Infographic Jeugdhulp na 18 jaar

6 juni 2023 Jeugd

Meestal stopt jeugdhulp zodra een jeugdige 18 jaar wordt. Vaak gaat de hulp dan namelijk over naar een andere wet bijvoorbeeld de Wmo, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). In sommige gevallen kan jeugdhulp doorlopen via de Jeugdwet.

Via onderstaand schema leggen we uit wanneer dat het geval is.

 

Thumbnail of post #5662