Het streven is om per 1 januari 2024 een woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen en een daarmee samenhangend nieuw financieel verdeelmodel in te voeren. Met het woonplaatsbeginsel en de doordecentralisatie wordt geregeld dat alle gemeenten voortaan verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. Leer meer over deze toekomstige wijziging in wetgeving en de toegangscriteria van beschermd wonen.

Niveau Verdieping
Uitvoering Eendaagse opleiding
Datum(s)
Docent(en) Marlies Groot Nibbelink
Bestemd voor
 • Consulenten Wmo
 • Indicatiestellers beschermd wonen
 • Toetsers/kwaliteitsmedewerkers
 • Beleidsmedewerkers

Opleiding Beschermd Wonen

Het beleid van Rijk en gemeenten is en blijft gericht op de geleidelijk transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Op 1 januari 2022 is gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen. Het streven is om per 1 januari 2024 een woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen en een daarmee samenhangend nieuw financieel verdeelmodel in te voeren.
Sinds 2021 kan een deel van cliënten met een psychiatrische/psychosociale achtergrond doorstromen naar de Wlz. Een deel van deze groep blijft echter onder verantwoordelijkheid van de (centrum-)gemeenten vallen. Dit vergt kennis en een nieuwe strategie voor o.a. beleidsmakers en consulenten.

Onderstaande leerdoelen komen tijdens de opleiding Beschermd Wonen aan de orde:

 • Inzicht in doelgroep en criteria, inzicht in (financiële) verantwoordelijkheid
 • Kennis van PGB-BW
 • Afbakening met andere zorgdomeinen
 • Uitzonderingen en valkuilen
 • Landelijk Convenant
 • Wet Verplichte GGZ en Wet Zorg en Dwang
 • Ontwikkelingen Woonplaatsbeginsel

Tijdens de opleiding beschermd wonen staan wij stil bij het juridisch kader, maar richten wij ons vooral op de praktische invulling van dit onderwerp.

Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com.

Meer Sociaal Domein opleidingen

Wilt u meer informatie over een ander onderwerp, gerelateerd aan de Wmo? Wij bieden diverse opleidingen aan. Kijk hiervoor op de website bij al onze opleidingen Wmo.

Ik zie vanuit de zorg hoe de uitvoering vanuit Gemeente gaat. Tijdens de opleiding zag ik ook hoe de gemeentes hiermee om gaan. Ik had dus de mogelijkheid om even de andere kant te zien en dat vond ik erg leerzaam.

Opleiding beschermd wonen | R. Wiener | Opleiding afgerond op 17-6-2021 | Beoordeling: 9

Wanneer komt iemand in aanmerking voor beschermd wonen en wanneer voor een Wlz-indicatie, dit was leerzame informatoe voor mij.

Opleiding Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | Mevr. K. van Overdam | Opleiding afgerond op 3-3-2020 | Beoordeling: 9
09:00 uur Ontvangst met koffie en thee
09:30 uur Aanvang programma

De onderstaande onderwerpen komen tijdens deze dag aan bod:
 • Doelgroep beschermd wonen
 • Wlz -GGZ-wonen
 • Inzicht in het indicatieproces en criteria
 • Afbakening met andere wetten: Wlz, Zvw, Jeugdwet en praktische routewijzers
 • PGB en Beschermd Wonen
 • Overgang 18-/18+: Wmo/verlengde Jeugdwet/BW
 • Voorbeelden geslaagde initiatieven
 • Ontwikkelingen/actualiteiten Woonplaatsbeginsel

       Tijdens deze trainingsdag staan wij stil bij het juridisch kader, maar richten wij ons vooral op de praktische invulling van dit onderwerp.

       Het is mogelijk om voor deze dag zelf casuïstiek in te brengen. De cursisten kunnen deze casuïstiek tot 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus mailen naar schulinck.opleidingen@wolterskluwer.com. Deze casuïstiek komt, indien het programma toelaat dit, aan de orde tijdens de dag.

       Om 10.45 uur en 14.45 uur is er een pauze van 15 minuten.
       De lunch vindt plaats van 12.30 uur - 13.30 uur.
       16:30 uur Einde programma

       Na afloop van de cursus bent u voorbereid op toekomstige wijzigingen in wetgeving en de gevolgen daarvan in de praktijk.
       Daarnaast heeft u inzicht in de toegangscriteria van beschermd wonen/maatschappelijke opvang en kennis over wie waarvoor verantwoordelijk is.

       Marlies Groot Nibbelink

       Adviseur/trainer wet-en regelgeving.
       Sinds 2000 werkzaam in het sociaal domein. Kennis opgedaan als adviseur voor het CIZ, extern consulent Wmo, trainer voor diverse opdrachtgevers in het kader van wet-en regelgeving Wmo, Wlz en Jeugdwet, adviseur voor zorgleveranciers en care-manager voor letselschade.

       Het inschrijfgeld bedraagt per deelnemer € 650,- (exclusief btw).
       Dit bedrag is inclusief documentatiemateriaal en catering.

       Eventuele parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld.
       Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons een deelnamebevestiging, de routebeschrijving en separaat een factuur.

       Mocht u onverhoopt toch verhinderd zijn voor een cursusdag, dan kunt u deze dag altijd inhalen. Het inhalen van een dag kost € 110,- (exclusief btw) per dag