Wat betekent het omgevingsplan voor uw dagelijkse werkzaamheden en organisatie? Leer het in de eendaagse basiscursus Omgevingsplan. U krijgt inzicht in de werking van het instrument, hoe u deze kunt ontwikkelen en welke vragen u hierbij kan stellen.

Niveau Basis
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Suzanne van der Beele
Bestemd voor
 • Projectleiders en projectgroepleden omgevingsplan
 • Planjuristen
 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening, erfgoed, natuur, milieu, etc.
 • Juridisch medewerkers ruimtelijke ordening en milieu
 • Juridisch medewerkers Wabo en bijzondere wetten
 • Vergunningverleners Wabo en bijzondere wetten
 • Vergunningverleners omgevingsdiensten
 • Specialisten omgevingsdiensten
 • Afdelingshoofden, teamleiders en programmamanagers
 • Toezichthouders en handhavers VTH

Opleiding basiscursus Omgevingsplan

Nu de Omgevingswet in werking is getreden worden ongeveer 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor gemeenten teruggebracht naar circa 345 omgevingsplannen. Per gemeente komt er één omgevingsplan dat bijna alle regels over de fysieke leefomgeving bevat.
 
Het Omgevingsplan roept nu nog veel vragen op:

 • Wat betekent het omgevingsplan nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk in uw gemeente?
 • Hoe maakt u een omgevingsplan dat gebruikmaakt van de volle reikwijdte van de Omgevingswet?
 • Welke strategische keuzes moeten gemaakt worden om te komen tot een compleet omgevingsplan?
 • Hoe pakt u de ontwikkeling van het omgevingsplan aan?

Inhoud opleiding basiscursus Omgevingsplan

Tijdens deze praktijkgerichte basiscursus Omgevingsplan worden bovenstaande vragen beantwoord. Daarnaast wordt er stilgestaan bij:

 • Integratie regels in omgevingsplan: instructieregels, regels bruidsschat, regels verordeningen en bestemmingsplannen.
 • Instrumenten omgevingsplan: zorgplicht, omgevingswaarden, vergunningsplichten, meldingen, algemene regels, maatwerkregels.
 • Het participatieproces.
 • De samenhang van het omgevingsplan met de andere instrumenten van de Omgevingswet .
 • Het vormgeven van afwegingsruimte in het omgevingsplan.
 • De handhaving en monitoring van de gestelde normen.
 • Wat de keuzes in het omgevingsplan betekenen voor vergunningverlening en handhaving.
 • De verankering en het beheer van het omgevingsplan in uw organisatie.
 • De samenwerking met uw ketenpartners bij de ontwikkeling en gebruik van het omgevingsplan.

U leert wat het omgevingsplan is en wat het betekent voor uw dagelijkse werkzaamheden en organisatie. U krijgt inzicht in de werking van het instrument, de ontwikkeling ervan én welke vragen u hierbij kan stellen. In samenhang met alle andere instrumenten van de Omgevingswet bent u in staat om het omgevingsplan een goede plek te geven binnen uw organisatie. Tot slot krijgt u de gereedschappen voor een concreet plan voor de ontwikkeling van het omgevingsplan.

Verdieping Omgevingsplan

Heeft u al basiskennis over het omgevingsplan? Volg dan de verdiepingscursus Omgevingsplan. In de verdiepingscursus leert u hoe u op een gestructureerde manier het nieuwe omgevingsplan vormgeeft en hoe u daarbij de bruidsschat en instructieregels meeneemt.

Meer Omgevingswet opleidingen

Is de basiscursus Omgevingsplan niet helemaal wat u zoekt? Wellicht is een van onze andere opleidingen over de Omgevingswet iets voor u: Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen omgevingswet.

 

Het meest leerzame aan de cursus vond ik het concreet inspelen op de taken die bij onze gemeente liggen en de werking van de instrumenten. In de cursus werden mijn verwachtingen overtroffen door de toepasbaarheid ervan.

De omgevingsvisie en het omgevingsplan | Mevr. P. de Koning, Strategisch beleidsadviseur leefomgeving | gemeente Bunnik

Ik vond het echt een goede leergang. Veel van geleerd en heel duidelijk uitgelegd. De casussen helpen daar ook goed bij.

Incompany opleiding Omgevingsplan | mevr. Liesbeth van der Zeeuw, Senior medewerker vergunningen bebouwde omgeving, gemeente Katwijk | Opleiding afgerond op 21 april 2020

Een zeer leerzame dag met vele praktische tools en geheel afgestemd op de vragen vanuit onze organisatie. De inbreng van eigen praktijkvoorbeelden zorgde voor een mooie interactie tussen trainer en collega’s, waarbij de meerdere invalshoeken die de wet biedt, werden verkend.

De omgevingsvisie en het omgevingsplan | Fred Odijk, strategisch beleidsadviseur RO | gemeente Bunnik
09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Ochtend
Tijdens de ochtend ontvangt u concrete handvatten voor het opstellen van een omgevingsplan. Wij staan stil bij:

 • de transitie en het overgangsrecht: tijdelijk en permanent deel omgevingsplan
 • de ontwerpvragen voor de ontwikkeling van het omgevingsplan
 • de structuur van het omgevingsplan en de digitale aspecten
 • de verschillende instrumenten voor het omgevingsplan: omgevingswaarden, zorgplichten, maatwerkregels, algemene regels, meldingen, vergunningsplichten, aanvraagvereisten
 • de procedure en participatieproces van het omgevingsplan
 • de mogelijkheden voor lokale afwegingsruimte

Verschillende praktische voorbeelden uit bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte en eerste concepten van omgevingsplannen worden hierbij behandeld.

Middag
De middag is gericht op de praktische aanpak voor de ontwikkeling van het omgevingsplan. Op een interactieve wijze bent u in staat om de verschillende acties te benoemen en hier een prioritering bij aan te geven. Hierbij is voor u inzichtelijk geworden welke partners u hierbij moet betrekken. Ook de positionering van het omgevingsplan en het beheer hiervan komt uitdrukkelijk aan de orde.

Tot slot krijgt u een doorkijkje in de te verwachten ontwikkelingen.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na afloop van deze opleiding:

 • kent u verschillende mogelijkheden voor het opzetten van een omgevingsplan
 • kent u de verschillende instrumenten die gebruikt kunnen worden in het omgevingsplan
 • bent u in staat om een start te maken voor het ontwikkelen van het omgevingsplan
 • heeft u inzicht in de samenhang van het omgevingsplan met de andere kerninstrumenten
 • heeft u een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van het omgevingsplan op uw gemeente en ketenpartners
 • bent u op de hoogte van wat leeft en speelt rondom omgevingsplannen en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien

Suzanne van der Beele

Array

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.