Nieuws

Tweede en laatste ronde subsidieregeling verduurzaming en woningverbetering gaat van start

6 januari 2022

Vanaf maandag 10 januari 9.00 uur kunnen particuliere woningeigenaren in het aardbevingsgebied maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor het verbeteren …

Omgevingsrecht

Lees meer

Stand van zaken geo-optimalisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet

6 januari 2022

In november 2021 berichtte Aandeslagmetdeomgevingswet.nl dat er een geo-taskforce is opgericht die oplossingen uitwerkt voor de foutmeldingen bij het laden …

Omgevingsrecht

Lees meer

Bouw duizenden tijdelijke woningen loopt vertraging op

4 januari 2022

Het doel om voor eind dit jaar 10.000 tijdelijke woningen te bouwen kan de prullenbak in. Tot nu toe werd …

Omgevingsrecht

Lees meer

Vanaf 1 januari 2022 meer subsidie voor isolatie en warmtepomp

3 januari 2022

Per 1 januari gelden nieuwe subsidieregels als je je woning wilt verduurzamen. Vanaf dan krijg je, als je twee verduurzamingsmaatregelen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Dien uw zienswijze in over windturbinebepalingen

27 december 2021

Tot en met 16 februari 2022 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een milieueffectrapport te maken voor de …

Omgevingsrecht

Lees meer

PBL: waarmaken hoge klimaatambities Rutte IV wordt uitdaging

27 december 2021

Het vierde kabinet-Rutte heeft volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) "historisch hoge ambities" op klimaat- en milieugebied. De uitvoering …

Omgevingsrecht

Lees meer

BZK: nieuwe wetten en wijzigingen per 1 januari 2022

27 december 2021

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten en wijzigingen op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kabinet legt uitstoot kolencentrales fors aan banden

23 december 2021

Nederlandse kolencentrales mogen de komende jaren op niet meer dan 35% van hun maximale capaciteit draaien. Dit zorgt op korte …

Omgevingsrecht

Lees meer

Finale afweging Wkb voorzien in maart 2022

20 december 2021

Gemeenten, kwaliteitsborgers en professionele opdrachtgevers zien geen onoverkomelijke bezwaren tegen inwerkingtreding van de Wkb per 1 juli 2022. Alle partijen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Omgevingswet koerst aan op 1 juli 2022

16 december 2021

Minister Ollongren, VNG, IPO en Unie van Waterschappen blijven aankoersen op een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Nijmegen komt met nieuw beleid voor kamerverhuur

16 december 2021

Pandeigenaren mogen in het vervolg in Nijmegen niet meer zomaar drie of meer kamers verhuren in een gebouw, waarin wonen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Handreiking Van Wob naar Woo is geactualiseerd

16 december 2021

Gemeenten krijgen na het inwerkingtreden van de Wet open overheid per 1 mei 2022 met belangrijke nieuwe verplichtingen te maken. …

Sociaal Domein, In-Form, Omgevingsrecht

Lees meer