Integratie van statushouders in een AZC

13 februari 2018 Participatiewet, Inburgering

In deze infographic maken we het programma van een statushouder in een AZC inzichtelijk.

Wanneer de IND de asielaanvraag heeft toegewezen, gaat de statushouder naar een
AZC. Het COA gaat dan aan de slag met de integratie (inburgering) van de statushouder. De inburgeringsplicht op grond van de Wi start met de ontvangst van de verblijfsvergunning. In de periode van verblijf in het AZC biedt het COA de inburgeringsplichtige het Programma Voorbereiding op inburgering aan. Bekijk onderstaande infographic in PDF

Thumbnail of post #4279