Jeugd

Gemeenten hebben de regie gekregen over de gehele jeugdhulpverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Actuele opinies Jeugd

Het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet: de verantwoordelijke gemeente kan wijzigen

10 november 2021

Wijzigingen woonplaatsbeginsel per 2022 Eerst kort aandacht voor de belangrijkste wijziging in het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Vanaf 2022 kijk je naar de gemeente waar...

De (on)bekendheid van de cliëntondersteuner

13 oktober 2021

Hulp bij zorg en ondersteuning Voordat ik verder in ga op de ‘onbekendheid’ van de cliëntondersteuners, leg ik eerst uit wat deze ondersteuners doen en...

Geschillencommissie vergeet dat ouders ook jeugdhulp kunnen krijgen

22 september 2021

De casus Moeder woont met haar kind in gemeente A (bij oma). Ze is zwanger van haar tweede kind. De relatie met oma verslechtert. Moeder...

Immateriële schade bij te lang bewaren persoonsgegevens

8 september 2021

Immateriële schade bij onterecht bewaren gegevens In de zaak die aan de Rechtbank Rotterdam werd voorgelegd, verzocht een betrokkene de gemeente meerdere malen om haar...

Speelt de financiële situatie van ouders een rol bij eigen kracht?

14 juli 2021

Eerst terug naar Zwijndrecht I. De CRvB oordeelde in 2019 dat de gemeente voldoende onderzocht en gemotiveerd heeft dat de ouders in staat zijn een...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.