Deze 2-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft u een overzicht van de relevante veranderingen voor milieu in het nieuwe omgevingsrecht en legt de nieuwe juridische instrumenten, zoals het omgevingsplan, en nieuwe juridische begrippen, zoals “milieubelastende activiteit”, uit.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Mark de Hek
Bestemd voor
 • Milieuprofessionals
 • Juristen/juridisch adviseurs
 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Specialisten/adviseurs
 • Beleidsmedewerkers
 • Milieumedewerkers van bedrijven (KAM- of milieucoördinator
 • Vergunningaanvrager
 • Milieuadviseur

Opleiding Milieu in de omgevingswet

Onde de Omgevingswet is een groot deel van de milieuwetgeving opgegaan in het stelsel van de Omgevingswet. Hierdoor zijn voor het milieuveld veel dingen veranderd. Algemene regels hebben een andere plek, de omgevingsvergunning is gewijzigd en de gemeente hefet een veel grotere rol op het gebied van milieu. Bovendien is de samenhang van milieu met andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening, groter.

Inhoud opleiding

Deze 2-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft u een overzicht van de relevante veranderingen voor milieu in het nieuwe omgevingsrecht en legt de nieuwe juridische instrumenten, zoals het omgevingsplan, en nieuwe juridische begrippen, zoals “milieubelastende activiteit”, uit. Daarmee verwerft u een gedegen basis om met de Omgevingswet te gaan werken, zodat u als milieuprofessional vooruit kunt.

In deze opleiding wordt ervan uitgegaan dat de deelnemers (basale) kennis van en ervaring met het huidige milieurecht hebben. Het is mogelijk om voor de cursusdagen zelf casuïstiek in te brengen, deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de cursus.

Meer Omgevingsrecht opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Dag I
Ochtend

 • Inleiding:
  • opzet van de opleiding
  • doelen van de Omgevingswet
  • het stelsel van de Omgevingswet 
 • Overzicht van:
  • wat verandert er ten opzichte van het huidige milieurecht?
  • wat verandert er in het milieurecht?
  • milieu in (en buiten) het Omgevingswet-stelsel
 • Instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
  • Omgevingswaarden


Middag

 • Het nieuwe juridische begrip "milieubelastende activiteit" (mba)
 • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal):
  • wat staat er allemaal in het Bal?
  • systematiek van het Bal, de richtingaanwijzer
  • algemene regels in het Bal
  • vergunningplichten, informatie- en meldplichten
  • maatwerkregels en maatwerkvoorschriften


Dag II
Ochtend

 • Terugblik op dag 1
 • Milieu in het omgevingsplan:
 • Wat moet en mag er qua milieu in het omgevingsplan?
  • integraliteit
  • bestuurlijke afwegingsruimte
  • tijdelijk deel van het omgevingsplan: de bruidsschat
  • transitie naar een definitief omgevingsplan


Middag

 • Omgevingsvergunning & milieu:
  • wat is er veranderd?
  • grondslag vergunningplicht in Bal en in omgevingsplan
 • Verhouding Bal, omgevingsplan en omgevingsvergunning
 • Toezicht & handhaving: wat is er veranderd?
 • Overgangsrecht VTH
 • Afsluiting


De stof wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen.

Het is mogelijk om voor de cursusdagen zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de cursus.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na deze opleiding:

 • weet u wat er is veranderd in het milieurecht
 • kent u de nieuwe terminologie
 • bent u op de hoogte van de positie van milieu in het stelsel van het omgevingsrecht
 • begrijpt u het nieuwe begrip “milieubelastende activiteit” en hoe dit verschilt van het begrip “inrichting”
 • kent u de werking van de nieuwe kerninstrumenten voor milieu, waaronder het gemeentelijke omgevingsplan
 • kent u de weg in het Bal
 • weet u wat er is verwanderd voor de praktijk van VTH
 • heeft u een gedegen basiskennis van het Omgevingswet-stelsel, waarmee u voor meer specialistische onderwerpen u de Omgevingswet verder eigen kunt maken (via onze andere verdiepende opleidingen of via zelfstudie)
Hek aangepast

Mark de Hek

Mr. ir. Mark de Hek werkt bij Rho adviseurs en adviseert in de dagelijkse praktijk opdrachtgevers (overheid en bedrijfsleven) over omgevingsaspecten in relatie tot omgevingsplannen. Na zijn technische opleiding is hij lang actief geweest in de milieusector. Na een avondstudie rechten is hij aan de slag gegaan bij de milieukamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vervolgens heeft hij zich bezig gehouden met toezicht en handhaving bij achtereenvolgens de Nederlandse mededingingsautoriteit, de Autoriteit Consument & Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. De Omgevingswet was aanleiding om terug te keren naar het omgevingsrecht. 

Hij is bijna 10 jaar lid van de bezwaaradviescommissie van de provincie Zeeland; sinds 1 januari 2024 als voorzitter.

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer €1.080,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.