Nieuws

Thumbnail of post #302638

Stichting Het Vergeten Kind wil geen leeftijdsgrens bij jeugdzorg

24 januari 2023

Stichting Het Vergeten Kind wil dat jeugdzorg niet meer stopt op het moment dat jongeren 18 jaar oud worden. De zorg moet doorlopen …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #302631

Mensen- en kinderrechten van gezinnen onvoldoende beschermd bij huisuitzettingen

24 januari 2023

Wanneer gezinnen gedwongen uit huis worden gezet, voldoet de overheid niet altijd aan haar mensenrechtelijke en kinderrechtelijke verplichtingen. Hierdoor worden …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #302544

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd-werkplan 2023 voor actuele en meerjarenthema’s

19 januari 2023

Op 12 januari heeft minister Kuipers van VWS het Werkplan 2023 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #302541

Kinderombudsman reageert op Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

19 januari 2023

De Tweede Kamer spreekt later deze maand over de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. In de aanloop naar dit debat heeft …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #302520

Verbod discriminatie om handicap of seksualiteit in Grondwet

19 januari 2023

De Grondwet krijgt een expliciet verbod op discriminatie wegens een handicap of seksuele gerichtheid. Vanmiddag heeft de Eerste Kamer een …

Sociaal Domein, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #302488

Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel BW nu bij Tweede Kamer

17 januari 2023

  Het kabinet heeft het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (BW) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #302468

Stand van de uitvoering sociale zekerheid december 2022 naar de Kamers

16 januari 2023

De Stand van de uitvoering december 2022 is door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schouten (Armoede, …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #302465

Veilig Thuis: crisissen van nu zorgen voor toenemende spanningen

16 januari 2023

De woningnood, de energiecrisis, de coronatijd en de inflatie: het zorgt voor toenemende spanningen in gezinnen. Dit merkt advies- en …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #302346

Sa­men­vat­ting ad­vies over wij­zi­ging Be­sluit ver­wer­king per­soons­ge­ge­vens ge­ne­rie­ke di­gi­ta­le in­fra­struc­tuur

3 januari 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 21 december 2022 haar advies vastgesteld over de wijziging van …

Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #302285

Budget weer struikelblok akkoord hervormingen jeugdzorg

23 december 2022

Het lukt de rijksoverheid niet om nog dit jaar met gemeenten en aanbieders tot een akkoord te komen over hervormingen …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #302278

Naar een sterke pedagogische basis voor kinderen en jongeren

22 december 2022

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit de vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door buurt en familie, op school, vanuit de kinderopvang en via …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #302264

Wat verandert er in 2023 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

22 december 2022

In 2023 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer