Duale trajecten binnen de Wet inburgering 2021

duale trajecten wet inburgering 2021

8 februari 2024 Inburgering

Welke ruimte is er voor duale trajecten binnen de Wet inburgering 2021? 

Duale trajecten, het combineren van het leren van de taal en participeren, is een belangrijk subdoel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Hoe kan de gemeente de
participatiecomponent in elk van de 3 leerroutes invullen?

Deze infographic beschrijft de ruimte voor duale inburgeringstrajecten voor:

  • De B1-route
  • Z-route
  • Onderwijsroute
  • De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
  • Participatiewet, met en zonder bijstandsuitkering

Lees ook de opinie werken naast het inburgeringstraject.

Thumbnail of post #308755