Met aandacht voor vervoer binnen de Jeugdwet, Wmo, leerlingenvervoer, Zvw en Wlz.
De opleiding Vervoersvoorzieningen en de gemeente is een must voor alle medewerkers binnen gemeenten die met vervoer te maken krijgen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Gertjan Christiaanse
Bestemd voor
Alle medewerkers binnen gemeenten die met vervoer te maken krijgen.
o.a:
 • consulenten
 • wijkteam/toegangs medewerkers
 • kwaliteitsmedewerkers etc.

Opleiding Vervoersvoorzieningen en de gemeente

Het sociaal domein kent verschillende vervoersvoorzieningen. Van onder andere leerlingenvervoer, Wmo vervoer tot vervoer van jeugdigen naar een instelling voor jeugdhulp enz.

Hoe verhouden deze voorzieningen zich tot elkaar en wanneer is welke vervoersvoorziening aan de orde?
Het onderwerp “vervoer” houdt diverse medewerkers van gemeenten bezig. Het kan gaan om leerlingenvervoer, maar ook om vervoer van een jeugdige naar een jeugdhulpaanbieder. Ook vervoersvragen op grond van de Zorgverzekering en Wmo 2015 komen regelmatig bij gemeenten binnen. 
Het vervoer is op verschillende plaatsen binnen verschillende wetten geregeld.

Elke wet heeft zijn eigen doelgroep en afwegingskader om een verzoek tot vervoer te beoordelen. Medewerkers van de gemeenten die binnen het sociaal domein werkzaam zijn, leren tijdens de opleiding Vervoersvoorzieningen en de gemeente welke wetten dat zijn en hoe deze zich verhouden tot elkaar.

Ook wordt aandacht besteed hoe deze wetten toegepast kunnen worden en op welke wijze een aanvraag om een vervoersvoorziening beoordeeld wordt.

Ook wordt aandacht besteed hoe deze wetten toegepast kunnen worden en op welke wijze een aanvraag om een vervoersvoorziening beoordeeld wordt.

Inhoud opleiding

In deze opleiding komen o.a. aan de orde:

Wat regelt de Jeugdwet over vervoer? 

Wat regelt de WMO 2015 over vervoer? 

Hoe beoordeel je een aanvraag?

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Sociaal Domein? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Sociaal Domein.

Het was veel, maar heel leerzaam en op een fijne positieve manier gebracht met respect naar ons werk. De uitleg direct toe kunnen passen in verschillende voorbeeld casussen die je in kleine subgroepen gaat uitwerken en daarna met elkaar in de cursusgroep gaat bespreken was erg leerzaam.

Incompany opleiding Vervoersvoorzieningen en de gemeente | Mevr. van de Graaf | Opleiding afgerond op 10-6-2021 | Beoordeling: 8

Het leerzame, vond ik, was om weer op een rijtje aal wetten te behandelen. Vanuit de wetten inzicht te krijgen wanneer men in aanmerking kan komen voor eventueel vervoer. Een hele prettige docente die haar vak verstaat. Ze bracht de training ondanks het online volgen op een leuke, interactieve manier.

Incompany opleiding Vervoersvoorzieningen en de gemeente | Mevr. M. Ohlale | Opleiding afgerond op 10-6-2021 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Uitleg wordt gegeven over:
 • Wat verstaan we onder vervoer?
 • Wat zijn de soorten van vervoer?
 • Wat regelt de Jeugdwet over vervoer? Aandacht onder andere aan:
          - Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente? 
          - Wie bekostigd vervoer?
 • Wat is de afbakening met leerlingenvervoer, Wlz en Zvw?
 • Wat regelt de WMO 2015 over vervoer? Aandacht onder andere aan:
          - Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente?
          - Wie bekostigd vervoer?
 • Wat is de afbakening met de Jeugdwet, Wlz en Zvw?
 • Combineren van vervoersvoorzieningen uit verschillende wetten
 • Hoe beoordeel je een aanvraag? Aan de hand van een casus wordt een aanvraag doorlopen. Er wordt stil gestaan bij de begrippen: 
         - eigen kracht
         - gebruikelijke hulp 
         - voorkeur vs behoefte cliënt
         - algemene voorzieningen
         - voorliggende voorzieningen
         - maatwerkvoorzieningen
 • Beschikken van vervoer: zin of pgb?
 • Hoe motiveer je een afwijzing?

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde dag

Na het volgen van de opleiding Vervoersvoorzieningen en de gemeente;

 • weten de deelnemers welke vormen van vervoer er zijn
 • kennen de deelnemers de juridische grondslag van deze voorzieningen
 • weten de deelnemers wat wel en niet mogelijk is binnen de verschillende wetten
 • weten de deelnemers hoe ze een aanvraag voor een vervoersvoorziening moeten beoordelen

Gertjan Christiaanse

Gertjan is werkzaam als Beleidsadviseur sociaal domein. Daarnaast geeft hij met veel plezier trainingen voor Schulinck over juridische thema’s binnen de Wmo en de Jeugdwet.

Na zijn studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit heeft hij bij verschillende werkgevers gewerkt, waaronder als:

 • Senior vakredacteur Jeugd en Wmo bij Schulinck
 • Bedrijfsjurist bij een sociale werkvoorziening
 • Senior juridisch medewerker bij de rechtbank Arnhem

Het geven van trainingen geeft Gertjan veel voldoening, omdat het hem de mogelijkheid biedt om kennis over te brengen en zelf ook nieuwe kennis op te doen. Een training is voor Gertjan geslaagd als de cursisten de lesstof kunnen toepassen in hun dagelijks werk én ze een afwisselende en inspirerende trainingsdag hebben gehad.

Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn gezin en verder sport en lees ik graag.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw). 
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering. 

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur. 

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.