Geheel vernieuwd programma. 

Aan de hand van de theorie en praktijkvoorbeelden wordt u meegenomen in de regels die de AVG en de wetten in het sociaal domein hier voor stellen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Gerben de Boer
Bestemd voor
 • Beleidsmedewerkers
 • Gemeentejuristen
 • Ervaren consulenten

Opleiding Privacy/AVG in het sociaal domein

In het sociaal domein worden veel gegevens van burgers verwerkt. Door de invoering van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) is hier in de afgelopen jaren meer aandacht voor gekomen. Steeds vaker wordt de vraag gesteld hoe we goed en zorgvuldig om kunnen gaan met de gegevens van onze inwoners. Aan de hand van de theorie en praktijkvoorbeelden wordt u meegenomen in de regels die de AVG en de wetten in het sociaal domein hier voor stellen.

We willen als gemeenten, wijkteams en sociale partners graag integraal werken in het sociaal domein. Privacy wordt daarbij vaak als belemmerend ervaren. De gedachte is al snel dat vooral het ‘delen’ van gegevens niet mag van de AVG.

 • Is het recht op privacy wel zo absoluut of zijn er keuzes te maken die de privacyregels minder belemmerend maken?
 • Welke rol speelt de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) daarbij, ook nu de wet na de val van het kabinet controversieel is verklaard?
 • Helpt het om een convenant te sluiten?
 • Hoe gaan we om met bijzondere gegevens zoals gezondheidsgegevens?

Veel vragen, evenveel antwoorden.

Handige privacy tools en checklists helpen u daar bij zonder uw eigen beoordelingsruimte te beperken. De opgedane kennis is praktisch en direct toepasbaar. Het biedt u handvaten om met meer vertrouwen privacy-vraagstukken in het sociaal domein te benaderen.

De opleiding Privacy/AVG in het sociaal domein is bedoeld voor een breed scala aan medewerkers van gemeenten en wijkteams die met persoonsgegevens in aanraking komen. Consulenten, kwaliteitsmedewerkers, juristen etc.

SKJ erkend opleidingsaanbod

Deze cursus is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (accreditatienummer SKJ211766) en levert 6 PE punten op.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Sociaal Domein? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Sociaal Domein.

09:00 uur
Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur

Aanvang programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Algemene uitgangspunten privacywetgeving:

 • Kernbegrippen in de AVG
 • Gegevensverwerking op grond van doelen en grondslagen,
 • De rol van toestemming in het sociaal domein
 • Zorgvuldigheidscriteria
 • Rechten van de burger
 • De afweging van het recht op privacy tegenover andere grondrechten
 • Hoe om te gaan met medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens
 • Samenhang AVG en wetten in het sociaal domein
 • Verwerking van persoonsgegevens binnen de eigen domeinwet


Samenwerken en delen van gegevens in het sociaal domein

 • Ontwikkelingen rond de controversieel verklaarde Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams)
 • Samenwerken en gegevensdeling binnen het sociaal domein, in wijkteams, binnen of buiten de gemeentelijke organisatie
 • Stappenplan voor integrale gegevensverwerking 
 • Vuistregels voor sector-overschrijdende gegevensuitwisseling 
 • Beroepsgeheim: De verschillen tussen ambtenaren, medisch deskundigen, hulpverleners of commerciële partners bij samenwerking in het sociaal domein

 
Een korte inleiding governance.

Wat moet de gemeente regelen? Wat doet een Functionaris Gegevensbescherming? Datalekken en boetes. Deze onderwerpen worden door de docent aangestipt maar komen niet uitgebreid aan bod op deze cursusdag.


Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma dit toelaat, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.

16:30 uur

Einde programma

Na het volgen van de cursus heeft u onder andere het volgende geleerd wat betreft privacy in het sociale domein:

 • Algemene uitgangspunten privacywetgeving
 • Samenwerken en delen van gegevens in het sociaal domein
 • Het maken van zorgvuldige afwegingen rond privacy-vragen
 • Stappenplan voor integrale gegevensverwerking
 • Vuistregels voor sectoroverschrijdende gegevensuitwisseling
 • Het borgen van privacy in de organisatie – de governance

Gerben de Boer

Gerben is sinds halverwege de jaren negentig actief in de praktijk van het gemeentelijke sociaal domein. Dit vanuit de gedachte dat de gemeenten burgers willen en moeten helpen. De persoonlijke levenssfeer van die burger is daarbij belangrijk en tegelijk moet de privacy de hulpverlening zo weinig mogelijk in de weg staan. Deze opgave is niet altijd eenvoudig. Maar als ervaren trainer en jurist in het sociaal domein en de privacy weet Gerben de verbinding te leggen. Hij kent de problematiek maar zeker ook punten waar u tegen aan kunt lopen in de praktijk.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een lesdag kost € 110,- (exclusief btw) per dag.