Het verplichte participatieverklaringstraject

1 januari 2022 Participatiewet, Inburgering

Gemeenten zijn – op grond van artikel 6 Wi 2021 – verantwoordelijk voor het verplichte participatieverklaringstraject.

Lees in deze infographic over wat, voor wie, welke termijn en wat als het traject niet tijdig is afgerond?

Thumbnail of post #4285