Voorinburgering en brede intake

4 november 2019 Participatiewet, Inburgering

Men kan niet vroeg genoeg beginnen met de integratie van asielstatushouders. Integratie tijdens verblijf in het AZC wordt daarom in de nieuwe Wet inburgering 2021 verankerd.

Thumbnail of post #16757