In deze ééndaagse training leert u hoe u op een gestructureerde manier het nieuwe omgevingsplan vorm kunt geven en hoe u daarbij bruidsschat en instructieregels meeneemt.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Meryem Tas
Bestemd voor

Deze leergang is voor iedereen die verantwoordelijk is voor of betrokken is bij het maken van een omgevingsplan. Wij denken dan aan:

 • RO-juristen
 • Planologen
 • Beleidsmedewerkers

Verdiepingscursus Omgevingsplan

Nu de Omgevingswet inwerking is getreden moet u om kunnen gaan met het omgevingsplan van rechtswege. Het gaat dan om het structureel opbouwen van het omgevingsplan binnen de gemeente maar ook over binnenkomende initiatieven. De initiatieven kunnen uitsluitend worden behandeld conform de nieuwe systematiek van de Omgevingswet.

Inhoud van de opleiding

We verdiepen ons tijdens de training in de procedures van de planwijziging en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (buitenplanse opa). Welke aspecten zijn daarbij van belang? Wat is de rol van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties?
 
Ondertussen gaat u ook aan de slag met het structureel opbouwen van het omgevingsplan. Aan het eind van de overgangsfase mogen de regels van het omgevingsplan zich namelijk alleen nog bevinden in het nieuwe omgevingsplan. Bij het structureel opbouwen van het omgevingsplan komen onder andere vragen op over het verwerken van de bruidsschat en de instructieregels van het rijk en de provincie die in het omgevingsplan moeten opgaan. Het casco voor het omgevingsplan van VNG wordt daarbij besproken.
 
Daarnaast is het ook van belang om na te denken hoe de planregels geformuleerd gaan worden. Aan de hand van een (eigen) casus oefenen we met de ontwerpvragen voor het omgevingsplan en stellen we stap voor stap voor een planregel voor een activiteit op. Daarbij kijken we ook naar de allernieuwste staalkaarten voor het omgevingsplan, staalkaart Buitengebied en staalkaart Bedrijventerrein. Hoe zien die nieuwe regels er straks uit in het omgevingsloket? We demonsteren de werking van het omgevingsloket, verkennen het annoteren van juridische regels en welke rol toepasbare regels kunnen spelen.
 

Wat leert u tijdens de verdiepingscursus Omgevingsplan?

In deze training leert u hoe u op een gestructureerde manier het nieuwe omgevingsplan vorm kan geven en hoe u daarbij bruidsschat en instructieregels meeneemt. U verkent stapsgewijs met behulp van de ontwerpvragen voor het omgevingsplan welk type planregels u voor activiteiten in de fysieke leefomgeving kunt stellen. Mede aan de hand van de twee recente staalkaarten voor het omgevingsplan kan richting worden gegeven aan een concrete regeling voor lokale situaties. Tijdens het opbouwen van het omgevingsplan moet de winkel ook openblijven: we bezien de mogelijkheden voor het omgaan met strijdige initiatieven tijdens de overgangsfase.

Voorkennis

Van de deelnemers verwachten wij dat ze basiskennis hebben van het Omgevingsplan. Concreet beschikt u over de volgende kennis:

 • u kent de verschillende mogelijkheden voor het opzetten van een omgevingsplan
 • u kent de verschillende instrumenten die gebruikt kunnen worden in het omgevingsplan
 • u bent in staat om een start te maken voor het ontwikkelen van het omgevingsplan
 • u heeft inzicht in de samenhang van het omgevingsplan met de andere kerninstrumenten
 • u heeft een goed beeld van de juridische en organisatorische impact van het omgevingsplan op uw gemeente en ketenpartners
 • u bent op de hoogte van wat leeft en speelt rondom omgevingsplannen en u kunt de consequenties ervan voor de praktijk overzien

Heeft u deze kennis nog niet? Volg dan eerst de Basiscursus Omgevingsplan.

 

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Ochtend

 • Het omgevingsplan van rechtswege en het omgaan met strijdige initiatieven
 • De structuur van het omgevingsplan, bespreking VNG casco
 • Het omgevingsplan in het omgevingsloket

 
Middag

 • Het ontwerpen van het omgevingsplan
 • Het verwerken van instructieregels en de regels van de bruidsschat
 • Recente staalkaarten voor het omgevingsplan


Tijdens deze cursus gebruiken wij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

We nodigen cursisten uit om eigen casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na afloop van deze verdiepingscursus:

 • heeft u handvatten gekregen om het omgevingsplan structureel op te bouwen
 • weet u hoe u met initiatieven in de overgangsfase kunt omgaan
 • weet u uw weg te vinden in bruidsschatregels en instructieregels
 • bent u op de hoogte van de nieuwste staalkaarten voor het omgevingsplan
 • weet u hoe het nieuwe omgevingsloket werkt en wat de rol is van annoteren en toepasbare regels
meryem Tas

Meryem Tas

Meryem brengt haar kennis graag over door haar enthousiasme. Zij heeft inmiddels ruimte ervaring met de Omgevingswet en het omgevingsplan, waardoor ze weet wat er speelt en wat er benodigd is. Niet alleen vanuit de theorie, maar ook vanuit de praktijk, waardoor zij weet wat de verbinding is tussen de juridische opzet en de digitale verankering daarvan in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Vanuit haar rol binnen de VNG geeft zij diverse trainingen aan diverse gemeenten over het opstellen van het omgevingsplan. 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.