De laatste juridische ontwikkelingen op Wmo-gebied.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Gertjan Christiaanse
Bestemd voor
 • Kwaliteitsmedewerkers
 • Wmo-consulenten
 • Medewerkers bezwaar- en beroep

Opleiding Actualiteitendag Wmo 2015

De ontwikkelingen op het Wmo-terrein blijven verrassen. Denk daarbij aan de verwachte terugkeer van de inkomensafhankelijke bijdrage voor HO en de uitleg van het begrip ‘algemeen gebruikelijk’ in de rechtspraak. Tijdens de opleiding Actualiteitendag Wmo 2015 bespreken we de belangrijkste uitspraken en de ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Schulinck volgt de ontwikkelingen in wet- en regelgeving nauwgezet en is op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en kan de betekenis aangeven voor de gemeentelijke praktijk.
Mochten wij een nieuwe inhoudelijke tendens zien op onze helpdesk dan vertalen wij die door naar het opleidingenprogramma.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Wmo 2015? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk op hiervoor bij al onze opleidingen Wmo.

Een leerzame dag, waarop je op een interactieve manier volledig bijgepraat wordt over de ontwikkelingen op het gebied van de Wmo 2015!

Opleiding Actualiteitendag Wmo 2015 | Mw. Bos-Sentel | Juridisch adviseur | Gemeente Loon op Zand | Cursus afgerond 6 sept. 2022| Beoordeling: 9

Leerzaam, inspirerend en praktisch. Herhaling van alle stappen die je als consulent moet nemen tijdens het onderzoek. Casuïstiek gebruiken als voorbeeld voor het bepalen van een uitkomst o.b.v. huidige wet-regelgeving. Deze vorm van de cursus maakt het toepassen van de nieuwe ontwikkelingen binnen de WMO een stuk praktischer.

Opleiding Actualiteitendag Wmo | Mevr. L. Van Rijk | Wmo consulent | Opleiding afgerond op 10-5-2022 | Beoordeling: 8
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur

Aanvang programma

Tijdens de opleiding actualiteitendag Wmo 2015 staan wij natuurlijk stil bij actualiteiten en maken steeds de doorsteek naar wat dit betekent voor de uitvoeringspraktijk en het gemeentelijk beleid.

De ontwikkelingen in de rechtspraak. Bijvoorbeeld:

 • Wanneer is een voorziening algemeen gebruikelijk?
 • De voorgeschreven ‘stappen in het onderzoek’
 • Huishoudelijke hulp en Resultaatgericht werken
 • Toekenning en hoogte van een pgb
 • Reikwijdte van de compensatieplicht bij vervoer


Ontwikkelingen in wet- en regelgeving:

 • Doordecentralisatie beschermd wonen en het woonplaatsbeginsel
 • De eerlijke bijdrage voor huishoudelijke hulp
 • Het abonnementstarief en door de VNG voorgestelde ‘beheersmaatregelen’
 • Wetsvoorstel resultaat gericht beschikken
 • Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein
Schulinck krijgt veel inhoudelijke vragen op haar juridische helpdesk. Op basis van deze vragen zijn bovenstaande thema’s gekozen.
Mochten wij een nieuwe inhoudelijke tendens zien op onze helpdesk dan vertalen wij die door naar dit trainingsprogramma.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na de cursus bent u weer op de hoogte van:

 • belangrijkste ontwikkelingen op het juridische terrein van de Wmo
 • meer inzicht in de belangrijkste actuele thema’s binnen de Wmo

Daarnaast is het helder hoe u de ontwikkelingen kunt vertalen naar uw eigen werksituatie.

Gertjan Christiaanse

Gertjan is werkzaam als Beleidsadviseur sociaal domein. Daarnaast geeft hij met veel plezier trainingen voor Schulinck over juridische thema’s binnen de Wmo en de Jeugdwet.

Na zijn studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit heeft hij bij verschillende werkgevers gewerkt, waaronder als:

 • Senior vakredacteur Jeugd en Wmo bij Schulinck
 • Bedrijfsjurist bij een sociale werkvoorziening
 • Senior juridisch medewerker bij de rechtbank Arnhem

Het geven van trainingen geeft Gertjan veel voldoening, omdat het hem de mogelijkheid biedt om kennis over te brengen en zelf ook nieuwe kennis op te doen. Een training is voor Gertjan geslaagd als de cursisten de lesstof kunnen toepassen in hun dagelijks werk én ze een afwisselende en inspirerende trainingsdag hebben gehad.

Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn gezin en verder sport en lees ik graag.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.