Nieuws

Thumbnail of post #302689

Rechter vraagt staatssecretaris uitleg over inburgeringsexamen

26 januari 2023

Staatssecretaris Eric van der Burg moet van de rechter beter motiveren waarom mensen uit onder meer Ethiopië verplicht zijn om …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #302532

Jaar na invoering zorgen over nieuwe inburgeringswet

19 januari 2023

De nieuwe inburgeringswet die ruim een jaar geleden is ingegaan, kent behoorlijk wat problemen in de uitvoering. Gemeenten zien "zeker" knelpunten …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #302445

Half februari eindoordeel over nareisbeperking van kabinet

12 januari 2023

De Raad van State komt half februari met het eindoordeel over de zogenoemde nareisbeperking die het kabinet had voorgesteld. De …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #302337

Recht­bankuit­spra­ken over na­reis­maat­re­gel wor­den niet ge­schorst

2 januari 2023

De rechtbankuitspraken over de zogenoemde nareismaatregel van het kabinet worden niet geschorst. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #302281

Rechtbank oordeelt: gezinshereniging voor Turkse statushouder

22 december 2022

De rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen tegen de staatssecretaris van …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #302264

Wat verandert er in 2023 op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

22 december 2022

In 2023 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieronder vindt …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #302258

Eerste resultaten Wet inburgering 2021

22 december 2022

De nieuwe Wet inburgering 2021 (Wi2021) is sinds dit jaar gestart. De nieuwe wet moet het inburgeringsproces voor inburgeraars verbeteren …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #301904

Rechter: nareisbeperking onwettig, Syrisch gezin mag herenigd

6 december 2022

De nareisbeperking die het kabinet heeft ingevoerd om de instroom van familieleden van toegelaten asielzoekers tijdelijk te beperken, kent geen …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #301762

VNG-inbreng: visie nodig op onderwijs aan vluchtelingen

28 november 2022

Gemeenten hebben een visie nodig op onderwijs aan vluchtelingen en taalonderwijs aan Oekraïense volwassenen waarbij integratie bovenaan staat. Verder zouden …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #301640

Ketenplan inburgering (2022-2025)

22 november 2022

Nederland heeft sinds 1 januari 2022 een nieuw inburgeringsstelsel. Het doel hiervan is nieuwkomers snel en volwaardig te laten meedoen …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #301321

Gemeenten eindelijk aan het stuur bij de inburgering

7 november 2022

Gemeenten zijn dit jaar voortvarend aan de slag gegaan met de Wet inburgering 2021. Zij willen inburgeraars – statushouders én …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #300974

Webinar inburgering: Help, mijn inburgeringscliënt volgt een opleiding!

20 oktober 2022

Help, mijn inburgeringscliënt volgt een opleiding! Moet ik nu een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) vaststellen? Of mag ik …

Inburgering

Lees meer