Nieuws

Wetsvoorstel voor warmtetransitie in gebouwde omgeving in consultatie

16 december 2021

Het wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie is in consultatie. Dit wetsvoorstel biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen welke wijken op …

Omgevingsrecht

Lees meer

Derde ronde Woningbouwimpuls zorgt voor ruim 44 duizend nieuwbouwwoningen

16 december 2021

In 33 gemeenten door heel Nederland kunnen binnenkort 44.277 nieuwe woningen worden gebouwd. Hiervan valt 64% in de categorie ‘betaalbaar’. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Coalitieakkoord 2021 – 2025, Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst

16 december 2021

De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe coalitie. In het Coalitieakkoord 'Omzien naar …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer

Waterschap regelt kosten met zoutwinbedrijf voor 100 jaar

13 december 2021

Waterschap Hunze en Aa's heeft overeenstemming bereikt met zoutwinbedrijf Nedmag over de kosten die zullen ontstaan door het winnen van …

Omgevingsrecht

Lees meer

VNG: sluit met plattelandsvisie EU aan op bestaande structuren

13 december 2021

De VNG verwelkomt de EU-langetermijnvisie voor het platteland, maar geeft wel aan dat de Europese Commissie in haar acties zoveel …

Omgevingsrecht

Lees meer

Aanpassing Woningwet: meer ruimte voor lokale invulling

9 december 2021

Vanaf 1 januari 2022 geldt de aangepaste Woningwet. De VNG is positief over deze wijziging, die als doel heeft om …

Omgevingsrecht

Lees meer

Provincie Brabant moet vergunning kolencentrale opnieuw beoordelen

9 december 2021

De provincie Noord-Brabant moet een nieuw besluit nemen over een natuurvergunning die zij in 2019 verleende aan de eigenaar van de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Frank Leurs, CX-UX engineer

6 december 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Na mijn studie ICT Media Design in Eindhoven kon ik aan de …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer

Natura 2000-besluiten op de oefenomgeving beschikbaar

6 december 2021

Sinds kort zijn de Natura 2000-besluiten op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikbaar. Het gaat om 159 aanwijzingsbesluiten en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Maandelijkse update DSO november 2021

6 december 2021

Via een maandelijkse update wordt u op de hoogte gehouden over de stand van zaken van het werkend stelsel van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Overheid moet gelijke kansen bieden bij gronduitgifte

6 december 2021

Een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, moet gelegenheid bieden aan alle gegadigden om mee te dingen. Dat zegt …

Omgevingsrecht

Lees meer

Voorbereidingen voor stroomkabels nieuwe windparken in Noordzee

6 december 2021

In de periode tot en met 2030 komen er nieuwe windparken bij in de Noordzee om meer duurzame stroom op …

Omgevingsrecht

Lees meer