Participatie van statushouders in een AZC

13 februari 2018 Participatiewet, Inburgering

Wanneer de IND de asielaanvraag heeft toegewezen, gaat de statushouder naar een AZC. Het COA koppelt de vergunninghouder al binnen 2 weken na zijn aankomst in het AZC aan een gemeente. Die kan zo direct met hem aan de slag om de periode tot er in die gemeente huisvesting beschikbaar is waardevol in te vullen. Dit kan o.a. door het uitvoeren van werk, vrijwilligerswerk, uitvoeren van een stage of het volgen van een opleiding. Bekijk onderstaande infographic met een aantal aanbevelingen voor gemeenten om hiermee goed om te gaan.

Thumbnail of post #4281