Juridisch advies Participatiewet

Juridisch advies Participatiewet

De Participatiewet blijft in beweging. Het is belangrijk dat de kennis bij de gemeente altijd actueel is. Wij zien geregeld dat gemeenten problemen ervaren bij het opleggen van een bestuurlijke boete. Ook de studietoeslag is momenteel een hot item. Wolters Kluwer kan u daarbij juridische ondersteuning bieden zodat de gemeente de wet goed uitvoert.

Wolters Kluwer biedt ook juridisch advies

Naast de Online Kennisbanken biedt Wolters Kluwer ook juridisch advies. Zo hebben onze vakredacteuren ruime ervaring met het vakkundig schrijven van gemeentelijke verordeningen en beleidsregels. Wij kunnen zowel gemeentelijk beleid toetsen als beleid opstellen voor gemeenten. Ook beleidsharmonisatie – door overeenkomsten en verschillen te analyseren, en voorstellen te doen om meerdere gemeenten op één lijn te brengen – behoort tot de mogelijkheden.

Veel klanten van Wolters Kluwer maken dagelijks gebruik van ons juridisch advies. Denk hierbij aan:

 • Beleidsregels bijzondere bijstand
 • De Re-integratieverordening
 • De Afstemmingsverordening
 • Beleid met betrekking tot de uitvoering van de kostendelersnorm
 • Beleid met betrekking tot de re-integratievoorzieningen in de Participatiewet waaronder loonkostensubsidie, beschut werk, persoonlijke ondersteuning etc.

Ook kunnen wij uw gemeentelijk beleid toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten. Neem voor meer informatie of uw specifieke vragen contact op.

Advies bij gemeentelijke verordeningen en beleidsregels

In opdracht van de VNG hebben wij verschillende modelverordeningen ontwikkeld in het kader van de Participatiewet. Wij hebben de expertise om de verordeningen volledig voor u op maat te maken. Daarnaast adviseren wij over het aanpassen van verordeningen en beleidsregels als wetswijzigingen of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Advies over bezwaar- en beroepszaken

U kunt uw bezwaar- en beroepszaken uitbesteden aan ons, waarbij gedegen informatie en onafhankelijk advies wordt geboden door onze juridische experts.

Dit kan op verschillende manieren:

 • Hulp bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep, bijvoorbeeld een laatste toets van het verweerschrift
 • U kunt het verweerschrift door ons laten schrijven
 • De procesvertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter

Wij ondersteunen gemeenten bij de afhandeling van bezwaar- en beroepszaken. De ondersteuning kan zich beperken tot onderzoek, analyse en voorstellen aan het college. Ook de gehele afhandeling tot en met de procesvertegenwoordiging kunt u overlaten aan ons.

Heeft u bijvoorbeeld te maken met een bezwaarschrift in verband met een fraudezaak, waarbij een bedrag aan bijstand wordt teruggevorderd? Wij bieden u dan graag juridisch bijstand.

Advies over de menselijke maat binnen de wet

Gemeenten gaan steeds meer integraal werken en willen daarbij steeds meer ‘het doel’ van de wet voorop laten staan in plaats van de bepalingen van de wet. Hierbij bestaat steeds meer behoefte aan een maatwerkoplossing die iemand echt helpt en nodig heeft. Steeds meer gemeenten grijpen naar de “menselijke maat” maar de wet is leidend.

Aandachtspunten zijn het:

 • voorkomen van willekeur; alle uitvoerders van de verschillende wetten moeten tot een gezamenlijke waardering van feiten en omstandigheden komen
 • voorkomen van problemen met de interne accountant
 • bevorderen van samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen
 • gemeentelijk beleid moet ondersteuning bieden

Onze juridische experts kunnen u helpen om de menselijke maat binnen de wettelijke kaders uit te voeren. Zo heeft u het beste van twee werelden: een maatwerkoplossing die de wet toelaat!

Advies over beschikkingen

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Aan dit document ontleent de burger zijn rechten en plichten. Beschikkingen moeten dus zowel communicatief als juridisch duidelijk en correct zijn. Wij kunnen u bijstaan bij het juridisch juist en toegankelijk formuleren van beschikkingen. Hierdoor bespaart u veel tijd zonder uw eigen organisatie daarmee te belasten.

Online casusbespreking

Worstelt u met lastige casussen? Bijvoorbeeld over het recht op bijstand voor vreemdelingen (Participatiewet)? Schulinck kan hierbij ondersteunen. Lever 2 á 3 casussen bij ons aan. Wij plannen dan een online bespreking met u en uw collega’s. Tijdens deze bespreking geeft Schulinck praktische handvatten voor de uitwerking van de casussen waarbij alle relevante wet- en regelgeving, gemeentelijk beleid en praktische aspecten verdiepend worden toegelicht. Zo weet u meteen hoe u met deze casussen verder kan en weet u voor de toekomst ook meer over het betreffende onderwerp.

Meer weten?

Neem contact op met Nicole Jacobs via e-mail of telefonisch 06 15177347

mr. drs. Nicole Jacobs-Schneiders

Hoofdredacteur Participatiewet, Schuldhulpverlening en Inburgering

E-mail 06 15177347