigen bijdrage voor jeugdhulp te willen invoeren als structurele dekking voor een …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309784

Te veel kinderen krijgen geen onderwijs, zorgen om blijvende problematiek van thuiszitters

16 april 2024

Te veel kinderen in Nederland krijgen geen onderwijs. Ze zitten thuis, terwijl ze recht hebben op onderwijs. De problemen zijn …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309771

Kabinet ziet af van half miljard bezuiniging op jeugdzorg in 2025

16 april 2024

De voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg van ruim 500 miljoen euro in 2025 gaat niet door. Het demissionaire kabinet heeft …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309699

Amsterdamse ‘familiescholen’ helpen tegen armoede

11 april 2024

De Amsterdamse 'familiescholen' die extra ondersteuning bieden, helpen tegen armoede en verbeteren van schoolprestaties van leerlingen. Dat concluderen de Universiteit van Amsterdam …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309593

Handreiking ‘Het beste besluit voor het kind’

8 april 2024

De Kinderombudsman heeft de informatie over 'Het beste besluit voor het kind' vernieuwd en uitgebreid. Er is nu een handreiking …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309580

Kabinet werkt aan bouwstenen nieuw financieringsstelsel kinderopvang

8 april 2024

De kinderopvangtoeslagaffaire en recente rapporten hebben duidelijk gemaakt dat ons kinderopvangstelsel anders moet. Nu krijgen ouders een zekere rekening waar …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309534

Deskundigencommissie toetst de uitvoering van de Hervormingsagenda

4 april 2024

Deze week is de deskundigencommissie voor de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 gestart. Deze externe, onafhankelijke commissie volgt de uitvoering van de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309487

Richtinggevend kader voor toegang sociaal domein vastgesteld

2 april 2024

De VNG-commissies PSI en ZJO hebben het Richtinggevend kader vastgesteld voor toegang, lokale teams en integrale dienstverlening in het sociaal …

Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #309397

Veel verschillen in aanpak kansengelijkheid door gemeenten

25 maart 2024

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het bevorderen van kansengelijkheid binnen de samenleving. Om de diversiteit in de aanpak van …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer