In deze 3-daagse opleiding Omgevingswet krijgt u een totaaloverzicht van de Omgevingswet vanuit gemeentelijk perspectief. 

Niveau Basis
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)

Docent(en) Rick Keim
Bestemd voor

Iedereen die werkzaam is in het fysieke domein bij een gemeente en partners/uitvoeringsorganisaties, zoals een omgevingsdienst, veiligheidsregio of GGD.

3-daagse opleiding Omgevingswet

Nog even en de Omgevingswet treedt in werking. Deze driedaagse opleiding Omgevingswet geeft u een totaaloverzicht van de Omgevingswet vanuit gemeentelijk perspectief. De kerninstrumenten staan centraal met de belangrijkste kenmerken, veranderingen en mogelijkheden. U krijgt inzicht in de opbouw van het wettelijk stelsel en waar nu wat gevonden kan worden. Ook krijgt u informatie over welke strategische keuzes er in de overgangsperiode naar de Omgevingswet met de omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunning voor projecten kunnen worden gemaakt.

De rode draad door de opleiding is ‘anders werken’ onder de Omgevingswet. Wat betekent dit voor u in de praktijk?

Tijdens de 3-daagse opleiding Omgevingswet worden de volgende onderdelen behandeld: 

 • Uitgangspunten Omgevingswet en instrumenten 
 • Omgevingsvisie en programma
 • Omgevingsplan
 • Omgevingsvergunning
 • Het doelgerichter werken met de instrumenten
 • Transitie naar de Omgevingswet en overgangsrecht

Al deze onderdelen komen tijdens de opleiding uitgebreid aan bod. Ook kunt u uw eigen casuïstiek inbrengen in deze opleiding.  

Meer opleidingen

Is de 3-daagse opleiding Omgevingswet niet helemaal wat u zoekt? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingswet

09:00 uur

Welkom met koffie en thee.

09:30 uur

Dag 1 

Uitgangspunten Omgevingswet en instrumenten 

 • Introductie Omgevingswet
 • Uitgangspunten en doelstellingen Omgevingswet
 • Inzicht in rollen en verantwoordelijkheden
 • Mogelijkheden van de Omgevingswet
 • Kerninstrumenten (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit)

Verdieping Omgevingsvisie en programma

 • Juridische en organisatorische uitdagingen van de omgevingsvisie
 • Effecten van de omgevingsvisie op de dagelijkse praktijk
 • Wat is een programma, wanneer zet je het in en hoe stel je het op
 • Wat is de verhouding met het programma, omgevingsvisie en omgevingsplan

Dag 2 

Verdieping Omgevingsplan

 • Omgevingsplan in de dagelijkse praktijk
 • Hoe maak je een omgevingsplan? 
 • Welke strategische en politieke keuzes moet je maken voor een omgevingsplan?
 • Waarden, doelen en normen vastleggen in het omgevingsplan
 • Welke hulpmiddelen zijn er (staalkaarten en ontwerpvragen)?

Verdieping omgevingsvergunning, de grootste veranderingen

 • De grootste wijzigingen en aandachtspunten voor de omgevingsvergunning:
  • Beoordelen van losse activiteiten i.p.v. volledige inrichting
  • Aanvragen beoordelen in 8 weken
 • Samenwerken met ketenpartners, adviseurs, gemeenteraad en college 
 • Vergunningplicht
 • Beoordelingsregels
 • Aanvraagvereisten

Dag 3

Het doelgerichter werken met de instrumenten

 • Anders werken onder de Omgevingswet
 • Doelen stellen in het Omgevingswet (flexibiliteit en rechtszekerheid inbouwen)
 • Belang en mogelijkheden van een goede taakverdeling
 • Zorgplichten
 • Algemene regels 
 • Maatwerk
 • Vergunningstelsel 

Transitie naar de Omgevingswet; overgangsrecht en participatie

 • Ingrijpende transitie tot een goed einde brengen
 • Transitieperiodes per kerninstrument (omgevingsvisie en omgevingsplan)
 • Hoe omgaan met de transitieperiodes?
 • Inzicht in het overgangsrecht
 • Lopende initiatieven

We nodigen cursisten uit om eigen casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com

 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

 

16:30 uur

Einde programma.

Na afloop van deze 3-daagse opleiding heeft u:

een overzicht van de belangrijkste zaken van de Omgevingswet

kennis van de belangrijkste onderdelen van de kerninstrumenten

meer kennis van en inzicht op de werking van de specifieke kerninstrumenten

kennis van vergunningsvrije mogelijkheden 

inzicht in de verandering van inrichting naar afzonderlijke MBA’s

inzicht in de juridische gereedschapskist en mogelijkheden

 

En weet u:

welke acties er minimaal nodig zijn bij de invoering van de Omgevingswet 

wat het omgevingsplan nu voor de werkzaamheden in uw dagelijkse praktijk

   in uw gemeente betekent

welke strategische keuzes gemaakt moeten worden om te komen tot

   een compleet omgevingsplan

welke waarden, doelen en normen in het omgevingsplan kunnen worden vastgelegd 

welke strategische keuzes er in de overgangsperiode naar de Omgevingswet met

   de omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsvergunning voor projecten

   kunnen worden gemaakt

de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partners 

Rick Keim

Rick Keim is jurist en al meer dan 20 jaar werkzaam bij gemeenten op het gebied van het Omgevingsrecht. Sinds 2010 is Rick in dienst bij de gemeente Deventer. In Deventer is hij betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet en heeft hij verschillende rollen ingevuld, bijvoorbeeld als projectleider voor het omgevingsplan. Vanaf 2018 tot 2021 is Rick ook gedetacheerd geweest bij de VNG voor het project staalkaarten Omgevingsplan.

Door zijn brede interesse in kennisdeling verzorgt hij diverse trainingen over de Omgevingswet. Actuele kennis over de Omgevingswet volgt uit zijn gemeentelijke en landelijke betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet.

  

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 1.625,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag