Nieuws

Thumbnail of post #299490

Juridische notitie nul-emissiezones en model verkeersbesluit

1 augustus 2022

De juridische notitie nul-emissiezones geeft een korte schets van het achterliggende juridisch kader, beantwoordt vragen van gemeenten, bevat een model …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299485

Waterschap heeft te weinig water in Noordelijke IJsselvallei

1 augustus 2022

De waterstand in de IJssel is zo laag geworden dat waterschap Vallei en Veluwe niet meer voldoende water kan aanvoeren …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299477

Geen megastal voor 19.000 varkens in Oirschot

1 augustus 2022

De bouw van een megastal voor varkens in Oirschot is van de baan. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft de varkenshouderij …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299474

Gemeentebesturen zetten in op wonen en energie

1 augustus 2022

De nieuw gevormde coalities in de gemeenten hebben veel aandacht voor wonen en energie. Dat blijkt uit een analyse van …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299185

RvS: vergunningen bouw Limburgse bioraffinagefabriek niet in orde

28 juli 2022

Er komt voorlopig geen bioraffinagefabriek in het Limburgse Grubbenvorst. De provincie moet eerst de omgevingsvergunning voor de installatie opnieuw beoordelen. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299158

Van programma naar lijn: Brochure met tips en tricks

26 juli 2022

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet verschuift de verantwoordelijkheid voor implementatie van programma- en lijnmanagement. Welke valkuilen kunnen daarbij worden omzeild? …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299122

Check of een vergunning nodig is in het Omgevingsloket

25 juli 2022

Het Omgevingsloket ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Hebt u plannen die invloed hebben op de fysieke leefomgeving? Dan kunt …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299119

Nieuwe regels voor zwemgelegenheden

25 juli 2022

Zwemmen en baden doen we tegenwoordig anders dan vroeger. Zo zijn er in Nederland naast zwembaden nu ook steeds meer …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299117

Overheid en stedenbouwkundige bureaus starten project voor snelle implementatie omgevingsplan

25 juli 2022

Om gemeenten te helpen hun gebiedsontwikkelingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vorm te geven, is het project ‘Instrumentarium omgevingsplan …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299087

Besluit voor warmtetransitie in gebouwde omgeving in consultatie

21 juli 2022

Vandaag brengt het kabinet het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie in consultatie. Dit besluit biedt gemeenten de mogelijkheid om te regelen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299025

Staalkaart Energietransitie Gebouwde Omgeving beschikbaar

18 juli 2022

De VNG heeft een nieuwe Staalkaart Energietransitie Gebouwde Omgeving ontwikkeld. De staalkaart kan u helpen bij het opstellen van een …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #299005

Subsidie voor opruimen gedumpt drugsafval

18 juli 2022

In natuurgebieden en randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat overblijft bij de productie van synthetische drugs. …

Omgevingsrecht

Lees meer