Om mensen optimaal te kunnen ondersteunen in de Wmo, is een gedegen en verdiepte kennis van de Wmo vereist.

Niveau Specialisatie
Uitvoering Meerdaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Gerben de Boer
Bestemd voor
 • Medewerkers bezwaar en beroep
 • Juridische medewerkers
 • Leden van bezwaarschriftencommissies
 • Ervaren Consulenten 
 • (Juridisch) Kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers

Opleiding Specialist Wmo

Tijdens deze tweedaagse opleiding leert u welke voorzieningen er zijn, wie waar recht op heeft en hoe het Wmo-proces van melding tot besluit werkt. En welke regels omtrent privacy, AVG en behoorlijk bestuur u in acht moet nemen. U ontwikkelt – mede op basis van de laatste ontwikkelingen en relevante jurisprudentie – een kritische en creatieve blik, als het gaat om het bepalen van wat de juiste oplossing is voor het probleem. Na het volgen van de opleiding kunt u op specialistisch niveau werken met de Wmo. 

Inhoud van de opleiding

In deze opleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • De basis verdiept: uitvoering Wmo en rol gemeente
 • Verschil tussen algemene en maatwerkvoorzieningen
 • Mogelijkheden wat betreft mandaat en delegatie
 • Hoe om te gaan met persoonsgebonden budget
 • Wat ‘voorliggende voorzieningen’ in de Wmo zijn
 • Regels die gelden op het gebied van privacy en AVG.

 

Meer onderwerpen die worden behandeld in deze opleiding vindt u op het tabblad programma. 

 

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen.

 

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Wmo? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Wmo.

Door een mix van humor, scherpte en enorm veel parate kennis en praktijkvoorbeelden maakten het geheel tot een waardevolle training.

Opleiding: specialist Wmo | Dhr. Tijans | Senior consulent Wmo en vakgroep coördinator, Kooyenga | Opleiding afgerond op: 16 en 23 juni 2022 | Beoordeling: 10

Deze training heeft mij een flinke schat aan extra kennis opgeleverd. en het geeft mij handvatten om met een hernieuwde blijk naar Wmo beleid te kijken. Ondanks dat de training online was, was er veel interactie met de medecursisten en de trainer. Veel actuele kennis en informatie gekregen. Fijn dat er genoeg tijd was om... Lees meer

Opleiding: Specialist Wmo | Mevr. van Marion | Beleidsmedewerker SD, Gem. Brielle | Opleiding afgerond op: 14-12-2021 | Beoordeling: 8

De feitelijke kennis, details en herhaling van (Wmo)wets-inhoud, tevens praktische zaken aangedragen door interessante casusssen door deelnemers was erg leerzaam op dag 1.

Opleiding Specialist Wmo | Mevr. S. Dols | Opleiding afgerond op 25-6-2020 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

Theorie, praktijk en relevante jurisprudentie wisselen elkaar af. U krijgt diverse casussen voorgelegd, waardoor u nog beter grip krijgt op de materie.

Dag 1:
 • De basis verdiept: uitvoering Wmo en rol gemeente
 • Verordening, beleidsregels en besluit nadere regels
 • Mogelijkheden wat betreft mandaat en delegatie
 • Proces van melding, aanvraag, besluit en rechtsbescherming
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het onderzoek naar de compensatieplicht
 • Verschil tussen algemene en maatwerkvoorzieningen
Dag 2:
 • Hoe om te gaan met persoonsgebonden budget
 • Wat ‘voorliggende voorzieningen’ in de Wmo zijn
 • Beoordelen en toepassen hardheidsclausule (inherente afwijkingsbevoegdheid)
 • Hoe de terugvordering geregeld is
 • Regels die gelden op het gebied van privacy en AVG
 • Bedacht zijn op algemene beginselen behoorlijk bestuur
Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na het volgen van de opleiding heeft u het volgende geleerd:

 • Het stelt u in staat op specialistisch niveau te kunnen werken met de Wmo
 • Wat het wettelijk kader is en de relatie tot andere wetten
 • Wat de verbanden zijn tussen de behandelde onderwerpen
 • Hoe u de Wmo procedure van melding tot besluit moet uitvoeren
 • Welke regels omtrent privacy, AVG en behoorlijk bestuur u in acht moet nemen
 • Wat relevante jurisprudentie is en de laatste ontwikkelingen zijn

Gerben de Boer

Gerben is sinds halverwege de jaren negentig actief in de praktijk van het gemeentelijke sociaal domein. Dit vanuit de gedachte dat de gemeenten burgers willen en moeten helpen. De persoonlijke levenssfeer van die burger is daarbij belangrijk en tegelijk moet de privacy de hulpverlening zo weinig mogelijk in de weg staan. Deze opgave is niet altijd eenvoudig. Maar als ervaren trainer en jurist in het sociaal domein en de privacy weet Gerben de verbinding te leggen. Hij kent de problematiek maar zeker ook punten waar u tegen aan kunt lopen in de praktijk.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 1.080,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.