Deze ééndaagse cursus gaat over de maatgevende vergunning om te mogen bouwen onder de Omgevingswet. De cursus behandelt alle bijzonderheden met betrekking tot deze omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Peter de Haan
Bestemd voor
 • Ambtenaren vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Adviesbureaus ruimtelijke ordening
 • Architecten
 • Projectontwikkelaars en aannemers

Anders dan de naam suggereert, is de omgevingsvergunning voor de (technische) bouwactiviteit onder de Omgevingswet niet de maatgevende vergunning om te mogen bouwen. Dat is de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk.

Indhoud opleiding De omgevingsplanactiviteit voor bouwwerken

In de cursus bekijken we hoe de toets aan het omgevingsplan werkt voor een bouwplan. Ook bekijken we of er mogelijkheden zijn om af te wijken van het omgevingsplan. Zowel binnenplans als buitenplans afwijken komt voorbij. Onder de Omgevingswet vervalt de zogenaamde kruimellijst. We gaan in op de vraag wat dat betekent voor het afwijken van het omgevingsplan.

We behandelen ook de voorbereidingsprocedure die geldt voor de omgevingsplanactiviteit bij bouwwerken. In de basis geldt straks altijd de reguliere voorbereidingsprocedure. Ook voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Er is onder de Omgevingswet geen omgevingsvergunning van rechtswege meer. We bekijken tijdens de cursus wat dit betekent voor de praktijk.

De beoordelingsregels voor vergunningverlening wijzigen onder de Omgevingswet. In de cursus staan we hierbij stil in het kader van de omgevingsplanactiviteit. Ook de vergunningvrije mogelijkheden en het overgangsrecht komen voorbij.
Kortom, de opleiding Omgevingsplanactiviteit voor bouwwerken behandelt alle bijzonderheden voor bouwen met betrekking tot de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit.

Meer Omgevingsrecht opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan het Omgevingsrecht of de Wkb? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingsrecht.

Docent was erg gekwalificeerd. Echt kennis van zaken!

De omgevingsplanactiviteit voor bouwwerken | de heer R. Jonker | Medewerker dienstverlening | OZHZ | Opleiding gevolgd op: 21 november 2023 | Beoordeling: 10

Docent heeft zeer veel inhoudelijke kennis van het onderwerp!

De omgevingsplanactiviteit voor bouwwerken | de heer C. Peet | Vergunningverlener | OZHZ | Opleiding gevolgd op: 21 november 2023 | Beoordeling: 8
09:00 uur uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma

Ochtend 9:30 u – 12:30 u

 • Bouwen onder de Omgevingswet
 • De knip in de omgevingsvergunning voor bouwen
 • Het omgevingsplan als opvolger van o.a. het bestemmingsplan
 • Overgangsrecht vergunningaanvraag
 • Omgevingsplanvergunningvrij bouwen
 • Impliciete vrijstelling


Middag 13:30 u – 16:30 u

 • Beoordelingsregels binnenplanse en buitenplanse omgevingsplanvergunning
 • Wegvallen van de kruimellijst
 • Indieningsvereisten vergunningaanvraag
 • Uitzonderingen op de reguliere procedure
 • Participatie-mogelijkheden
 • Conformiteitsverklaring en onverplichte vergunningaanvraag


Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na afloop van de opleiding heeft u kennis over:

 • de vergunningsprocedure bij de omgevingsplanactiviteit
 • omgevingsplanvergunningvrij bouwen
 • handhaving van het omgevingsplan
 • de toepassing van de conformiteitsverklaring en onverplichte vergunningaanvraag
Peter de Haan

mr. dr. ing. Peter de Haan

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Hij is de specialist voor vergunningverlening en handhaving bij bouwactiviteiten. Peter is op beide onderwerpen gepromoveerd, geeft veelvuldig cursussen en heeft meer dan 100 wetenschappelijke publicaties hierover geschreven. Bovendien heeft hij jarenlang gewerkt als jurist bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die als hoogste bestuursrechter beslist over de vergunning- en handhavingszaken. Zo ook over vergunningvrij bouwen. Daarnaast heeft hij vanuit het Rijk bij het Informatiepunt Omgevingswet de nieuwe bouwregelgeving uitgelegd. Ook heeft Peter als ingenieur inzicht in de technische aspecten van de bouw.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.