Met Schulinck beschikt u altijd over de actuele kennis binnen het sociaal domein en omgevingsrecht in Nederland.

Participatiewet

Inburgering

Schuldhulpverlening

Jeugd

Wmo

Omgevingsrecht

Actuele opinies

Individuele studietoeslag

21 oktober 2020

Voorwaarden individuele studietoeslag De voorwaarden voor het recht op individuele studietoeslag, hierna ook te noemen studietoeslag, staan vermeld in artikel 36b Participatiewet. Het belangrijkste criterium...

Meer opinies