APV, bijzondere wetten

APV, bijzondere wetten en de Omgevingswet

Utrecht

650,– per deelnemer excl. BTW

De eendaagse opleiding APV, bijzondere wetten en de Omgevingswet is een interactieve opleiding over de verwerking van verordeningen in het omgevingsplan.


Overzicht

Datum(s)
Docent(en) Saskia de Boer
Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Bestemd voor

Projectleiders en projectgroepleden omgevingsplan
Planjuristen
Juridisch medewerkers Wabo en bijzondere wetten

Opleiding APV, bijzondere wetten en de Omgevingswet

Onder de omgevingswet worden naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor gemeenten teruggebracht naar circa 340 omgevingsplannen. Per gemeente is er één omgevingsplan. Dit plan bevat bijna alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied.

De Omgevingswet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV) en andere verordeningen, omdat die ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Gedurende de overgangsfase (tot eind 2031) kunnen gemeenten regels uit de APV, die gaan over de fysieke leefomgeving, overbrengen naar het omgevingsplan. Gemeenten kunnen daarbij andere keuzes maken dan in de APV zijn vastgelegd (bijvoorbeeld een vergunningplicht vervangen door een algemene regel). Ditzelfde geldt voor Verordeningen die voortkomen uit bijzondere wetten.

Tijdens de opleiding leert u welke afwegingen er gemaakt kunnen en moeten worden bij de beantwoording van de vraag: welke regels uit onze bestaande verordeningen moeten of mogen in het omgevingsplan worden opgenomen en welke niet. We gaan actief met uw eigen voorbeelden aan de slag. De theorie wordt besproken en direct in de praktijk gebracht. U zult zien dat er nog heel veel zelf is af te wegen en te kiezen. U krijgt inzicht in de verschillende factoren en criteria die er zijn om een goede onderbouwde afweging te kunnen maken. Na afloop van deze opleiding heeft u de gereedschappen om mee te kunnen denken bij de ontwikkeling van uw eigen omgevingsplan en hierbij de juiste vragen te stellen.

Aan de hand van verschillende voorbeelden van concept omgevingsplannen, modelverordeningen VNG, Staalkaarten VNG en gemeentelijke verordeningen Fysieke Leefomgeving gaan we met uw eigen verordeningen aan de slag. Hierbij zal de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) een centraal onderdeel vormen. De huidige APV is veelal een mix van onderwerpen die gaan over de fysieke leefomgeving, maar ook openbare orde. Hoe gaat u met deze verschillende motieven en de ontwikkeling van het omgevingsplan om?

Programma

09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Tijdens deze opleidingsdag worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Algemene plaatselijke verordening (APV) en fysieke leefomgeving
 • De Omgevingswet
 • Omgevingsplan
 • Welke regels worden in het omgevingsplan opgenomen?
 • Factoren en criteria om een goede afweging te maken
 • Transitieperiode van het omgevingsplan

Daarnaast is het nadrukkelijk de bedoeling om op een interactieve manier samen aan de slag te gaan. We gaan met uw eigen verordeningen aan de slag!

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Leerdoelen

Na afloop van de opleiding heeft u antwoord gekregen op de onderstaande vragen:

 • Hoe maak ik een goede analyse van de verordeningen en regels en welke stappen moet ik hierbij nemen?
 • Wat zijn de aandachtspunten in het stappenplan, wie moet worden betrokken?
 • Wat doe ik met regels die zowel aspecten hebben die gaan over de leefomgeving en openbare orde?
 • Wat betekent de transitieperiode voor het omgevingsplan in relatie tot de regels uit mijn bestaande verordeningen?
 • Wat doe ik in de transitieperiode voor het omgevingsplan met de verordeningen waarvan er al regels naar het omgevingsplan zijn overgebracht?

Docent(en)

Saskia de Boer

Saskia de Boer

Saskia de Boer is advocaat-partner bij HBR advocaten. Zij heeft een brede strategische kennis van het omgevingsrecht en is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht, ruimtelijke ordening/omgevingsrecht en het onteigeningsrecht. Zij staat zowel projectontwikkelaars, grondeigenaren als overheden bij. Zij adviseert en procedeert o.a. over omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen. 

Saskia denkt strategisch mee bij vragen over handhaving en de inzet van bijzondere bevoegdheden.

Naast een lange carrière in de advocatuur heeft Saskia ook enkele jaren gewerkt voor een organisatie adviesbureau voor overheden. Deze ervaring neemt zij mee in haar praktijk en zowel de praktische als de proceservaring zet zij in voor de door haar verzorgde cursussen. Verder maakt Saskia deel uit van diverse bezwarencommissies.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.

Meer Omgevingswet opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.