Nieuws

Thumbnail of post #300373

Begroting SZW 2023 – Participatiewet en Inburgering

20 september 2022

De miljoenennota 2023 is verschenen. Voor de Participatiewet en Inburgering zijn onder andere de volgende items van belang. Participatiewet Het …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299902

Kabinet belooft gemeenten geld en steun voor asielaanpak

29 augustus 2022

Het kabinet heeft aan de gemeenten, veiligheidsregio's en provincies beloften gedaan over verbeteringen in de asielketen voor de komende tijd. …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299890

Kabinet wil snel woningen voor 20.000 statushouders

26 augustus 2022

Gemeenten moeten nog dit jaar woningen regelen voor 20.000 statushouders. Dat is de kern van een pakket maatregelen waar het …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299886

Kabinet overweegt andere regels termijn nareizigers

26 augustus 2022

Een van de opties die bij het kabinet op tafel ligt om de asielcrisis aan te pakken, is het aanpassen …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299872

IND schendt rechten asielkinderen

25 augustus 2022

Het is voor gevluchte kinderen en jongeren nagenoeg onmogelijk om hun rechten uit te oefenen tijdens het gehoor in de …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299773

Passende woonruimte: Regeling huisvesting aandachtsgroepen

18 augustus 2022

De huisvesting van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, staat onder druk.  Aandachtsgroepen vinden steeds moeilijker een betaalbare woning met goede leefomstandigheden. Met …

Inburgering, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299763

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak ver­dui­de­lijkt be­oor­de­ling even­re­dig­heid in ‘kin­der­par­don­za­ken’

18 augustus 2022

In twee uitspraken van 17 augustus 2022 verduidelijkt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoe de staatssecretaris van …

Inburgering, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #299523

Overzicht gemeentelijke opgave van asiel tot integratie

2 augustus 2022

De VNG publiceert een overzicht dat helder aangeeft wat de actuele gemeentelijke opgaven zijn op het gebied van asiel tot …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299154

Online magazine ‘Inburgering in de praktijk’

26 juli 2022

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2022 de regie over de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars tijdens hun inburgering. Daar komt …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299051

Gemeentelijke opvang stopt voor deel derdelanders uit Oekraïne

19 juli 2022

Buitenlandse scholieren en werkenden die tijdelijk in Oekraïne verbleven en vanuit daar zijn gevlucht voor de oorlog, mogen vanaf dinsdag …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #298520

Structurele financiering nodig voor onderwijs inburgeraars

23 juni 2022

Gemeenten hebben nog steeds onduidelijkheid over de structurele financiering van de onderwijsroute. Daardoor verkeren inburgeraars en gemeenten in onzekerheid. De …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #298381

Kabinet neemt maatregelen om doorstroom van migranten te verbeteren

20 juni 2022

De afgelopen weken is de doorstroming en opvang van migranten ernstig onder druk komen te staan. Het aanmeldcentrum in Ter …

Inburgering, Omgevingsrecht

Lees meer