Vanaf 2023 is Beschermd Wonen niet alleen een plicht van centrumgemeenten, maar van álle gemeenten. Dit vergt kennis en een nieuwe strategie voor o.a. beleidsmakers en consulenten.
Daarnaast kan Beschermd Wonen onder bepaalde omstandigheden vanaf 2021 ook onder de Wlz vallen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Ook beschikbaar als Incompany.
Datum(s)
Docent(en) Marlies Groot Nibbelink
Bestemd voor
 • Consulenten Wmo
 • Indicatiestellers beschermd wonen
 • Toetsers/kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers

Vanaf 2021 stroomt een deel van cliënten met een psychiatrische/psychosociale achtergrond door naar de Wlz. Een groot deel van deze groep blijft echter onder verantwoordelijkheid van de (centrum-)gemeenten vallen. Vanaf 2023 is Beschermd Wonen niet alleen een plicht van centrumgemeenten, maar van alle gemeenten. Dit vergt kennis en een nieuwe strategie voor o.a. beleidsmakers en consulenten.

Onderstaande leerdoelen komen tijdens de cursus beschermd wonen aan de orde:

 • Inzicht in doelgroep en criteria, inzicht in (financiële) verantwoordelijkheid
 • Kennis van PGB-BW
 • Afbakening met andere zorgdomeinen
 • Uitzonderingen en valkuilen
 • Landelijk Convenant
 • Wet Verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang
 • Ontwikkelingen Woonplaatsbeginsel

Tijdens deze trainingsdag staan wij stil bij het juridisch kader, maar richten wij ons vooral op de praktische invulling van dit onderwerp.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

Ik zie vanuit de zorg hoe de uitvoering vanuit Gemeente gaat. Tijdens de opleiding zag ik ook hoe de gemeentes hiermee om gaan. Ik had dus de mogelijkheid om even de andere kant te zien en dat vond ik erg leerzaam.

Opleiding beschermd wonen | R. Wiener | Opleiding afgerond op 17-6-2021 | Beoordeling: 9

Wanneer komt iemand in aanmerking voor beschermd wonen en wanneer voor een Wlz-indicatie, dit was leerzame informatoe voor mij.

Opleiding Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | Mevr. K. van Overdam | Opleiding afgerond op 3-3-2020 | Beoordeling: 9

De docent verteld duidelijk, houd goed overzicht over het programma en maakt dat je gewoon automatisch blijft luisteren de hele dag.

Opleiding Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | Mevr. J. Bakker | Medewerkster Sociaal domein | Opleiding afgerond op 12-3-2019 | Beoordeling: 10

Fijne docente, met veel kennis vanuit haar eigen werkervaring. Ze heeft veel interactie met de cursisten en weet de inhoud op een leuke manier over te brengen.

Opleiding Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | Mevr. M. Somsen | Senior Wmo Consulent | Opleiding afgerond op 12-3-2019 | Beoordeling: 10
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

De onderstaande onderwerpen komen tijdens deze dag aan bod:
 • Doelgroep beschermd wonen/maatschappelijke opvang
 • Wlz -GGZ-wonen 2021
 • taak gemeenten BW/MO vanaf 2023
 • Inzicht in het indicatieproces en criteria
 • Afbakening met andere wetten: Wlz, Zvw, Jeugdwet en praktische routewijzers
 • PGB en Beschermd Wonen
 • Overgang 18-/18+: Wmo/verlengde Jeugdwet/BW
 • Beschermd Wonen en Justitie
 • Regievoering
 • Voorbeelden geslaagde initiatieven
 • Ontwikkelingen Woonplaatsbeginsel

Tijdens deze trainingsdag staan wij stil bij het juridisch kader, maar richten wij ons vooral op de praktische invulling van dit onderwerp.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat dit, aan de orde tijdens de dag.

Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
16:30 uur Einde programma

Na afloop van de cursus bent u voorbereid op toekomstige wijzigingen in wetgeving en de gevolgen daarvan in de praktijk.
Daarnaast heeft u inzicht in de toegangscriteria van beschermd wonen/maatschappelijke opvang en kennis over wie waarvoor verantwoordelijk is.

Marlies Groot Nibbelink

Adviseur/trainer wet-en regelgeving.
Sinds 2000 werkzaam in het sociaal domein. Kennis opgedaan als adviseur voor het CIZ, extern consulent Wmo, trainer voor diverse opdrachtgevers in het kader van wet-en regelgeving Wmo, Wlz en Jeugdwet, adviseur voor zorgleveranciers en care-manager voor letselschade.

Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 599,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 99,- (exclusief btw) per dag