Juridisch advies Schuldhulpverlening

Een goed beleidsplan in combinatie met heldere beleidsregels helpt bij een soepelere doorloop van de schuldhulpverleningstrajecten en vermindert de werkdruk van uw medewerkers. Het is ook veel gemakkelijker om goede beschikkingen af te geven. Wolters Kluwer kan u helpen bij het opstellen van uw nieuwe beleidsplan en beleidsregels schuldhulpverlening.

Ervaring met het vakkundig opstellen beleidsplan

Naast de online kennisbanken biedt Wolters Kluwer ook juridisch advies. Onze vakredacteuren hebben ruime ervaring met het vakkundig opstellen en beoordelen van uw beleidsplan, beleidsregels en besluiten op het gebied van schuldhulpverlening. Het is belangrijk dat de beschikkingen schuldhulpverlening (o.a. toelating, weigering of tussentijdse beëindiging) juridisch gezien volledig en correct zijn. Om er zeker van te zijn dat uw klant de inhoud van de beschikkingen begrijpt, is het ook belangrijk om deze beschikkingen toegankelijk te schrijven.

Wolters Kluwer biedt gemeenten extra ondersteuning door:

  • Modelbeschikkingen te maken
  • Beleid, beleidsregels en/of beleidsplan op te stellen
  • Beleidsharmonisatie te begeleiden door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen om gemeenten op één lijn te brengen
  • Gemeentelijk beleid te toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten

Advies over bezwaar en beroep

U kunt uw bezwaar- en beroepszaken aan ons uitbesteden, waarbij gedegen informatie en onafhankelijk advies wordt geboden door onze juridische experts.

Dit kan op verschillende manieren:

  • Hulp bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep, bijvoorbeeld een laatste toets van het verweerschrift
  • U kunt het verweerschrift door ons laten schrijven
  • De procesvertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter

Wij kunnen individuele zaken aangaande bezwaar behandelen en adviseren bij beroepsprocedures. De ondersteuning kan zich beperken tot onderzoek, analyse en voorstellen aan het college. U kunt ook de gehele afhandeling tot en met de procesvertegenwoordiging aan ons overlaten.

Advies op maat over beschikkingen

De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Met dit document geeft of ontneemt de gemeente de burger het recht op schuldhulpverlening. Op grond van deze beschikking kan een burger ook bezwaar of beroep indienen. De beschikkingen moeten dus zowel toegankelijk geschreven als juridisch duidelijk en correct zijn. Wij kunnen u adviseren over uw huidige beschikking en deze ook inhoudelijk toetsen of deze juridisch correct zijn. Aan u de keus om ze vervolgens door ons te laten herschrijven of dat u dat liever zelf doet.

Meer weten?

Neem contact op met Patricia Eickmans-van der Poel via e-mail of (077) 390 2631.

Dossiers Schuldhulpverlening

Onze experts schrijven regelmatig opiniestukken over Schuldhulpverlening.. Hieronder vindt u een korte weergave van de opiniestukken van onze experts Daarnaast hebben wij ook praktische en parlementaire documenten voor u geselecteerd. Doe er uw voordeel mee.

mr. Patricia Eickmans – van der Poel

Eindredacteur Schuldhulpverlening

E-mail 077 390 26 31