Nieuws

Eerste Kamer stemt in met Ontwerpbesluit Wkb

25 november 2021

De Eerste Kamer heeft op 23 november de voorhang van het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging formeel afgerond. Het besluit gaat naar de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Totale studieschuld loopt op vanwege het coronavirus

25 november 2021

Veel meer jongeren zijn begonnen met studeren en daardoor is de gezamenlijke studieschuld dit jaar verder opgelopen. De oorzaak ligt …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Toeslagenouders met lage inkomens werden eerder gecontroleerd

23 november 2021

Mensen die kinderopvangtoeslag ontvingen kwamen eerder in het vizier van de Belastingdienst voor extra fraudecontrole als ze een laag inkomen hadden. …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Nieuw bos betaald met CO2-certificaten

22 november 2021

Op een voormalige akker van ruim 4 hectare in Steenwijkerwold legt Staatsbosbeheer een bos aan dat wordt betaald met de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gerichte compensatie energiekosten effectiever voor minima

22 november 2021

Huurders met een bijstandsuitkering of minimumloon zijn financieel gezien meer geholpen als een deel van de generieke maatregelen om de …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, In-Form

Lees meer

Uit­komst van het re­flec­tie­pro­gram­ma in kin­der­op­vang­toe­slag­za­ken

22 november 2021

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreurt het dat zij té laat is teruggekomen van de strenge lijn …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer

Routekaart Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale wijkteams

22 november 2021

De routekaart voor het gebruik en de toepassing van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten laat …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Digitale toegankelijkheid treft de gehele organisatie

22 november 2021

Digitale toegankelijkheid is niet ‘iets van de website’, maar heeft effect op alle systemen, communicatie en processen binnen de gemeente. …

In-Form

Lees meer

1-november-maatregel Woonplaatsbeginsel Jeugd

22 november 2021

Omdat het niet gaat lukken om voor alle jeugdigen het overdrachtsproces voor het nieuwe woonplaatsbeginsel af te ronden voor 1 …

Jeugd

Lees meer

Deadline IPv6 voor website en e-mail nadert

22 november 2021

Vanaf 31 december 2021 moeten alle overheidsinstellingen bereikbaar zijn via het Internet Protocol versie 6 (IPv6). Doen ze dat niet …

In-Form, Omgevingsrecht

Lees meer

Vuurwerkverbod tijdens aankomende jaarwisseling

22 november 2021

De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar de komende jaarwisseling verboden. Dit om een extra belasting …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gemeenten krijgen extra middelen voor toezicht op gastouders

22 november 2021

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd extra middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het toezicht op de gastouderopvang. Per …

Jeugd

Lees meer