Opinies

Thumbnail of post #294615

Samenloop tussen de nieuwe Wet inburgering en de Participatiewet

1 december 2021

De nieuwe Wet inburgering 2021 treedt op 1 januari 2022 in werking.[1] Deze wet introduceert het persoonlijk plan inburgering en …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #294383

Inburgeringsplichtig onder het oude of het nieuwe inburgeringsstelsel?

17 november 2021

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering 2021 in werking. De huidige (hierna: oude) Wet inburgering komt dan …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #292695

Het taalschakeltraject in combinatie met de ISK of de entreeopleiding

1 september 2021

De onderwijsroute, ofwel: het taalschakeltraject, is een van de drie leerroutes onder de nieuwe Wet inburgering 2021. De internationale schakelklas …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #291609

Gefixeerde inburgeringsboete en de Algemene wet bestuursrecht

21 juli 2021

Een paar wetten binnen het ‘Schulinck sociaal domein’ verplichten gemeenten om boetes op te leggen als inwoners zich niet houden …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #291111

De nieuwe Wet inburgering 2021

23 juni 2021

Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten zijn op dit moment druk in de weer …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #287034

Het nieuwe inburgeringsstelsel

3 februari 2021

In eerdere opinies schreven wij al over de betekenis van de veranderopgave inburgering voor de uitvoering van de Participatiewet. In …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #284974

Minderjarige vreemdelingen

11 november 2020

In het nieuwe inburgeringstelsel zijn vreemdelingen vanaf zestien jaar oud in principe inburgeringsplichtig, zo volgt uit artikel 3 Wet inburgering …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #262659

Een inburgeringstermijn van drie jaar

2 september 2020

In het nieuwe inburgeringstelsel hoeven niet alle inburgeringsplichtigen op hetzelfde niveau in te burgeren. Er zijn namelijk drie leerroutes waarbinnen …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #195475

Ontzorgen van inburgeringsplichtige asielstatushouders met recht op bijstand

17 juni 2020

Begin juni 2020 is het Wetsvoorstel Wet inburgering 2021 aan de Tweede Kamer toegezonden, met als beoogde inwerkingtredingsdatum 1 juli …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #179014

Fraude door taalscholen bestrijden

3 juni 2020

Als er de afgelopen jaren via de media iets naar buiten kwam over frauderende taalscholen, ging dat vooral over het …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #107133

De onderwijsroute in het nieuwe inburgeringsstelsel

18 maart 2020

Op 1 juli 2021 gaat naar verwachting de nieuwe Wet inburgering 2021 in. Op dit moment is de volgende stap …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #77585

Termijnen

12 februari 2020

Met de nieuwe Wet inburgering 2021 krijgt de gemeente weer taken terug die zij vóór 2013 had. In het nieuwe …

Inburgering

Lees meer