Een 2-daagse opleiding over het systeem van de Omgevingswet, de kerninstrumenten van de Omgevingswet, het overgangsrecht en de voorbereidings- en rechtsbeschermingsprocedure van de omgevingsvergunning.

Niveau Basis
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Janike Haakmeester
Bestemd voor

Juristen die werkzaam zijn in het omgevingsrecht

Opleiding Omgevingswet voor juristen

Door de komst van de Omgevingswet verandert het juridische landschap in het omgevingsrechtelijk domein. Het bundelen van de regels is één van de belangrijkste veranderingen van de Omgevingswet. Een andere verandering is de grotere beslisruimte die gemeente krijgen. Het maatwerk leidt ertoe dat zowel ambtenaren als de rechterlijke macht meer werk zullen krijgen om de regels toe te passen. Maar wat verandert er nu precies door de komst van de Omgevingswet voor juristen? 

In deze 2-daagse opleiding gaan wij in op het systeem van de Omgevingswet en de zes kerninstrumenten. We staan in het bijzonder stil bij de omgevingsvisie, omgevingswaarden en het omgevingsplan en gaan uitgebreid in op de omgevingsvergunning inclusief voorbereidings- en rechtsbeschermingsprocedure. Ook komt het overgangsrecht van de Omgevingswet aan de orde. Kortom, de aspecten die het meest van belang zijn voor juristen worden behandeld in de opleiding.

Niveau van de opleiding

De open opleiding wordt gegeven op basisniveau. Echter, wanneer we de opleiding bij uw organisatie incompany verzorgen, dan kunnen wij de opleiding afstemmen op de doelgroep. De opleiding kan dan ook op het niveau verdieping gegeven worden. 

Meer Omgevingswet opleidingen?

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Omgevingswet? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Omgevingswet.

 

De opleiding werd op een toegankelijk manier gegeven en er was volop ruimte voor interactie. Een aanrader.

Opleiding Omgevingswet voor juristen | dhr. Tuenter | Juridisch adviseur | Opleiding afgerond op 22-06-2023 | Beoordeling: 8
09:00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09:30 uur

Aanvang programma: 

 

Dag 1

Systeem Omgevingswet

 • Doelstellingen
 • Hoofdspoor, invoeringsspoor, aanvullingsspoor 
 • DSO

Overgangsrecht

 • Opbouw en indeling overgangsrecht
 • Overgangsrecht omgevingsvergunningen 
 • Bruidsschat

6 kerninstrumenten

 • Omgevingsvisie 
 • Programma 
 • Decentrale regels 
 • Algemene rijksregels 
 • Omgevingsvergunning 
 • Projectbesluit

Omgevingsvisie / omgevingswaarden / omgevingsplan

 • Omgevingsvisie
 • Omgevingswaarden
 • Omgevingsplan

 

Dag 2

Omgevingsvergunning 

 • Activiteiten
 • Enkelvoudige/meervoudige aanvraag
 • Bevoegd gezag
 • Aanvraagvereisten
 • Toetsingskaders
 • Voorschriften
 • Advies en instemming
 • Normadressaat
 • Actualisering/revisievergunning 

Voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning 

 • Reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedure
 • Vooroverleg en participatie
 • MER
 • Ontwerpbesluit en zienswijzen
 • Beslistermijnen

Bezwaar- en beroepsprocedure omgevingsvergunning 

 • Bezwaar
 • Beroep
 • Coördinatieregeling
 • Hoger beroep

Het is mogelijk om voor de cursusdagen zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de cursus.

 

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten. De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na afloop van de opleiding:

 • bent u bekend met het systeem van de Omgevingswet
 • bent u bekend met het overgangsrecht op grond van de Omgevingswet, waaronder de bruidsschat
 • bent u bekend met de zes kerninstrumenten van de Omgevingswet en in meer detail met de omgevingsvisie en de omgevingsvergunning
 • bent u bekend met de voorbereidingsprocedure en de bezwaar- en beroepsprocedure van de omgevingsvergunning 

 

Janike-haakmeester-300x300

Janike Haakmeester

Mr. ing. Janike Haakmeester is oprichter van Haakmeester Advocatuur en tevens van SAM advocaten. Verder is zij actief als docent bij diverse onderwijsinstellingen en SAM advocaten, annotator bij Jurisprudentie milieurecht en vervult ze diverse bestuursfuncties. Ze heeft een praktijk opgebouwd met trouwe cliënten uit zowel de profit als de non-profitsector. Janike is lid van de Vereniging voor Bouwrecht, van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten en van de Vereniging voor milieurecht.

Janike Haakmeester heeft de Dutch Independent Legal Award 2013 ontvangen. Janike is bestuurslid van de Stichting Kinderopvang Waterland en het Baarns ondernemersnetwerk.

 

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 1.080,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag