Met Schulinck beschikt u altijd over de actuele kennis binnen het sociaal domein en omgevingsrecht in Nederland.

Participatiewet

Inburgering

Schuldhulpverlening

Jeugd

Wmo

Omgevingsrecht

Actuele opinies

‘Participatie van jeugdigen’

25 maart 2020

Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind Op grond van artikel 12 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) moet...

Meer opinies