Nieuws

Thumbnail of post #311281

Spreidingswet asielzoekers blijft voorlopig geldig

8 juli 2024

De omstreden spreidingswet voor de eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten blijft gelden tot het moment dat de wet officieel …

Thumbnail of post #311183

Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders gepubliceerd

1 juli 2024

Het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling ‘ondersteuning werkgevers inzet statushouders’ gepubliceerd. Deze subsidieregeling biedt werkgevers een financiële tegemoetkoming …

Thumbnail of post #311150

Minister van SZW: Aantallen voorinburgeringstrajecten in AZC moeten omhoog

28 juni 2024

De minister van SZW vindt dat de aantallen voorinburgeringstrajecten in AZC omhoog moeten. Zij heeft het COA daarom verzocht om …

Thumbnail of post #311129

Kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik

26 juni 2024

  Rechters en bezwaarcommissies moeten scherp zijn op besluiten van de overheid waarbij algoritmes een rol hebben gespeeld. En de …

Thumbnail of post #311122

Raad van State: asielzoeker afwijzen die gesprek skipt, mag niet

26 juni 2024

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) handelde onjuist door een asielverzoek van een Algerijn af te wijzen toen die niet …

Thumbnail of post #311044

Inburgering gaat van Sociale Zaken naar Justitie

20 juni 2024

Inburgering gaat van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Dat …

Thumbnail of post #310858

Toename aandeel statushouders dat na 5 jaar onderwijs volgt

10 juni 2024

Van de statushouders die in 2017 en 2018 een verblijfsvergunning kregen, volgde 38 procent vijf jaar later onderwijs. Dit is …

Thumbnail of post #310855

Adviseur EU-hof: geen boete bij zakken voor inburgeringsexamen

10 juni 2024

Een erkende vluchteling mag niet worden verplicht om bij het zakken voor een inburgeringsexamen het lesgeld terug te betalen of een …

Thumbnail of post #310807

Onderzoek naar inburgering van statushouders zonder eigen woning

6 juni 2024

De Inspectie Justitie en Veiligheid (J&V) onderzoekt samen met drie andere diensten de inburgering van mensen die in Nederland mogen …

Thumbnail of post #310679

Meicirculaire Gemeentefonds 2024

28 mei 2024

In de Meicirculaire Gemeentefonds 2024 staat hoeveel geld het Rijk dit jaar aan gemeenten verstrekt voor de ELIP-groep en voor maatschappelijke …

Thumbnail of post #310563

Reflectie op het hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots

23 mei 2024

De plannen en voorstellen in het hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots van PVV, VVD, NSC en BBB hebben gevolgen voor …

Thumbnail of post #310517

Ombudsmannen willen dat overheid vaker contact met burgers zoekt

21 mei 2024

De overheid moet vaker persoonlijk contact met burgers opzoeken. Dat schrijven de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman in …