Opleidingen ›
Omgevingswet

Thumbnail of post #307894

3-daagse opleiding Omgevingswet

, , Utrecht

In deze 3-daagse opleiding Omgevingswet krijgt u een totaaloverzicht van de...

Thumbnail of post #306238

DSO: van juridische naar toepasbare regels

Utrecht

De Omgevingswet geeft een boost aan de digitalisering van de regels...

Thumbnail of post #308388

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

Utrecht

In één dag wordt u bijgepraat over de nieuwe regels bij...

Thumbnail of post #306902

Het overgangsrecht van de Omgevingswet

Utrecht

In deze eendaagse opleiding krijgt u een praktische toelichting op het...

Thumbnail of post #307272

Bouwen onder de Omgevingswet

Regardz La Vie UTRECHT

Deze cursus geeft uitleg over alles rondom vergunningverlening en handhaving voor...

Thumbnail of post #306268

Onteigening en gedoogplicht onder de Omgevingswet

Utrecht

Tijdens de eendaagse opleiding worden de basisbeginselen van onteigening en gedoogplicht...

Thumbnail of post #309233

Omgevingswet voor juristen

& BCN CS UTRECHT

Een 2-daagse opleiding over het systeem van de Omgevingswet, de kerninstrumenten...

Thumbnail of post #309976

Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet

Utrecht

In deze 1-daagse training leert u hoe u toezicht en handhaving...

Thumbnail of post #307464

De vergunningverlener als omgevingsregisseur

Utrecht

De Omgevingswet heeft als verbeterdoel versnelling van de procedures rondom vergunningverlening....

Thumbnail of post #307165

APV, bijzondere wetten en de Omgevingswet

Utrecht

De eendaagse opleiding APV, bijzondere wetten en de Omgevingswet is een...

Thumbnail of post #306616

Omgevingsvisie in de praktijk

Utrecht

Tijdens deze opleiding krijgt u een goed beeld van de juridische...

Thumbnail of post #306130

Opfrisdag Omgevingswet

Utrecht

In één dag heeft u weer een actueel beeld over hoe...