Thumbnail of post #10964

Jeugd

Gemeenten hebben de regie gekregen over de gehele jeugdhulpverlening. Zij zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp, maar ook voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Actuele opinies Jeugd

Aanvraagproces anders inrichten wenselijk?

16 november 2022

In de Jeugdwet staat geen bepaling over hoe een belanghebbende een aanvraag in kan dienen. Hiervoor gelden de bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb)....

In het vizier: de reikwijdte van de jeugdhulpplicht

5 oktober 2022

Waarom is dit opvallend? Enkele jaren geleden waren er al geluiden dat de druk bij veel gemeenten te hoog was door de toenemende vraag naar...

Mag een gemeente vragen om een kopie van je identiteitsbewijs?

14 september 2022

Waarom vraagt een gemeente om een identiteitsbewijs? De energietoeslag is vastgelegd in de Participatiewet. En dus gelden hiervoor dezelfde regels als bij bijstand. Een daarvan...

Privacyrechten van een 16-plusser binnen de Jeugdwet

31 augustus 2022

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing In de zaak van de rechtbank Limburg ging het over een (verlenging van een) ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Deze kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door...

Dyslexie: nieuwe uitspraak en nieuw protocol

20 juli 2022

Casus nieuwe uitspraak In die nieuwe uitspraak ging het over de vraag of de gemeente een maximum mag stellen aan het aantal toe te kennen...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.